Випуск 106


image description

Завантажити збірник
одним файлом
(PDF)Титул
(PDF)Зміст
(PDF)1. ПРОБЛЕМИ БІОБЕЗПЕКИ ТА БІОЗАХИСТУ. ЕМЕРДЖЕНТНІ ІНФЕКЦІЇ

Лиманська О. Ю., Солодянкін О. С., Рудова Н. Г., Корнєйков О. М., Герілович А. П. ЗАСТОСУВАННЯ МОЛЕКУЛЯРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ДЕТЕКЦІЇ ВІРУСУ ХВОРОБИ ШМАЛЛЕНБЕРГ

Марченко Н. В., Лиманська О. Ю., Куценко В. А., Герілович А. П., Болотін В. І. ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШТАМІВ BRUCELLA OVIS, ВИДІЛЕНИХ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ УПРОДОВЖ 1973–2019 РОКІВ

Богач М. В., Селіщева Н. В., Лизогуб Л. Ю., Стегній О. О., Салієва Н. Є. ЕПІЗООТИЧНА СИТУАЦІЯ ЩОДО ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ СЕРЕД ПТАХІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ


2. ВЕТЕРИНАРНА ВІРУСОЛОГІЯ ТА МІКРОБІОЛОГІЯ

Корнєйков О. М., Бородай Н. І., Олешко А. Ю., Перфілова C. І., Аль Джабарі Мунір ГЕМАГЛЮТИНУЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ ЗБУДНИКІВ ПАРАГРИПУ-3, КОРОНАВІРУСНОЇ ТА РОТАВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

Горбатенко С. К., Солодянкін О. С., Горбатенко В. П., Коваленко Л. В., Рудова Н. Г., Кузнецова О. В., Мягких Н. В., Зданевич П. П. ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СПУМАВІРУСУ ВРХ НА МОДЕЛІ ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН


3. ЕПІЗООТОЛОГІЯ ТА ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

Гадзевич О. В., Гадзевич Д. В., Стегній Б. Т. ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБІОТИКІВ, АНТИБІОТИКІВ І ВАКЦИН ЗА АСОЦІЙОВАНИХ БАКТЕРІАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

Дунаєв Ю. К., Гадзевич О. В., Дунаєва О. В. ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ТА ПЕРЕБІГУ КЛОСТРИДІОЗІВ У ТВАРИННИЦЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ У 2019 РОЦІ

Перфілова С. І., Олешко А. Ю., Герілович А. П. ПРОБЛЕМА ВІРУСНИХ ПНЕВМОЕНТЕРИТІВ У СКОТАРСТВІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Завгородній А. І., Білушко В. В., Калашник М. В., Калашник Н. В., Позмогова С. А., Кіптенко А. В., Стешенко Л. М. ДІАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЬОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ У БЛАГОПОЛУЧНИХ ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ

Калініченко Т. В., Куценко В. А., Болотін В. І. ДІАГНОСТИКА ГЕНІТАЛЬНОГО КАМПІЛОБАКТЕРІОЗУ ЖУЙНИХ ЗА РЕАКЦІЇ ТРИВАЛОГО ЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЛЕМЕНТУ В ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ


4. ЯКІСТЬ І БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА. ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА. ВЕТЕРИНАРНА ФАРМАКОЛОГІЯ ТА ТОКСИКОЛОГІЯ

Коваленко Л. В. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ФАРМАКОДИНАМІКИ ПРЕПАРАТІВ, ОТРИМАНИХ НА ОСНОВІ ОРГАНІЧНОЇ СИРОВИНИ

Хімич М. С., Родіонова К. О., Горобей О. М., Безкоровайна А. Р. ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ОЦІНКА КОВБАСИ ВАРЕНО-КОПЧЕНОЇ «МОСКОВСЬКА» РІЗНИХ ТОРГОВИХ МАРОК


5. БІОТЕХНОЛОГІЯ

Павлов С. Л., Стегній Б. Т. ПІДБІР ОЛІГОНУКЛЕОТИДНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ З МЕТОЮ ДЕТЕКЦІЇ ГЕНЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ CHLAMYDIA SPP. ЗА ДОПОМОГОЮ РЕАКЦІЇ АМПЛІФІКАЦІЇ

Гужвинська С. О., Палій А. П., Павліченко О. В. ВИВЧЕННЯ РІВНЯ АДГЕЗИВНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОБІОТИЧНИХ КУЛЬТУР ЗА РІЗНИХ ТЕРМІНІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ


6. ІМУНОЛОГІЯ ТА КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ

Коваленко Л. В., Руденко О. П., Бойко В. С., Пазущан О. Є. БІОМАРКЕРИ ПРИРОДНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ КОРІВ ЗА А- ТА Е-ВІТАМІННОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

Бузун А. І., Кольчик О. В., Боровкова В. М., Бобровицька І. А. ІМУНОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ВАКЦИН «РЕПРО-СУІ-ВАК-П» У ПРОМИСЛОВОМУ СВИНАРСТВІ


7. ПАРАЗИТОЛОГІЯ

Палій А. П., Сумакова Н. В., Павліченко О. В., Палій А. П. ЕПІЗООТОЛОГІЧНЕ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДВОКРИЛИХ ПАРАЗИТУЮЧИХ КОМАХ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Богач М. В., Скальчук В. В., Бондаренко Л. В. ВПЛИВ ПРЕПАРАТІВ НА МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ТЕЛЯТ ЗА ЗМІШАНОГО ПЕРЕБІГУ КРИПТОСПОРИДІОЗУ ТА ЕЙМЕРІОЗУ

image description