DOI: 10.36016/VM-2020-106-5Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2020. Випуск 106. С. 24–28.


Завантажити повний текст (PDF)


ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СПУМАВІРУСУ ВРХ НА МОДЕЛІ ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН


Горбатенко С. К. 1, Солодянкін О. С. 1, Горбатенко В. П. 2, Коваленко Л. В. 1, Рудова Н. Г. 1, Кузнецова О. В. 1, Мягких Н. В. 1, Зданевич П. П. 1

1 Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків, Україна, e-mail: st.gorbatenko@gmail.com

2 Харківська державна зооветеринарна академія, Харків, Україна

Генетичний матеріал польового ізоляту пінистого вірусу великої рогатої худоби інокульовано підшкірно кролям (5 дослідних і 5 інтактних особин). На молекулярно-генетичному, клітинному та біохімічному рівні вивчали вплив генетичного матеріалу на організм дослідних тварин. Установлено, що персистенція збудника спумавірусної інфекції за результатами молекулярно-генетичного дослідження (ПЛР) становить 60 діб. Зафіксовано перерозподіл клітин лейкоцитарної фракції у бік лімфоцитозу (80–88 %). Через 60 діб після зараження, порівняно з показниками контролю, відмічено зниження концентрації ЦІК на 22,2 % (р ≤ 0,05) та тенденцію до зниження серомукоїдів (на 6,5 %). По завершенні досліду встановлено статистично вірогідне зниження концентрації ЦІК та підвищення рівня серомукоїдів на 21,5 і 17,6 % відповідно, а також тенденцію до зниження рівня глобулінів, який становив 15,5 %. Результати гематологічного та біохімічного аналізу свідчать про розвиток імуносупресивного стану під впливом інокульованого матеріалу

Ключові слова: ПЛР, гематологічні та біохімічні показники, імуносупресія


Список літератури

Красникова Е. С. Эпизоотическая ситуация по вирусному иммунодефициту крупного рогатого скота в городе Саратове и Саратовской области. Вестник ветеринарии. 2011. № 4 (59). С. 70–71. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=17069902.

Romen F. W. et al. Serological detection system for identification of cows shedding bovine foamy virus via milk. Virology. 2007. Vol. 364, No. 1. P. 123–131. DOI: https://doi.org/10.1016/j.virol.2007.03.009.

Murray S. et al. Expanded tissue targets for foamy virus replication with simian immunodeficiency virus-induced immunosuppression. Journal of Virology. 2006. Vol. 80, No. 2. P. 663–670. DOI: https://doi.org/10.1128/JVI.80.2.663-670.2006.

Pamba R., Jeronimo C., Archanbault D. Detection of bovine retrospumavirus by the polymerase chain reaction. Journal of Virological Methods. 1999. Vol. 78, No. 1–2. P. 199–208. DOI: https://doi.org/10.1016/s0166-0934(98)00179-7.

Колотвин В. В. Вирус иммунодефицита крупного рогатого скота: индикация инфекции и распространённость в хозяйствах Российской федерации: автореф. дис. … канд. биол. наук: 03.00.23, 16.00.03 / Всерос. науч.-исслед. ин-т эксперим. вет. им. Я. Р. Коваленко. Москва, 2007. 22 с. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01003053744.

Pinto-Santini D. M., Stenbak C. R., Linial M. L. Foamy virus zoonotic infections. Retrovirology. 2017. Vol. 14, No. 1. P. 55. DOI: https://doi.org/10.1186/s12977-017-0379-9.

Materniak M. et al. Similar patterns of infection with bovine foamy virus in experimentally inoculated calves and sheep. Journal of Virology. 2013. Vol. 87, No. 6. P. 3516–3525. DOI: https://doi.org/10.1128/JVI.02447-12.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description