РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ЗБІРНИКА «ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА»

Головний редактор:

Стегній Б. Т., д-р вет. наук, проф., акад. НААН (Україна)


Заступник головного редактора:

Завгородній А. І., д-р. вет. наук, проф., член-кор. НААН (Україна)


Відповідальний секретар:

Вовк Д. В. (Україна)


Члени редакційної колегії:

Богач М. В., д-р вет. наук, проф. (Україна)

Болотін В. І., канд. вет. наук, ст. наук. співроб. (Україна)

Бусол В. О., д-р вет. наук, проф., акад. НААН (Україна)

Вільчек С., д-р вет. наук, проф. (Словаччина)

Влізло В. В., д-р вет. наук, проф., акад. НААН (Україна)

Вовк С. І., канд. вет. наук (Україна)

Вольфель Р., д-р мед. наук, проф., полк-к ВМ (Німеччина)

Гамкрелидзе А., д-р мед. наук, проф. (Грузія)

Гладій М. В., д-р екон. наук, проф., акад. НААН (Україна)

Головко А. М., д-р вет. наук, проф., акад. НААН (Україна)

Горайчук І. В., канд. біол. наук (США)

Горбатенко С. К., канд. вет. наук, доц. (Україна)

Долецький С. П., д-р вет. наук, доц. (Україна)

Жегунов Г. Ф., д-р біол. наук, проф. (Україна)

Задорожна В. І., д-р мед. наук, проф., член-кор. НАМН (Україна)

Ільмаз Х., д-р вет. наук, проф. (Туреччина)

Імнадзе П., д-р мед. наук, проф. (Грузія)

Калашнік М. В., канд. вет. наук (Україна)

Коваленко Л. В., канд. біол. наук, ст. наук. співроб. (Україна)

Корнєйков О. М., канд. вет. наук (Україна)

Коцюмбас І. Я., д-р вет. наук, проф., акад. НААН (Україна)

Кузьмак Я., д-р вет. наук, проф. (Польща)

Лиманська О. Ю., д-р біол. наук, ст. наук. співроб. (Україна)

Мазуркевич А. Й., д-р вет. наук, проф., акад. НААН (Україна)

Мандигра М. С., д-р вет. наук, проф., член-кор. НААН (Україна)

Мінухін В. В., д-р мед. наук, проф. (Україна)

Музика Д. В., д-р вет. наук, ст. наук. співроб. (Україна)

Немчук К., д-р вет. наук, проф. (Польща)

Оробченко О. Л., д-р вет. наук, ст. наук. співроб. (Україна)

Палій А. П., д-р вет. наук, проф. (Україна)

Поляк М. П., д-р вет. наук, проф. (Польща)

Потконьяк А., д-р вет. наук, доц. (Сербія)

Ріхт Ю., д-р вет. наук, проф. (США)

Романько М. Є., д-р біол. наук, ст. наук. співроб. (Україна)

Смєтанка К., д-р вет. наук, проф. (Польща)

Солодянкін О. С., канд. біол. наук (Україна)

Співак М. Я., д-р біол. наук, проф., акад. НАН (Україна)

Стегній М. Ю., канд. біол. наук, доц. (Україна)

Стибель В. В., д-р вет. наук, проф. (Україна)

Ушкалов В. О., д-р вет. наук, проф., акад. НААН (Україна)

Фещенко Ю. І., д-р мед. наук, проф., акад. НАМН (Україна)

Філатов С. В., канд. вет. наук (США)

Фотіна Т. І., д-р вет. наук, проф. (Україна)

Цвіліховський М. І., д-р вет. наук, проф., акад. НААН (Україна)

Чорний М. В., д-р вет. наук, проф. (Україна)

image description