Випуск 109


image description

Завантажити збірник
одним файлом
(PDF)Титул
(PDF)Зміст
(PDF)1. ПРОБЛЕМИ БІОБЕЗПЕКИ ТА БІОЗАХИСТУ. ЕМЕРДЖЕНТНІ ІНФЕКЦІЇ

Ткаченко С. В., Стегній Б. Т., Рула О. М., Музика Д. В. ЦИРКУЛЯЦІЯ НЕТИПОВИХ ІЗОЛЯТІВ ВІРУСУ ГРИПУ ПІДТИПУ Н13 СЕРЕД ДИКИХ ВОДОПЛАВНИХ ПТАХІВ


2. ВЕТЕРИНАРНА ВІРУСОЛОГІЯ ТА МІКРОБІОЛОГІЯ

Рудова Н. Г., Солодянкін О. С. БІОІНФОРМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ОСНОВНИХ ГЕНІВ ВІРУСУ ІМУНОДЕФІЦИТУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ (GAG, ENV, POL)

Завгородній А. І., Білушко В. В., Позмогова С. А., Калашник М. В., Бусол В. О. ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

Лиманська О. Ю. ХАРАКТЕРИЗАЦІЯ ВІДКРИТИХ РАМОК ЗЧИТУВАННЯ ВІРУСУ ГЕПАТИТУ Е СВИНІ ГЕНОТИПУ 3

Балак О. К., Лиманська О. Ю. СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ПРОТЕЇНІВ ВІДКРИТИХ РАМОК ЗЧИТУВАННЯ ВІРУСУ ІМУНОДЕФІЦИТУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

Балак О. К., Лиманська О. Ю. ХАРАКТЕРИЗАЦІЯ ГЕНІВ ТА ПРОТЕЇНІВ ВІРУСУ ІМУНОДЕФІЦИТУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

Рубан В. О., Северин Р. В., Гонтарь А. М., Грінченко Д. В., Гарагуля Г. І., Баско С. О., Глущенко Я. В. НОЗОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ІНФЕКЦІЙ З РЕСПІРАТОРНИМ СИНДРОМОМ ТА З УРАЖЕННЯМ ЛІМФОЇДНИХ ОРГАНІВ У КОТІВ У М. КРИВИЙ РІГ


3. ЕПІЗООТОЛОГІЯ ТА ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

Корнєйков О. М., Олешко А. Ю., Перфілова С. І., Горбатенко С. К. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПРОЯВУ ІНФЕКЦІЙНОГО РИНОТРАХЕЇТУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В УКРАЇНІ

Полюшко Д. П., Стегній Б. Т., Марченко Н. В., Болотін В. І. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІЗОЛЯТІВ LISTERIA MONOCYTOGENES, ВИДІЛЕНИХ ВІД РІЗНИХ ВИДІВ ТВАРИН В УКРАЇНІ

Горбатенко С. К., Рудова Н. Г., Корнєйкова О. Б., Стегній М. Ю., Коваленко Л. В., Кузнецова О. В., Мягких Н. В. ВИВЧЕННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОЛЬОВИХ ІЗОЛЯТІВ ЗБУДНИКІВ ІМУНОДЕФІЦИТУ І СПУМАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ


4. ЯКІСТЬ І БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА. ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА. ВЕТЕРИНАРНА ФАРМАКОЛОГІЯ ТА ТОКСИКОЛОГІЯ

Музика Н. М., Майборода О. В., Ечкенко Р. В., Рула О. М. БАКТЕРІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ (КУРИ, ІНДИКИ) ТА КОМБІКОРМІВ ДЛЯ ЇХ ГОДІВЛІ В УКРАЇНІ

Дубін Р. А., Палій А. П., Тодоров М. І., Коренєва Ж. Б. ВИВЧЕННЯ ФАРМАКОДИНАМІКИ СПОЛУКИ ТРИАЗОЛІНОВОГО РЯДУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ПЕРЕПЕЛІВ

Кошевой В. І., Науменко С. В., Сергієнко В. Р. ОЦІНКА ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАНОЧАСТИНОК МЕТАЛІВ ЯК ПОТЕНЦІЙНИХ ЗАСОБІВ КОРЕКЦІЇ ПАТОЛОГІЙ СТАТЕВОЇ СИСТЕМИ ТВАРИН


5. БІОТЕХНОЛОГІЯ

Колесников А. О., Стегній Б. Т. ВИВЧЕННЯ АНТИГЕННОЇ ТА ІМУНОГЕННОЇ АКТИВНОСТІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ СЕРІЙ ІНАКТИВОВАНОЇ ЕМУЛЬСОВАНОЇ ВАКЦИНИ ПРОТИ ГЕМОФІЛЬОЗУ КУРЕЙ В ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ

Рудь Ю. П., Залоїло О. В., Грициняк І. І., Бучацький Л. П. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕПРОДУКЦІЇ ВІРУСУ ІНФЕКЦІЙНОГО ПАНКРЕАТИЧНОГО НЕКРОЗУ (IPNV) В УМОВАХ IN VITRO


6. ІМУНОЛОГІЯ ТА КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ

Богач О. М., Коваленко Л. В., Палій А. П., Богач М. В. МОРФОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ЗМІНИ В КРОВІ ПОРОСЯТ, ХВОРИХ НА ЕЙМЕРІОЗ І БАЛАНТИДІОЗ


7. ПАРАЗИТОЛОГІЯ

Кіптенко А. В., Дунаєв Ю. К., Богач М. В., Богач Д. М. ПОШИРЕННЯ ЕКТО- ТА ЕНДОПАРАЗИТІВ У КОТІВ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ

Стецько Т. І., Остап’юк А. Ю., Музика В. П., Періг Ж. М., Коцюмбас І. Я. ЕФЕКТИВНІСТЬ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ НІКАМАКС® ЗА ШТУЧНОГО ІНФІКУВАННЯ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ КОКЦИДІЯМИ РОДУ EIMERIA


8. ІСТОРІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ НАУКИ

Бусол В. О., Коваленко Л. В., Вовк Д. В. ВНЕСОК ПРОФЕСОРА ГЕОРГІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА КУДРЯВЦЕВА У СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВЕТЕРИНАРНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ

image description