DOI: 10.36016/VM-2023-109-12Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2023. Випуск 109. С. 67–71.


Завантажити повний текст (PDF)


БАКТЕРІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ (КУРИ, ІНДИКИ) ТА КОМБІКОРМІВ ДЛЯ ЇХ ГОДІВЛІ В УКРАЇНІ


Музика Н. М., Майборода О. В., Ечкенко Р. В., Рула О. М.

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків, Україна, e-mail: muzykanat@gmail.com

У статті представлено результати досліджень, здійснених протягом 2021 р. щодо циркуляції бактеріальних патогенів серед сільськогосподарської птиці (кури, індики) з промислових та присадибних господарств України, а також мікробіологічну забрудненість кормів та компонентів для їх виготовлення. Від курей з птахогосподарств різних форм власності було виділено 138 ізолятів бактеріальних культур, від індиків різного віку з присадибних господарств — 12 культур мікроорганізмів. У птиці установлено циркуляцію широкого спектру мікроорганізмів з родин Enterobacteriaceae, Staphylococcaceae, Enterococcaceae, Pseudomonadaceae, Clostridiaceae, Mycoplasmataceae, зокрема було виділено три ізоляти збудника токсикоінфекцій — Salmonella Enteritidis. 31,4 % (16 проб з 51 досліджених) комбікормів та їх складових не відповідали критеріям якості та безпечності. Основними бактеріальними контамінантами комбікормів були умовно патогенні мікроорганізми з родини Enterobacteriaceae, Bacillaceae, Pseudomonadaceae, Enterococcaceae та Staphylococcaceae. Крім того, із однієї проби корму ізольовано культуру Salmonella spp. У перспективі подальші дослідження можуть бути направлені на роль природного резервуару збудників (зокрема свійської та дикої птиці) у формуванні антибіотикорезистентних форм бактерій

Ключові слова: бактеріальні хвороби, контамінація, корми


Список літератури

European food safety authority, European centre for disease prevention and control. The European Union One Health 2020 Zoonoses Report. EFSA Journal. 2021. Vol. 19, No 12. P. e06971. DOI: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6971.

European food safety authority, European centre for disease prevention and control. The European Union One Health 2019 Zoonoses Report. EFSA Journal. 2021. Vol. 19, No 2. P. e06406. DOI: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6406.

European food safety authority, European centre for Disease prevention and control.The European Union One Health 2021 Zoonoses Report. EFSA journal. 2022. Vol. 20, No 12. P. e07666. DOI: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7666.

One health high-level expert panel. Prevention of zoonotic spillover. 2023. 18 p.

Головко А. Н. и др. Микробиологические и вирусологические методы исследований в ветеринарной медицине : справочное пособие. Харьков : НТМТ, 2007. 512 с.

Vos P. et al., eds. Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. Volume 3: The Firmicutes. New York: Springer, 2009. 2nd ed. 1450 p. DOI: https://doi.org/10.1007/978-0-387-68489-5.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description