DOI: 10.36016/VM-2023-109-13Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2023. Випуск 109. С. 72–77.


Завантажити повний текст (PDF)


ВИВЧЕННЯ ФАРМАКОДИНАМІКИ СПОЛУКИ ТРИАЗОЛІНОВОГО РЯДУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ПЕРЕПЕЛІВ


Дубін Р. А. 1, Палій А. П. 2, Тодоров М. І. 1, Коренєва Ж. Б. 1

1 Одеський державний аграрний університет, Одеса, Україна, e-mail: dubinruslan1@gmail.com

2 Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків, Україна

При введенні в раціон нових сполук триазолінового ряду сприяє збереження поголів'я підвищує приріст маси та покращує метаболічні процеси в обміні речовин у перепілів. Метою наших досліджень було вивчення фармакотоксикологічних властивостей та обґрунтування ефективності застосування у птахівництві впливу сполуки триазолінового ряду GKPF-109. Дослідження було проведено у період з 2022 р. по 2023 р. в Одеського державному аграрному університеті. Для проведення досліду з вивчення фармакодинаміки сполуки триазолінового ряду GKPF-109 були відібрані перепели породи Фараон у добовому віці, клінічно здорові, яких розділили на чотири групи по 30 голів у кожній: 1 контрольна група якій не задавали сполуку триазолінового ряду; 2 дослідна група випоювали сполуку триазолінового ряду GKPF-109 – 0,5 % розчині; у дослідних групах №№ 3 і 4 випоювали сполуку триазолінового ряду GKPF-109 – 1,0 % та 1,5 % відповідно. В ході роботи використано методи дослідження: морфологічні та біохімічні, статистичні. Результатами встановлено, що фармакодинамічні ефекти сполуки триазолінового ряду GKPF-109 при його включенні до раціону перепелів у дозах від 0,5 до 1,5 % сприяють: підвищенням збереження поголів'я птиці на 6,7–13,4 %; ростостимулюючою дією при збільшенні приростів маси тіла на 3,7–9,1 %; оптимізуючим впливом на еритро- та гемопоез при збільшенні концентрації еритроцитів на 9,5–10,8 % та гемоглобіну на 5,1–6,3 %; покращенням показників метаболізму, збільшенні рівня загального білка на 3,3–6,9 %, альбумінів на 9,1–14,5 %, глюкози на 8,2–9,3 % та кальцію на 5,8–6,6 %. Використання сполуки триазолінового ряду GKPF-109 сприяє зниженню в крові продуктів перекисного окиснення ліпідів та рівня ендогенної інтоксикації при поліпшенні стану печінки перепелів. Аналізуючи вищевикладене можна зробити висновок, що додавання до питної води 1 % розчину сполуки триазолінового ряду GKPF-109 проявляє найбільш фармакологічно ефективним та економічно доцільним при вирощуванні перепелів

Ключові слова: похідні 1,2,4-тріазолу, еритроцити, гемоглобін, лейкоцити


Список літератури

De Boeck C. et al. Longitudinal monitoring for respiratory pathogens in broiler chickens reveals co-infection of Chlamydia psittaci and Ornithobacterium rhinotracheale. Journal of Medical Microbiology. 2015. Vol. 64, Pt. 5. P. 565–574. DOI: https://doi.org/10.1099/jmm.0.000047.

Mesquita M. A. et al. Results of hatching and rearing broiler chickens in different incubation systems. Poultry Science. 2021. Vol. 100, No. 1. P. 94–102. DOI: https://doi.org/10.1016/j.psj.2020.09.028.

Mohammed L. S. et al. Growth performance, economic efficiency, meat quality, and gene expression in two broiler breeds fed different levels of tomato pomace. Veterinary Research Communications. 2021. Vol. 45, No. 4. P. 381–397. DOI: https://doi.org/10.1007/s11259-021-09819-x.

Song B. et al. Effects of age on immune function in broiler chickens. Journal of Animal Science and Biotechnology. 2021. Vol. 12, No. 1. P. 42. DOI: https://doi.org/10.1186/s40104-021-00559-1.

Ghosh A. et al. (2016). Effects of supplementation of manganese with or without phytase on growth performance, carcass traits, muscle and tibia composition, and immunity in broiler chickens. Livestock Science. 2016. Vol. 191. P. 80–85. DOI: https://doi.org/10.1016/j.livsci.2016.07.014.

Rehman Z. et al. Mast cells and innate immunity: Master troupes of the avian immune system. World's Poultry Science Journal. Vol. 73, No 3. P 621–632. DOI: https://doi.org/10.1017/S0043933917000526.

Sunder G. S. et al. Effects of higher levels of zinc supplementation on performance, mineral availability, and immune competence in broiler chickens. The Journal of Applied Poultry Research. 2008. Vol. 17, No 1. P. 79–86. DOI: https://doi.org/10.3382/japr.2007-00029.

Arif M. et al. Effect of varying levels of chromium propionate on growth performance and blood biochemistry of broilers. Animals. 2019. Vol. 9, No 11. P. 935. DOI: https://doi.org/10.3390/ani9110935.

De Oliveiraet J. et al. Composition of broilers meat. Journal of Applied Poultry Research. 2016. Vol. 25, No 2. P. 173–181. DOI: https://doi.org/10.3382/japr/pfv095.

Dubin R. et al. Productivity and quality of broiler chicken meat using new triazolin compounds. Scientific Horizons. 2022. Vol. 25, No 5. P. 9–21. DOI: https://doi.org/10.48077/scihor.25(5).2022.9-21.

Європейська конвенція про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей. Страсбург, 18 березня 1986 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_137#Text.

Директива європейського парламенту і ради 2008/68/ЄС від 24 вересня 2008 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_007-08#Text.

Sadovnikov N.V. et al. General and special methods for the study of blood of birds of industrial crosses. AVIAK. 2009.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description