DOI: 10.36016/VM-2023-109-20Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2023. Випуск 109. С. 113–116.


Завантажити повний текст (PDF)


ВНЕСОК ПРОФЕСОРА ГЕОРГІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА КУДРЯВЦЕВА У СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВЕТЕРИНАРНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ


Бусол В. О., Коваленко Л. В., Вовк Д. В.

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків, Україна, e-mail: larbuko@gmail.com

У статті наведено етапи життєвого шляху, напрями та результати наукових досліджень другого директора ННЦ «ІЕКВМ» (1924–1926 рр.), доктора ветеринарних наук, професора, члена-кореспондента Академії наук Узбецької РСР Георгія Олексійовича Кудрявцева у контексті його внеску в становлення та розвиток ветеринарної науки в Україні

Ключові слова: історія науки, лейкозологія, репресії


Список літератури

Служение ветеринарной науке (страницы истории ИЭКВМ. 1922–2001 гг.) / под ред. акад. УААН, д. вет. н., проф. П. П. Фукс и д. вет. н. А. Н. Головко. Харьков: Золотые страницы, 2001. 363 с.

Стегний Б. Т. и др. ННЦ «ИЭКВМ» — 90 лет на передовом рубеже ветеринарной науки: история создания института, этапы его развития и научно-исследовательская деятельность // Национальный научный центр «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины» на передовом рубеже ветеринарной науки: страницы истории, настоящее и перспективы развития (к 90-летию со дня основания) / под ред. д-ра вет. наук, проф., акад. НААН и РАСХН, Засл. деят. науки и техники Украины Б. Т. Стегния. Киев: СТ-Друк, 2013. С. 3–56.

Стегній Б. Т., Коваленко Л. В., Вовк Д. В. ННЦ «ІЕКВМ» — 95 років на передовому рубежі забезпечення біологічної та продовольчої безпеки України. Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. 2018. Вип. 104. С. 5–18.

Стегний Б. Т., Красников Г. А., Королёв А. Г. К истории института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины УААН (Время репрессий 1030–1938 гг.). Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. 2004. Вип. 83. С. 227–236.

Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti. URL: https://maps.app.goo.gl/nX2nzg9KM851tRrQ8.

До 130-річчя з дня народження Кудрявцева Георгія Олексійовича. URL: https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/JPGpictures/museim/130_kudruavcev.pdf.

Ляшенко О. Т. Кудрявцев Георгій Олексійович (1891–1974) // Вчені у галузі ветеринарної медицини. Київ: Аграрна наука, 2001. Кн. 6. С. 171–172.

Бусол В. О. Українська наукова школа ветеринарної лейкозології: становлення, розвиток, майбутнє. Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. 2004. Вип. 83. С. 227–236.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description