DOI: 10.36016/VM-2023-109-16Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2023. Випуск 109. С. 91–94.


Завантажити повний текст (PDF)


ДОСЛІДЖЕННЯ РЕПРОДУКЦІЇ ВІРУСУ ІНФЕКЦІЙНОГО ПАНКРЕАТИЧНОГО НЕКРОЗУ (IPNV) В УМОВАХ IN VITRO


Рудь Ю. П. 1,2, Залоїло О. В. 1, Грициняк І. І. 1, Бучацький Л. П. 1,2

1 Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України, Київ, Україна, e-mail: rudziknew@ukr.net

2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Метою роботи було вивчити репродукцію нових емерджентних ізолятів вірусу інфекційного панкреатичного некрозу (IPNV) в умовах in vitro для визначення вірулентних властивостей. В роботі досліджували нові ізоляти IPNV, виділені у форелевих господарствах України упродовж 2021-2022 років. При роботі з вірусом використовували культуру клітин RTG-2, на якій визначали інфекційний титр вірусу та прояв ознак ЦПД. Інфекційний титр виділених ізолятів в культурі клітин RTG-2 коливався в межах від 1,1х103 до 1,0х107 TCID50/мл. Виділені ізоляти IPNV спричиняли низький (≤25 %), помірний (≤50 %) та високий (≥70 %) рівні смертності у малька лососевих. На основі біологічних властивостей та показників інфекційного титру досліджувані ізоляти VN11, VN18 та VN29 були визначені як низьковірулентні, а ізоляти VN20, VN30, VN32 і VN39 віднесено до високовірулентних. Серед високовірулентних ізолятів, VN32 мав найвищий титр 1,0х107 TCID50/мл та спричиняв смертність у райдужної форелі, середня вага якої становила 100 г. Виділений від палії ізолят вірусу IPNV мав інфекційний титр 1,58х106 TCID50/мл, а смертність малька коливалась в межах 15-25 %. Кількість виявлених ізолятів та їх культуральні властивості свідчать про біорізноманіття ізолятів і штамів вірусу інфекційного панкреатичного некрозу в Україні. Скільки нововиявлених ізолятів вірусу належать до того чи іншого штаму треба ще визначити. Для цього буде проведено дослідження нуклеотидної послідовності гена, що кодує капсидний білок VP2, на основі якого також буде можливість визначити вірулентність за змінами в амінокислотах

Ключові слова: культура клітин, інфекційний титр, Salmonidae


Список літератури

Бучацькй Л. П., Рудь Ю. П., Пастиря А. С. Бірнавіруси : монографія. Київ : ДІАБ, 2022. 211с.

Matvienko N. M., Rud Yu. P., Buchatskiy L. P. Replication of Infectious Pancreatic Necrosis Virus in different cell lines and in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings. Arch. Polish. Fish. 2014. Vol. 22. P. 127–133. DOI: https://doi.org/10.2478/aopf-2014-0012.

Rud Y. P., Maistrenko M. I., Buchatskiy L. P. (2015). Characterization of an infectious pancreatic necrosis virus from rainbow trout fry (Onhorhynchus mykiss) in West Ukraine. Virol Sin. 2015. Vol. 30, No 3. P. 231–233. DOI: https://doi.org/10.1007/s12250-014-3513-z.

Rud Yu. et al. Experimental infection of brown trout (Salmo trutta), zebrafish (Danio rerio), and swan mussel (Anodonta cygnea) with infectious pancreatic necrosis virus (IPNV). Agricultural Science and Practice. 2020. Vol. 7, No 3. P. 31–39. DOI: https://doi.org/10.15407/agrisp7.03.031.

Lei C. et al. On the calculation of TCID50 for quantitation of virus infectivity. Virol Sin. 2021. Vol. 36, No 1. P. 141–144. DOI: https://doi.org/10.3390/pathogens9020094.

Рудь Ю. П., Майстренко М. І. Штам вірусу інфекційного панкреатичного некрозу ізолят «Карпати» (IPNV “Karpaty”), для отримання вакцини проти інфекційного некрозу підшлункової залози лососевих : патент Укрїни на корисну модель №88693; заявл.06.11.2013; опубл. 25.03.2014, Бюл. № 6.

Dopazo C. P. The infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) and its virulence determinants: what is known and what should be known. Pathogens. 2020. Vol. 9, No 2. P. 94. DOI: https://doi.org/10.3390/pathogens9020094.

Tapia D. et al. Infectious pancreatic necrosis virus in salmonids: Molecular epidemiology and host response to infection. Rev Aquac. 2022. Vol. 14. P. 751–769. DOI: https://doi.org/10.1111/raq.12623.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description