DOI: 10.36016/VM-2023-109-8Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2023. Випуск 109. С. 50–53.


Завантажити повний текст (PDF)


ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПРОЯВУ ІНФЕКЦІЙНОГО РИНОТРАХЕЇТУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В УКРАЇНІ


Корнєйков О. М., Олешко А. Ю., Перфілова С. І., Горбатенко С. К.

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків, Україна, e-mail: korneykov@ukr.net

За результатами обстеження поголів’я ВРХ господарств 13 областей України встановлено, що у 33,8 % з них виявлено циркуляцію серед тварин герпесвірусу 1-го типу (BHV-1), який є збудником ІРТ. Захворювання тварин у респіраторній формі ІРТ зареєстровано у 41,7 % господарств, у генітальній та у вигляді кератоконʼюнктивітів — у 8,3 %, а з безсимптомним та полісимптомним перебігом — у 25,0 % та 16,7 % відповідно. Наявність значного відсотку господарств, де встановлено безсимптомний перебіг, обумовлено майже повсюдним використанням вакцинопрофілактики ІРТ. Особливе занепокоєння викликає використання в обстежених господарствах вакцин, що містять живі атенуйовані штами герпесвірусу 1 типу (66,7 % всіх випадків), що додатково ускладнює епізоотичну ситуацію

Ключові слова: герпесвірус 1 типу, вакцинопрофілактика, епізоотична ситуація


Список літератури

Headley S. A. et al. Molecular survey of infectious agents associated with bovine respiratory disease in a beef cattle feedlot in southern Brazil. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation. 2018. Vol. 30, No 2. P. 249–251. DOI: https://doi.org/10.1177/1040638717739945.

Maidana S. S. et al. A new molecular method for the rapid subtyping of bovine herpesvirus 1 field isolates. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation. 2020. Vol.  32, No 1. P. 112–117. DOI: https://doi.org/10.1177/1040638719898692.

Barrett D. et al. Prevalence of Bovine Viral Diarrhoea Virus (BVDV), Bovine Herpes Virus 1 (BHV 1), Leptospirosis and Neosporosis, and associated risk factors in 161 Irish beef herds. BMC Veterinary Research. 2018. Vol. 14, No 1. P. 8. DOI: https://doi.org/10.1186/s12917-017-1324-9.

Hostnik P. et al. Review of Infections With Bovine Herpesvirus 1 in Slovenia. Frontiers in veterinary science. 2021. Vol. 8. P.  676549. DOI: https://doi.org/10.3389/fvets.2021.676549.

Корнєйков О. М. та ін. Ефективність різних підходів профілактики та боротьби з інфекційними пневмоентеритами ВРХ. Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. 2019. Вип. 105. С. 46–53. DOI: https://doi.org/10.36016/VM-2019-105-9.

d’Offay J. M., Mock R. E., Fulton R. W. Isolation and characterization of encephalitic bovine herpesvirus type 1 isolates from cattle in North America. American Journal of Veterinary Research. 1993. Vol. 54, No 4. P. 534–539.

Dagalp S. B. et al. Molecular and antigenic characterization of bovine herpesvirus type 1 (BoHV-1) strains from cattle with diverse clinical cases in Turkey. Tropical Animal Health and Production. 2020. Vol. 52, No 2. P. 555–564. DOI: https://doi.org/10.1007/s11250-019-02042-6.

Fernandes L. G. et al. Spatial analysis for bovine viral diarrhea virus and bovine herpesvirus type 1 infections in the state of Paraíba, northeastern Brazil. BMC Veterinary Research. 2018. Vol. 14, No 1. P. 102. DOI: https://doi.org/10.1186/s12917-018-1412-5.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description