DOI: 10.36016/VM-2023-109-6Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2023. Випуск 109. С. 35–42.


Завантажити повний текст (PDF)


ХАРАКТЕРИЗАЦІЯ ГЕНІВ ТА ПРОТЕЇНІВ ВІРУСУ ІМУНОДЕФІЦИТУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ


Балак О. К.

Харківський національний медичний університет, Харків, Україна

Лиманська О. Ю.

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків, Україна, e-mail: olgaliman@ukr.net

Метою роботи було визначення дії природного відбору на вірус імунодефіциту великої рогатої худоби (ВІ ВРХ) через ідентифікацію поліморфізмів шляхом порівняння низки генів, відкритих рамок зчитування та протеїнів і аналіз впливу несинонімічних замін в протеїні Vif ізолятів ВІ ВРХ на конформаційні параметри Vif. Тиск відбору на гени оцінено за допомогою тесту Таджими, а також визначення співвідношення коефіцієнтів несинонімічних замін (Ka) до синонімічних (Ks) Ka/Ks. Коефіцієнти Ka та Ks, їхнє співвідношення (Ka/Ks) розраховано на основі вирівнювань амінокислотних та нуклеотидних послідовностей гена vif ізолятів ВІ ВРХ. Відношення частот несинонімічних (dN) до синонімічних (dS) замін на нуклеотидний сайт dN/dS для оцінки впливу відбору на ген vif розраховували з використанням методу SLAC на сервері Datamonkey. Кількість водневих зв’язків, α-спіралей, β-шарів, β-поворотів для третинних структур протеїнів визначено за допомогою сервера I-TASSER. Ідентифіковано гени, відкриті рамки зчитування (ORF) та регуляторну область U3 геному ВІ ВРХ, які перебувають під дією відбору. Гени gag, pol, s, vif, відкриті рамки зчитування ORF W та ORF Y перебувають під тиском негативного (очищуючого) відбору. На ген env та регуляторну область U3 діє позитивний відбір. Аналіз ентропії Шеннона (піків, які є специфічними до позицій амінокислотних залишків), що інтерпретують як поліморфізми, дозволив виявити 16, 8 та 4 несинонімічних замін для протеїнів Pol, Gag, Vif ВІ ВРХ відповідно. Через аналіз впливу чотирьох несинонімічних замін в протеїні Vif на конформаційні параметри Vif двох ізолятів ВІ ВРХ визначено істотні зміни числа водневих зв’язків, α-спіралей, β-шарів, β-поворотів. Показано різнонаправлений вплив відбору на гени ВІ ВРХ

Ключові слова: позитивний відбір, молекулярна еволюція, амінокислотна заміна, однонуклеотидний поліморфізм


Список літератури

Keshavarz H., Mohammadi A., Morovati S. Evidence of bovine immunodeficiency virus: a molecular survey in water buffalo populations of Iran. Veterinary Medicine and Science. 2022. Vol. 8, No 5. P. 2167–2172. DOI: https://doi.org/10.1002/vms3.872.

Gutierrez B., Escalera-Zamudio M., Pybus O. G. Parallel molecular evolution and adaptation in viruses. Current Opinion in Virology. 2019. Vol. 34. P. 90–96. DOI: https://doi.org/10.1016/j.coviro.2018.12.006.

Kimura M. The neutral theory of molecular evolution: a review of recent evidence. Japanese Journal of Genetics. 1991. Vol. 66, No 4. Р. 367–386. DOI: https://doi.org/10.1266/jjg.66.367.

Kumar S., Hedges B. Advances in time estimation methods for molecular data. Molecular Biology and Evolution. 2016. Vol. 33, No 4. Р. 863–869. DOI: https://doi.org/10.1093/molbev/msw026.

Tajima F. Statistical method for testing the neutral mutation hypothesis by DNA polymorphism. Genetics. 1989. Vol. 123, No 3. Р. 585–595. DOI: https://doi.org/10.1093/genetics/123.3.585.

Tamura K. et al. Estimating divergence times in large molecular phylogenies. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2012. Vol. 109, No 47. Р. 19333–19338. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1213199109.

Hanada K., Shiu S.-H., Li W.-H. The nonsynonymous/synonymous substitution rate ratio versus the radical/conservative replacement rate ratio in the evolution of mammalian genes. Molecular Biology and Evolution. 2007. Vol. 24, No 10. Р. 2235–2241. DOI: https://doi.org/10.1093/molbev/msm152.

Wernegreen J. J. Reduced selective constraint in endosymbionts: elevation in radical amino acid replacements occurs genome-wide. PLoS One. 2011. Vol. 6, No 12. Р. е28905. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0028905.

Sohpal V. K. Comparative study: nonsynonymous and synonymous substitution of SARS-CoV-2, SARS-CoV, and MERS-CoV genome. Genomics and Informatics. 2021. Vol. 19, No 2. Р. е15. DOI: https://doi.org/10.5808/gi.20058.

Palumbi S. R. Humans as a world’s greatest evolutionary force. Science. 2001. Vol. 293, No 5536. P. 1786–1790. DOI: https://doi.org/10.1126/science.293.5536.1786.

Wensing A. M. et al. 2017 update of the drug resistance mutations in HIV-1. Topics in Antiviral Medicine. 2016. Vol. 24, No 4. Р. 132–133. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc5677049/.

Maldarelli F. et al. HIV populations are large and accumulate high genetic diversity in a nonlinear fashion. Journal of Virology. 2013. Vol. 87, No 18. P. 10313–10323. DOI: https://doi.org/10.1128/jvi.01225-12.

Tamura K. et al. MEGA6: Molecular Evolutionary Genetics Analysis version 6.0. Molecular Biology and Evolution. 2013. Vol. 30. No 12. Р. 2725–2729. DOI: https://doi.org/10.1093/molbev/mst197.

Hall T. A. BioEdit: A user-friendly biological sequence alignment editor and analysis program for Windows 95/98/NT. Nucleic Acids Symposium Series. 1999. Vol. 41. P. 95–98.

Kosakovsky Pond S. L., Frost S. D. W. Not so different after all: A comparison of methods for detecting amino acid sites under selection. Molecular Biology and Evolution. 2005. Vol. 22, No 5. Р. 1208–1222. DOI: https://doi.org/10.1093/molbev/msi105.

Yang J., Zhang Y. I-TASSER server: New development for protein structure and function predictions. Nucleic Acids Research. 2015. Vol. 43, No W1. P. W174–W181. DOI: https://doi.org/10.1093/nar/gkv342.

Suspene R. et al. Twin gradients in APOBEC3 edited HIV-1 DNA reflect the dynamics of lentiviral replication. Nucleic Acids Research. 2006. Vol. 34, No 17. P. 4677–4684. DOI: https://doi.org/10.1093/nar/gkl555.

Eyre-Walker A. The genomic rate of adaptive evolution. Trends in Ecology and Evolution (Amsterdam) . 2006. Vol. 21, No 10. P. 569–575. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tree.2006.06.015.

Grossman S. R. et al. A composite of multiple signals distinguishes causal variants in regions of positive selection. Science. 2010. Vol. 327, No 5967. Р. 883–886. DOI: https://doi.org/10.1126/science.1183863.

Ben-Jemaa S. et al. Whole genome sequencing reveals signals of adaptive admixture in Creole cattle. Scientific Reports. 2023. Vol. 13, No 1. Р. 12155. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-38774-7.

Jadhav A. et al. Genomic diversity and evolution of quasispecies in Newcastle disease virus infection. Viruses. 2020. Vol. 12, No 11. Р. 1305–1323. DOI: https://doi.org/10.3390/v12111305.

Furuse Y. Identifying potentially beneficial genetic mutations associated with monophyletic selective sweep and a proof-of-concept study with viral genetic data. mSystems. 2021. Vol. 6, No 1. Р. е01151-20. DOI: https://doi.org/10.1128/msystems.01151-20.

Piekna-Przybylska D. et al. U3 region in the HIV-1 genome adopts a G-quadruplex structure in its RNA and DNA sequence. Biochemistry. 2014. Vol. 53. P. 2581–2593. DOI: https://doi.org/10.1021/bi4016692.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description