DOI: 10.36016/VM-2021-107-15Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2021. Випуск 107. С. 83–89.


Завантажити повний текст (PDF)


ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ І БІОРІЗНОМАНІТНІСТЬ ЗБУДНИКІВ ПАРАЗИТОЦЕНОЗІВ КИШКОВОГО КАНАЛУ КУРЕЙ СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ


Люлін П. В.

Державний біотехнологічний університет, Харків, Україна, e-mail: liulinpetr@gmail.com

Богач М. В.

Одеська дослідна станція Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Одеса, Україна, e-mail: bogach_nv@ukr.net

Зміни форм господарювання, концентрація поголів’я птиці на обмежених територіях призводять до порушення гомеостазу у біотопах і паразитарних системах. Метою досліджень було з’ясувати особливості поширення, біорізноманітність і взаємозалежність збудників паразитоценозів кишкового каналу курей східного регіону України. За результатами досліджень визначено біорізноманітність паразитоценозів кишкового каналу курей у птахогосподарствах східного регіону України. Виявлено 17 видів збудників, з них 10 видів найпростіших — представники типів Apicomplexa, Zoomastygophora та 7 видів гельмінтів: 5 видів — представники класу Nematoda, 2 види — класу Cestoda. Установлено вплив технологій вирощування та систем утримання курей на загальну інвазованість, біорізноманітність паразитоценозів, визначено видові індекси паразитоценозу (ВІП, %) та кореляційні взаємозалежності між компонентами паразитоценозів. За промислової технології вирощування курей у клітках паразитоценоз формували 6 видів еймерій (ВІП — 100 %, середня ЕІ — 15,72 %); за утримання на глибокій незмінній підстилці в структурі паразитоценозу частка еймеріозу у ВІП становила 87,72 %, аскаридіозу — 12,28 %. За традиційної екстенсивної технології вирощування курей з використанням вигулів і випасів (фермерські та підсобні господарства) загальна інвазованість курей становила 64,07 %. У паразитоценозі кишкового каналу у курей встановлено взаємозв’язки між збудниками — високий рівень кореляції між еймеріозом, гістомонозом, трихоманозом і гельмінтозами (0,718–0,944) та між гістомонозом, аскаридіозом, гетеракозом і капіляріозом (0,975–0,998) і низький рівень кореляції між гістомонозом і трихоманозом (0,449), що свідчить про наявність синергетичних (високий рівень кореляції) і конкурентних (низький рівень кореляції) взаємозв’язків між компонентами паразитоценозів кишкового каналу

Ключові слова: найпростіші, гельмінти


Список літератури

Атаев А. М., Зубаирова М. М., Карсаков Н. Т., Газимагомедов М. Г., Кочкарев А. Б. Влияние экологических факторов на биоразнообразие и популяционную структуру гельминтов домашних жвачных животных на юго-востоке Северного Кавказа. Юг России: экология, развитие. 2016. Т. 11, № 2. С. 84–94. DOI: https://doi.org/10.18470/1992-1098-2016-2-84-94.

Богач М. В., Тараненко І. Л. Паразитарні хвороби індиків фермерських і присадибних господарств півдня України. Аграрний вісник Причорномор’я : зб. наук. праць. Одеса, 2003. Вип. 21. С. 311–317.

Богач М. В., Склярук В. Г., Манько О. Г., Данілейко Ю. М. Екологія паразитарних хвороб домашньої птиці : навч. посіб. Одеса : Освіта України, 2013. 288 с.

El-Dakhly K. M., El-Seify M. A., Mohammed E. S., Elshahawy I. S., Fawy S. A., Omar M. A. Prevalence and distribution pattern of intestinal helminths in chicken and pigeons in Aswan, Upper Egypt. Tropical Animal Health and Production. 2019. Vol. 51, iss. 3. P. 713–718. DOI: https://doi.org/10.1007/s11250-018-1725-1.

Ferdushy T., Nejsum P., Roepstorff A., Thamsborg S. M., Kyvsgaard N. C. Ascaridia galli in chickens: intestinal localization and comparison of methods to isolate the larvae within the first week of infection. Parasitology Research. 2012. Vol. 111, iss. 6. P. 2273–2279. DOI: https://doi.org/10.1007/s00436-012-3079-3.

Короленко Л. С., Веселий В. А., Коваленко І. І. Еймеріоз свійської птиці в господарських центральних областей України, заходи боротьби і профілактики. Ветеринарна медицини України. 2012. № 4. С. 21–22.

Маршалкіна Т. В., Заiкіна Г. В., Коваленко І. І. Моніторинг інвазійних хвороб свійської птиці в господарствах степової зони України. Ветеринарна медицина : міжвід. темат. наук.зб. 2010. Вип. 93. С. 271–275. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vetmed_2010_93_58.

Богач М. В., Березовський А. В., Тараненко І. Л. Інвазійні хвороби свійської птиці : навч. посіб. Київ : Ветінформ, 2007. 224 с.

Люлін П. В., Федорова О. В., Приходько Ю. О., Нікіфорова О. В., Мазанний О. В. Цестодози курей в умовах особистих селянських господарств південно-східного регіону України. Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування. 2019. № 4. С. 110–113. DOI: https://doi.org/10.31890/vttp.2019.04.21.

Sharma N., Hunt P. W., Hine B. C., Ruhnke I. The impacts of Ascaridia galli on performance, health, and immune responses of laying hens: new insights into an old problem. Poultry Science. 2019. Vol. 98, iss. 12. P. 6517–6526. DOI: https://doi.org/10.3382/ps/pez422.

Вертійчук А. І. Шляхи подальшого розвитку птахівництва в Україні. Ефективне птахівництво. 2008. № 11 (47). С. 3–5.

Котельников Г. А. Гельминтологические исследования окружающей среды. Москва : Росагропромиздат, 1991. 143 с. ISBN: 5260005538.

Наконечний І. В. Структурно-функціональна організація паразитоценотичних угруповань екосистем південно-західного Причорномор’я : автореф. дис. ... д–ра біол. наук. Київ : Інститут агроекології УААН, 2010. 39 с. URL: https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0510U000584.

Черепанов А. А., Москвин А. С., Котельников Г. А., Хренов В. М. Дифференциальная диагностика гельминтозов по морфологической структуре яиц и личинок возбудителей : атлас. Москва : Колос, 2001. 76 с. ISBN: 5100037393.

Дахно І. С., Березовський А. В., Галат В. Ф., Аранчій С. В., Євстаф’єва В. О., Дахно Г. П., Приходько Ю. О. Атлас гельмінтів тварин : атлас. Київ : Ветінформ, 2001. 118 с. ISBN: 9667063100.

Pellérdy L. P. Coccidia and coccidiosis. 2nd ed. Berlin : Parey, 1974. 959 p. ISBN: 3489733177.

Рыжиков К. М., Черткова А. Н. Определитель гельминтов домашних куриных птиц. Москва : Наука, 1968. 258 с.

Скрябин К. И. Метод полных гельминтологических вскрытий позвоночных, включая человека. Москва : МГУ, 1928. 45 с.

Богач М. В., Стегній Б. Т., Степанова Н. О., Шайдюк І. В. Спосіб прижиттєвої диференціації онкосфер давенеозу та райєтинозу птиці : пат. на корисну модель 78451, Україна. № u201208044 ; заявл. 02.07.12 ; опубл. 25.03.13, бюл. № 6. 2 с.

Барановський Д. І., Гетманець О. М., Хохлов А. М. Біометрія в програмному середовищі MS Excel : навч. посіб. Харків : СПДФО Бровін О. В., 2017. 90 с. ISBN: 9789669709110.

Park S.-I., Shin S.-S. Concurrent Capillaria and Heterakis infections in Zoo Rock partridges, Alectoris graeca. The Korean Journal of Parasitology. 2010. Vol. 48, iss. 3. P. 253–257. DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2010.48.3.253.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description