DOI: 10.36016/VM-2021-107-14Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2021. Випуск 107. С. 79–82.


Завантажити повний текст (PDF)


ДИНАМІКА ФАКТОРІВ НЕСПЕЦИФІЧНОГО ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ ПТИЦІ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ НА ОСНОВІ ЛЯЛЕЧКИ ШОВКОВИЧНОГО ШОВКОПРЯДА


Стегній Б. Т., Коваленко Л. В., Бойко В. С., Руденко О. П., Пазущан О. Є.

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків, Україна, e-mail: larbuko@gmail.com

Метою дослідження було визначити направленість та вираженість впливу розроблюваної кормової добавки на основі лялечки шовковичного шовкопряда на неспецифічний гуморальний імунітет птиці. Дослідження виконували на курчатах-бройлерах добового віку, яких утримували у стандартних умовах віварію. Птиці першої групи задавали добавку зранку, змішуючи з комбікормом із розрахунку 3,0 см3/кг живої ваги. Друга група була контрольною. На 20 ту, 27 му, 34 ту та 48 му доби по 5 голів птиці з кожної групи еутаназовано та відібрано кров для клініко-біохімічних досліджень. У сироватці крові птиці визначали рівень загального білка, альбумінів, глобулінів, концентрацію циркулюючих імунних комплексів середньої молекулярної маси та серомукоїдів загальноприйнятими методами. Установлено, що застосування спричиняє підвищення концентрації гемоглобіну до 16,0 % та незначну активацію еритропоезу, підвищення рівня гуморального імунітету, про що свідчить підвищення глобулінів до 12,2 % та циркулюючих імунних комплексів до 30,7 %, а також пригнічення синтезу серомукоїдів на 15,4 %. Виявлений позитивний ефект кормової добавки на основі лялечки шовковичного шовкопряда на стан природної резистентності можна розцінювати як один з чинників підвищення середньодобового приросту маси тіла курчат на 39,0 % у перші 7 діб життя, а наприкінці досліду — на 5 %

Ключові слова: імунорезистентність, клініко-біохімічні показники


Список літератури

Чиркин А. А., Коваленко Е. И., Шейбак В. М., Смирнов В. Ю., Дорошенко Е. М., Надольник Л. И., Паршонок Д. И., Денисова С. И. Антиоксидантная активность куколок китайского дубового шелкопряда (Antheraea pernyi G.-M.). Учёные записки УО «Витебский государственный университет им. П. М. Машерова». 2007. Т. 6. С. 248–266. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22843963.

Петров Р. В. Иммунология. Москва : Медицина, 1982. 368 с.

Болотников И. А., Конопатов Ю. В. Практическая иммунология сельскохозяйственных птиц. Санкт-Петербург : Наука, 1993. 204 с. ISBN: 5020258164.

Altomare A. A., Baron G., Aldini G., Carini M., D’Amato A. Silkworm pupae as source of high-value edible proteins and of bioactive peptides. Food Science & Nutrition. 2020. Vol. 8, iss. 6. P. 2652–2661. DOI: https://doi.org/10.1002/fsn3.1546.

Choi D. W., Kwon D. A., Jung S. K., See H. J., Jung S. Y., Shon D. H., Shin H. S. (2018). Silkworm dropping extract ameliorate trimellitic anhydride-induced allergic contact dermatitis by regulating Th1/Th2 immune response. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry. 2018. Vol. 82, iss. 9. P. 1531–1538. DOI: https://doi.org/10.1080/09168451.2018.1475210.

Кочергин Б. Н., Степанова Н. А., Толкачёва Т. А., Чиркин А. А. Характеристика жидкого содержимого куколок дубового шелкопряда. Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта. 2012. № 4(70). С. 28–36. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17891574.

Mei H., Wu N., Huang X., Cui Z., Xu J., Yang X., Zeng F., Wang K. Possible mechanisms by which silkworm faeces extract ameliorates adenine-induced renal anaemia in rats. Journal of Ethnopharmacology. 2021. Vol. 266. P. 113448. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jep.2020.113448.

Покровский А. А., ред. Биохимические методы исследований в клинике. Москва : Медицина, 1969. 652 с.

Меньшиков В. В., ред. Лабораторные методы исследования в клинике. Москва : Медицина, 1987. 90 с.

Коваленко Л. В. Стан вродженого імунітету овець за експериментального лімфолейкозу та застосування засобів його специфічної профілактики. Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. 2018. Т. 6, № 2. С. 38–48. URL: https://bulletin-biosafety.com/index.php/journal/article/view/177.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description