DOI: 10.36016/VM-2021-107-13Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2021. Випуск 107. С. 74–78.


Завантажити повний текст (PDF)


РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВАЛІДАЦІЯ ПОЗИТИВНОГО ПЛАЗМІДНОГО КОНТРОЛЮ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ГЕНЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ХЛАМІДІЙ У ПОЛІМЕРАЗНІЙ ЛАНЦЮГОВІЙ РЕАКЦІЇ У ФОРМАТІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ


Павлов С. Л.

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків, Україна, e-mail: psl600@i.ua

Дослідження присвячені конструюванню та випробуванню плазмідного позитивного контролю для проведення полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального часу з метою детекції генома хламідій. Було клоновано ділянку оперона 16s–23s рибосомальної РНК хламідій довжиною 142 п. н і ліговано до відкритого плазмідного вектора pTZ19R, після чого отриманою конструкцією було трансформовано компетентні клітини E. coli. Наявність вставки контролювалось ампіциліновою селекцією клонів та за допомогою ПЛР. Ефективність застосування отриманої конструкції, копійність якого дорівнювала 7,65×1010 молекул ДНК в 1 мкл, доводили шляхом установлення кореляції значень показнику Ct з кількістю ДНК у досліджуваному зразку. Випробування серії кратних розведень позитивного плазмідного контролю з концентраціями від 101 до 107 копій ДНК в 1 мкл в ПЛР у форматі реального часу було побудовано лінію регресії (R2 = 0,993)

Ключові слова: ДНК, Chlamydia, pTZ19R


Список літератури

Elwell C., Mirrashidi K., Engel J. Chlamydia cell biology and pathogenesis. Nature Reviews. Microbiology. 2016. Vol. 14, iss. 6. P. 385–400. DOI: https://doi.org/10.1038/nrmicro.2016.30.

Borel N., Polkinghorne A., Pospischil A. A review on chlamydial diseases in animals: still a challenge for pathologists? Veterinary Pathology. 2018. Vol. 55, iss. 3. P. 374–390. DOI: https://doi.org/10.1177/0300985817751218.

Cheong H. C., Lee C. Y. Q., Cheok Y. Y., Tan G. M. Y., Looi C. Y., Wong W. F. Chlamydiaceae: diseases in primary hosts and zoonosis. Microorganisms. 2019. Vol. 7, iss. 5. P. 146. DOI: https://doi.org/10.3390/microorganisms7050146.

Vidal S., Kegler K., Greub G., Aeby S., Borel N., Dagleish M. P., Posthaus H., Perreten V., Rodriguez-Campos S. Neglected zoonotic agents in cattle abortion: tackling the difficult to grow bacteria. BMC Veterinary Research. 2017. Vol. 13, iss. 1. P. 373. DOI: https://doi.org/10.1186/s12917-017-1294-y.

Lienard J., Croxatto A., Aeby S., Jaton K., Posfay-Barbe K., Gervaix A., Greub G. Development of a new chlamydiales-specific real-time PCR and its application to respiratory clinical samples. Journal of Clinical Microbiology. 2011. Vol. 49, iss. 7. P. 2637–2642. DOI: https://doi.org/10.1128/JCM.00114-11.

Rohde G., Straube E., Essig A., Reinhold P., Sachse, K. Chlamydial zoonoses. Deutsches Arzteblatt International. 2010. Vol. 107, iss. 10. P. 174–180. DOI: https://doi.org/10.3238/arztebl.2010.0174.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description