DOI: 10.36016/VM-2021-107-11Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2021. Випуск 107. С. 65–70.


Завантажити повний текст (PDF)


ОЧИСТКА ТА КОНЦЕНТРУВАННЯ АНТИГЕНУ ДЛЯ ІФА З ВИКОРИСТАННЯМ ЕПІЗООТИЧНИХ ІЗОЛЯТІВ ВІРУСУ ІНФЕКЦІЙНОГО ЛАРИНГОТРАХЕЇТУ, ВИДІЛЕНИХ В УКРАЇНІ


Верецун А. Л., Усова Л. П.

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків, Україна, e-mail: veretsun1975@gmail.com

Інфекційний ларинготрахеїт курей — одна з небезпечних вірусних респіраторних хвороб курей, яка завдає суттєві економічні збитки птахівничим господарствам. Ключовою складовою контролю цього захворювання є своєчасна швидка серологічна діагностика. На сьогоднішній день основним методом серологічної діагностики та моніторингу є імуноферментний аналіз. Основним компонентам ІФА тест-систем є очищений та концентрований антиген вірусу ІЛТ. Метою наших досліджень була розробка технології виготовлення очищених і концентрованих антигенів вірусу інфекційного ларинготрахеїту, а також перевірка придатності епізоотичних ізолятів для виготовлення антигенів для ІФА. За результатами досліджень розроблено вдосконалену схему отримання очищених антигенів вірусу ІЛТ з використанням епізоотичних ізолятів, яка складається з накопичення вірусної сировини, її інактивації, перевірки повноти інактивації, концентрування вірусу ІЛТ за допомогою осадження ПЕГ-6000 з подальшим ультрацентрифугуванням за 14 000 об./хв через 30 %-ву сахарозну подушку. Отримано зразки очищених концентрованих антигенів вірусу ІЛТ з ізолятів «В 59-11», «Б 2-10», «ЧП 96-10» і «А 4-12» зі вмістом білка 1520–3720 мкг/см3. Кратність очищення антигенів становила від 4,17 до 7,24. За допомогою ІФА встановлено, що всі ці антигени є придатними до використання як антигени. У результаті перевірки специфічності встановлено, що всі антигени не реагують з гетерологічними сироватками до інших вірусних хвороб птиці, а реагують тільки з гомологічними сироватками позитивними до ІЛТ, що доводить їхню специфічність

Ключові слова: лабораторна діагностика, курячі ембріони


Список літератури

Сюрин В. Н., Белоусова Р. В., Фомина Н. В. Диагностика вирусных болезней животных : справочник. Москва : Агропромиздат, 1991. 528 с. ISBN: 5100006633.

Islam M. S., Khan M. S. R., Islam M. A., Hassan J., Affroze S., Islam M. A. Isolation and characterization of infectious laryngotracheitis virus in layer chickens. Bangladesh Journal of Veterinary Medicine. 2012. Vol. 8, iss. 2. P. 123–130. DOI: https://doi.org/10.3329/bjvm.v8i2.11194.

World Organisation for Animal Health (OIE). Chapter 3.3.3. Avian infectious laryngotracheitis [version adopted in May 2021]. In: Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (Mammals, Birds and Bees). 8th ed. Paris : OIE, 2021. P. 1–11. URL: https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.03.03_AVIAN_INF_LARYNGO.pdf.

Мейхи Б., ред. Вирусология. Методы. Москва : Мир, 1988. 343 с. ISBN: 5030013717.

Стегній Б. Т., Коваленко Л. В., Усова Л. П., Антонов В. С., Михайлова С. А., Руденко О. П., Древаль Я. А. Визначення специфічності, чутливості та відтворюваності тест-системи «Набір компонентів для визначення антитіл до вірусу інфекційного бронхіту курей». Ветеринарна медицина : міжвід. темат. наук. зб. Харків, 2008. Вип. 89. С. 350–356.

Стегній Б. Т., Антонов В. С., Михайлова С. А., Руденко О. П., Ткаченко С. В., Усова Л. П. Розробка тест-системи ІФА для визначення антитіл до вірусу синдрому зниження несучості курей. Вісник аграрної науки. 2008. Спец. вип. С. 50–54.

Стегній Б. Т., Антонов В. С., Михайлова С. А., Руденко О. П., Усова Л. П. Визначення антитіл до вірусів-збудників інфекційних хвороб курей (інфекційного бронхіту курей, інфекційної бурсальної хвороби, ньюкаслської хвороби, синдрому зниження несучості) імуноферментним методом : метод. реком. : затв. наук.-метод. радою Держ. ком. вет. медицини України, протокол № 2 від 25.12.2008 р. Харків, 2009. 26 с.

Стегній Б. Т., Антонов В. С., Руденко О. П., Михайлова С. А., Гадзевич Д. В., Галиш Л. П. Визначення антитіл до вірусу інфекційного ларинготрахеїту курей методом імуноферментного аналізу. Ветеринарна медицина : міжвід. темат. наук. зб. Харків, 2007. Вип. 88. С. 219–222.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description