DOI: 10.36016/VM-2021-107-10Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2021. Випуск 107. С. 61–64.


Завантажити повний текст (PDF)


МОНІТОРИНГ ГМО У СОЇ, РІПАКУ ТА КОРМАХ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН В УКРАЇНІ ЗА 2018–2020 РОКИ


Гайдей О. С., Олексієнко І. С., Шуляк С. В., Меженський А. О., Київська Г. В.

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, Київ, Україна, e-mail: olga.gaidei@gmail.com

Крушельницька О. В.

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, Львів, Україна

Метою роботи було провести моніторинг та проаналізувати результати досліджень cої, ріпаку та кормів для сільськогосподарських тварин за період 2018–2020 рр. щодо наявності ГМО. Дослідження проводились протягом 2018–2020 рр. методом полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального часу у науково-дослідному відділі біохімічних і молекулярних досліджень харчових продуктів, кормів та води Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та регіональних державних лабораторіях Держпродспоживслужби України. Для проведення досліджень були використані діагностичні набори (R-Biophаrm): для скринінгу, ідентифікації, кількісного визначення ГМ-ліній сої та ріпаку. Як позитивний контроль використовували референс матеріал ГМ-сої, ГМ-ріпаку (ERM, Бельгія). За період 2018 р. було досліджено 3 494 зразків рослинної сировини та кормів, з яких у 505 зразках (14,5 %) було виявлено ГМ-лінії сої та ріпаку. У 2019 р. було досліджено 4 235 зразків, з яких 775 (18,2 %) зразків були позитивними. У 2020 році досліджено 4 389 зразків, з яких у 569 (12,8 %) виявлено ГМ-сою та ГМ-ріпак. За період 2018–2019 рр. у позитивних зразках комбікормів, сої, макухи та шроту соєвого було ідентифіковано ГМ-лінії MON 40-3-2 та MON 89788 у кількості більше 10 %, у зразках ріпаку та макухи ріпакової була виявлена ГМ-лінія GT-73 у кількості більше 10 %. У 2020 р. у зразках сої, крім вищезазначених ГМ-ліній, ідентифіковано ГМ-лінію MON 87708. Не дивлячись на заборону використання ГМ-джерел в Україні, щороку кількість нових ГМ-ліній рослин збільшується, що може бути пов’язано з відсутністю контролю імпортованої сировини та зернових, а також контрабандним ввезенням їх на територію України

Ключові слова: ПЛР, трансгенні рослини, ГМ-лінії


Список літератури

Дятловская Е. Посевы ГМ-агрокультур достигли рекордных 185 млн гектаров. Агроинвестор. 7 мая 2017. URL: https://www.agroinvestor.ru/technologies/news/27335-posevy-gm-/.

Смирнов В. М. Особенности экспорта и мировые тенденции потребления соевого шрота. Группа компаний «Содружество», 2019. URL: https://meatindustry.ru/upload/iblock/fe6/fe6b30d6ad6f64fe9bbf830e194fb8ec.pdf.

Какие страны запретили генетически модифицированные культуры? ГМО обзор: о пользе и вреде продуктов питания. 20 августа 2013 г. URL: https://gmoobzor.com/stati/kakie-strany-zapretili-geneticheski-modificirovannye-kultury.html.

Klümper W., Qaim M. (2014) A meta-analysis of the impacts of genetically modified crops. PLoS One. 2014. Vol. 9, iss. 11. P. e111629. URL: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0111629.

Where are GMO crops and animals approved and banned? Genetic Literacy Project. 2020. URL: https://gmo.geneticliteracyproject.org/FAQ/where-are-gmos-grown-and-banned.

European Commission. EU Register of Authorised GMOs. Version 1.1.1. 2003. URL: https://webgate.ec.europa.eu/dyna2/gm-register/.

Баласинович Б., Ярошевська Ю. ГМО: виклики сьогодення та досвід правового регулювання. Київ: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, 2010. 255 с. ISBN: 9789661870689. URL: http://www.ier.com.ua/ua/publications/books/?pid=2394.

Верховна Рада України. Закон України 1103-V «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів». Редакція від 16.10.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1103-16.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description