DOI: 10.36016/VM-2021-107-9Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2021. Випуск 107. С. 56–61.


Завантажити повний текст (PDF)


ВАЛІДАЦІЯ ЕКСПРЕС-МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТОКСИЧНОСТІ КОРМІВ З ВИКОРИСТАННЯМ БІОЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ PHOTOBACTERIUM PHOSPHOREUM


Курбацька О. В., Оробченко О. Л.

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків, Україна, e-mail: olimp988429@ukr.net

У статі наведені результати вивчення валідаційних характеристик експрес-методики визначення загальної токсичності кормів з використанням біолюмінесцентних мікроорганізмів Photobacterium phosphoreum. У роботі використовували ліофілізовану культуру Ph. рhosphoreum (штам ІМВ В-7071; Sq3) та культуру Colpoda steinii суху для еколого-токсикологічних досліджень об’єктів зовнішнього середовища, продуктів тваринництва та птахівництва (РП № АВ-02438-01-11, виробництва ТОВ «Відродження», м. Одеса). Вимірювання інтенсивності світіння люмінесцентних бактерій проводили на люмінометрі EMILITE-1003A. Для кількісної оцінки впливу на люмінесценцію бактерій використовували індекс токсичності, щоб зробити висновок про ступінь токсичності зразка. Критерієм оцінки токсичності досліджуваних зразків кормів під час тестування Colpoda steinii була рухливість інфузорій. Валідаційні параметри експрес-методики визначення загальної токсичності з використанням фотолюмінесцентних мікроорганізмів Ph. рhosphoreum встановлювали згідно з ISO 16140:2003 «Microbiology of food and animal feeding stuffs — Protocol for the validation of alternative methods (IDT)». При цьому проводили порівняльне дослідження альтернативного (визначення загальної токсичності кормів з використанням Ph. рhosphoreum) і стандартного методу (визначення токсичності з використанням інфузорії Сolpoda steinii згідно з ДСТУ 3570-97 «Зерно фуражне, продукти його переробки, комбікорми. Методи визначення токсичності)». Тест-об’єктом була зерносуміш (ячмінь–пшениця 50:50), токсикантом — мікотоксин зеараленон. Під час проведення валідації методики встановлювали наступні параметри: відносна специфічність, відносна точність, контроль внутрішньолабораторної відтворюваності, стабільність люмінесценції, лінійність, збіжність, межа детектування та межа визначення методу. Установлено, що методика є специфічною, точною, лінійною, відтворюваною. Оптимальні умови та термін зберігання для Ph. phosphoreum: у пробірках на щільному поживному середовищі за температури 4 °С зі щомісячним пересівом протягом 7 місяців; а оптимальні умови та термін культивування перед дослідженням: у пробірках на рідкому поживному середовищі за температури 26 °С через 24 год після висіву. Межа детектування методики (за зеараленоном) становить 0,125 мкг/см3, а межа визначення — 0,25 мг/кг корму

Ключові слова: експрес-метод, зеараленон, Colpoda steinii


Список літератури

Сидашова С. А., Халак В. И. Экспресс-биотестирование — практический инструмент оптимизации кормления свиней. Перспективы и достижения в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции: сб. науч. статей по материалам междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 85-летнему юбилею со дня основания ф та технологич. менеджмента (зооинженерного) (Ставрополь, 16–17 апр. 2015 г.). Ставрополь : Ставропольский гос. аграр. ун т, 2015. Т. 2. С. 93–99.

Исмаилов А. Д., Алексерова Л. Э. Фотобиосенсоры на основе светящихся бактерий (обзор). Биохимия. 2015. Т. 80, № 6. С. 867–881. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23764299.

Кацев А. М., Абдураманова Э. Р., Стародуб Н. Ф. Иммобилизация биолюминесцентных бактерий на неорганических носителях и оценка их применимости для биотестирования. Biotechnology. 2009. Т. 2, № 3. С. 74–79. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/biot_2009_2_3_9.

Woutersen M., Belkin S., Brouwer B., van Wezel A. P., Heringa M. B. Are luminescent bacteria suitable for online detection and monitoring of toxic compounds in drinking water and its sources? Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2011. Vol. 400, iss. 4. P. 915–929. DOI: https://doi.org/10.1007/s00216-010-4372-6.

Xu W., Jiang Z., Zhao Q., Zhang Z., Su H., Gao X., Ye Z. Acute toxicity assessment of explosive-contaminated soil extracting solution by luminescent bacteria assays. Environmental Science and Pollution Research International. 2016. Vol. 23, iss. 22. P. 22803–22809. DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-016-7492-5.

Yin J., Li X., Zhou C., Zhang Y. Luminescent bacterial sensors made from immobilized films of Photobacterium phosphoreum. Chemical Research in Chinese Universities. 2005. Vol. 21, iss. 1. P. 44–47. URL: https://crcu.jlu.edu.cn/EN/Y2005/V21/I1/44.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description