DOI: 10.36016/VM-2021-107-6Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2021. Випуск 107. С. 37–41.


Завантажити повний текст (PDF)


ЕКСПРЕС-МЕТОДИКА ДЕТЕКЦІЇ ГЕНЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ЦВС-ІІ У ПОЛЬОВИХ УМОВАХ


Рудова Н. Г., Ісаков М. М., Лиманська О. Ю., Болотін В. І., Солодянкін О. С., Герілович А. П.

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків, Україна, e-mail: rudovanatawa@ukr.net

Метою даної роботи було провести адаптацію розробленого нами методу детекції генетичного матеріалу ЦВС-ІІ для використання у польових умовах за відсутності лабораторного обладнання та належних умов роботи. Для відпрацювання методики використовували зразок печінки від свині, охарактеризований як позитивний щодо наявності генетичного матеріалу ЦВС-ІІ. Екстракцію нуклеїнової кислоти проводили з використанням експрес-методу власної модифікації. Реакцію ізотермічної ампліфікації проводили за допомогою реагентів виробництва фірми Thermo Fisher Scientific (Німеччина) та BioLabs (Великобританія) у відповідності до рекомендацій виробників з використанням системи праймерів PCV-F3, PCV-B3, PCV-FIP, PCV-BIP. Для проведення ізотермічної ампліфікації використовували водяну баню WB-4MS (Biosan, Латвія) та термокружку ємністю 380 мл (ZIZ, Україна). Для ліофілізації реакційної суміші використовували ліофільну сушку ALPHA 1-2 LD plus виробництва Christ (Німеччина). Температуру реакції відслідковували за допомогою термометру ТТЖ-М (ПрАТ «Склоприлад», Україна), реєстрацію температури проводили за допомогою логгеру SterilDisk (Tecnosoft, Італія). Для візуалізації та контролю результатів ізотермічної ампліфікації використовували трансілюмінатор Gel Doc XR+ (Bio-Rad, США), інтеркалюючий барвник SYBR Green І виробництва Invitrogen (США) та портативне джерело ультрафіолетового світла (YATO, Польща). На прикладі ідентифікації ЦВС-ІІ проведено адаптацію раніше розробленого методу ізотермічної ампліфікації для використання в польових умовах. Розроблена методика ізотермічної ізотермічної ампліфікації є спрощеною технічно та не потребує використання спеціального лабораторного обладнання

Ключові слова: ДНК, ПЛР, термокружка, УФ-ліхтарик


Список літератури

Opriessnig T., Karuppannan A. K., Castro A. M. M. G., Xiao C. T. Porcine circoviruses: current status, knowledge gaps and challenges. Virus Research. 2020. Vol. 286. P. 198044. DOI: https://doi.org/10.1016/j.virusres.2020.198044.

VanderWaal K., Deen J. Global trends in infectious diseases of swine. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2018. Vol. 115, iss. 45. Р. 11495–11500. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1806068115.

Герілович А. П. Експериментальне і теоретичне обґрунтування та розробка засобів епізоотологічного моніторингу, діагностики вірусних хвороб тварин та молекулярно-генетичного типування їх збудників (ортоміксо-, параміксо-, герпес-, цирко- та пестивірусна інфекції) : дис. … д-ра вет. наук. Харків : ННЦ «ІЕКВМ», 2011. 440 с. URL: https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0511U000408.

Chae C. Postweaning multisystemic wasting syndrome: A review of aetiology, diagnosis and pathology. Veterinary Journal. 2004. Vol. 168, iss. 1. Р. 41–49. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2003.09.018.

Harding J. The clinical expression and emergence of porcine circovirus 2. Veterinary Microbiology. 2004. Vol. 98, iss. 2. Р. 131–135. DOI: https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2003.10.013.

Segalés J., Allan G. M., Domingo M. Porcine circovirus diseases. Animal Health Research Reviews. 2005. Vol. 6, iss. 2. Р. 119–142. DOI: https://doi.org/10.1079/AHR2005106.

Герилович А. П., Стегний Б. Т. Разработка системы индикации и дифференциации цирковирусов свиней методом полимеразной цепной реакции. Молекулярная диагностика — 2007 : сб. тр. 6-й Всерос. науч.-практ. конф. (Москва, 28–30 ноября 2007 г.). Москва, 2007. Т. 2. С. 14–15.

Ситюк М. П., Музикіна Л. М., Галка І. В., Ничик С. А., Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д. Розробка та валідація методики полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального часу для детекції ДНК цирковірусу свиней другого типу. Ветеринарна біотехнологія : бюл. 2014. Вип. 25. С. 101–107. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbtb_2014_25_31.

Allan G. M., Ellis J. A. Porcine circoviruses: a review. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation. 2000. Vol. 12, iss. 1. P. 3–14. DOI: https://doi.org/10.1177/104063870001200102.

Рудова Н. Г., Солодянкін О. С., Герілович А. П. Детекція генетичного матеріалу цирковірусу свиней ІІ типу методом петлевої ізотермальної ампліфікації (LAMP). Ветеринарна медицина : міжвід. темат. наук. зб. 2019. Вип. 105. С. 20–25. DOI: https://doi.org/10.36016/VM-2019-105-4.

Gerilovych A., Rekotchuk M., Konstantynovska O., Rudova N., Hrek I., Poteiko P., Solodiankin O. Development of the improved express method of DNA extraction. Fourth Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium (Kyiv, Ukraine, 20–24 May 2019) : abstr. Kyiv, 2019. P. 414.

Boom R., Sol C. J., Salimans M. M., Jansen C. L., Wertheim-van Dillen P. M., van der Noordaa J. Rapid and simple method for purification of nucleic acids. Journal of Clinical Microbiology. 1990. Vol. 28, iss. 3. Р. 495–503. DOI: https://doi.org/10.1128/jcm.28.3.495-503.1990.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description