DOI: 10.36016/VM-2021-107-5Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2021. Випуск 107. С. 30–36.


Завантажити повний текст (PDF)


ВИЗНАЧЕННЯ ПРИЧИН АЛЕРГІЧНИХ РЕАКЦІЙ НА ТУБЕРКУЛІН У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ


Завгородній А. І., Білушко В. В., Позмогова С. А., Калашник М. В., Калашник Н. В., Кіптенко А. В., Стешенко Л. М.

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків, Україна, e-mail: nick.v.kalashnik@gmail.com

У статті наведено результати обстеження великої рогатої худоби в чотирьох вільних від туберкульозу тваринницьких господарствах протягом 2020–2021 рр. Зразки біологічного матеріалу відбирали та досліджували в лабораторії вивчення туберкульозу ННЦ «ІНЦВМ». Комплексним методом встановлено причини алергічних реакцій на мікобактеріальні алергени. Метою досліджень було проведення епізоотологічного моніторингу та визначення причин позитивних шкірних туберкулінових проб великої рогатої худоби в чотирьох вільних від туберкульозу господарствах. Ці господарства знаходилися в різних регіонах України. Використовували епізоотологічний, клінічний, алергічний, патологоанатомічний, бактеріологічний та біологічний методи, у тому числі патологоанатомічне дослідження зразків біологічного матеріалу (лімфатичних вузлів та внутрішніх органів), фарбування за методом Ціля–Нільсена під час бактеріоскопії. Зразки біологічного матеріалу попередньо обробляли за методом А. П. Алікаєвої та 0,9 % м розчином цетилпіридинію хлориду та висівали на селективні поживні середовища для культивування мікобактерій. У результаті проведеного дослідження із зразків біологічного матеріалу трьох гуртів великої рогатої худоби виділено сім культур нетуберкульозних мікобактерій. Установлено, що ці ізоляти представлені чотирма видами мікобактерій — M. smegmatis, M. phlei, M. fortuitum, M. scrofulaceum. Крім того, дві культури M. avium subsp. paratuberculosis було ізольовано в одному гурті великої рогатої худоби. Короткострокова сенсибілізація до туберкуліну для ссавців у великої рогатої худоби в трьох господарствах була обумовлена атиповими мікобактеріями чотирьох видів: M. smegmatis, M. phlei, M. fortuitum і M. scrofulaceum, що персистують в організмі тварин і не спричиняють розвитку інфекційного туберкульозного процесу. Мікобактерії підвиду M. avium subsp. paratuberculosis обумовлюють латентну форму перебігу інфекційного процесу в організмі великої рогатої худоби та сенсибілізацію до туберкуліну, а також патологоанатомічні ураження у тонкому відділі кишковика. Кролі місячного віку, сприйнятливі до збудника паратуберкульозу, можуть бути використані як експериментальна модель для визначення біологічних властивостей епізоотичних культур M. avium subsp. paratuberculosis і встановлення діагнозу на паратуберкульозний ентерит. Гурти великої рогатої худоби, в яких сенсибілізація обумовлена атиповими мікобактеріями, слід вважати благополучними щодо туберкульозу, а контроль благополуччя та диференціацію неспецифічних реакцій на туберкулін необхідно проводити із застосуванням симультанної проби з туберкуліном ППД для ссавців і алергеном з атипових мікобактерій. Дослідження великої рогатої худоби у разі підозри захворювання на паратуберкульозний ентерит необхідно проводити комплексним методом із застосуванням алергічного, серологічного (РЗК, ІФА), патологоанатомічного, бактеріологічного та молекулярно-генетичних методів досліджень з використанням біологічної проби на кролях місячного віку

Ключові слова: паратуберкульозний ентерит, M. avium subsp. paratuberculosis, атипові мікобактерії


Список літератури

Горжеєв В. М. Епізоотологічний моніторинг та удосконалення системи боротьби з туберкульозом рогатої худоби у господарствах України : автореф. дис. … канд. вет. наук. Харків : ІЕКВМ УААН, 2005. 20 с. URL: https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0405U003269.

Завгородній А. І., Стегній Б. Т., Бісюк І. Ю., Горжеєв В. М., Герілович А. П., Палій А. П., Позмогова С. А., Комісаренко С. В. Система епізоотологічного моніторингу, діагностики, профілактики та оздоровлення тваринництва України від туберкульозу. Ветеринарна медицина України. 2014. № 1. С. 10–13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vetm_2014_1_6.

Завгородній А. Туберкульоз: проблеми щодо боротьби з ним та шляхи їх вирішення. Ветеринарна медицина Україниv. 2002. № 9. С. 19–20.

Шаров А. Н., Ярошенко Л. А., Суханов И. П. Эффективность методов прижизненной диагностики туберкулёза. Ветеринария. 2002. № 2. С. 16–18.

Alvarez J., Perez A., Bezos J., Marqués S., Grau A., Saez J. L., Mínguez O., de Juan L., Domínguez L. Evaluation of the sensitivity and specificity of Bovine tuberculosis diagnostic tests in naturally infected cattle herds using a Bayesian approach. Veterinary Microbiology. 2012. Vol. 155, iss. 1. P. 38–43. DOI: https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2011.07.034.

Basybekov S. Z., Bazarbayev M. B., Yespembetov B. A., Mussaeva A., Kanatbayev S. G., Romashev K. M., Dossanova A. K., Yelekeyev T. A., Akmatova E. K., Syrym N. S. Diagnostics of Tuberculosis and differentiation of nonspecific tuberculin reactions in animals. Brazilian Journal of Microbiology. 2018. Vol. 49, iss. 2. P. 329–335. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bjm.2017.07.004.

Buddle B. M., de Lisle G. W., Griffin J. F., Hutchings S. A. Epidemiology, diagnostics, and management of Tuberculosis in domestic cattle and deer in New Zealand in the face of a wildlife reservoir. New Zealand Veterinary Journal. 2015. Vol. 63, suppl. 1. P. 19–27. DOI: https://doi.org/10.1080/00480169.2014.929518.

Buddle B. M., McCarthy A. R., Ryan T. J., Pollock J. M., Vordermeier H. M., Hewinson R. G., Andersen P., de Lisle G. W. Use of mycobacterial peptides and recombinant proteins for the diagnosis of Bovine tuberculosis in skin test-positive cattle. The Veterinary Record. 2003. Vol. 153, iss. 20. P. 615–620. DOI: https://doi.org/10.1136/vr.153.20.615.

De Garine-Wichatitsky M., Caron A., Kock R., Tschopp R., Munyeme M., Hofmeyr M., Michel A. A review of Bovine tuberculosis at the wildlife-livestock-human interface in sub-Saharan Africa. Epidemiology and Infection. 2013. Vol. 141, iss. 7. P. 1342–1356. DOI: https://doi.org/10.1017/S0950268813000708.

Hartnack S., Torgerson P. The accuracy of the Single Intradermal Comparative Skin Test for the diagnosis of Bovine Tuberculosis estimated from a systematic literature search. Mycobacterial Diseases. 2012. Vol. 2. P. 120. URL: https://doi.org/10.4172/2161-1068.1000120.

Mathews F., Macdonald D. W., Taylor G. M., Gelling M., Norman R. A., Honess P. E., Foster R., Gower C. M., Varley S., Harris A., Palmer S., Hewinson G., Webster J. P. Bovine tuberculosis (Mycobacterium bovis) in British farmland wildlife: the importance to agriculture. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 2006. Vol. 273, iss. 1584. P. 357–365. DOI: https://doi.org/10.1098/rspb.2005.3298.

Sgaragli G., Frosini M. Human tuberculosis I. Epidemiology, diagnosis and pathogenetic mechanisms. Current Medicinal Chemistry. 2016. Vol. 23, iss. 25. P. 2836–2873. DOI: https://doi.org/10.2174/0929867323666160607222854.

Schiller I., Oesch B., Vordermeier H. M., Palmer M. V., Harris B. N., Orloski K. A., Buddle B. M., Thacker T. C., Lyashchenko K. P., Waters W. R. Bovine tuberculosis: a review of current and emerging diagnostic techniques in view of their relevance for disease control and eradication. Transboundary and Emerging Diseases. 2010. Vol. 57, iss. 4. P. 205–220. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1865-1682.2010.01148.x.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description