DOI: 10.36016/VM-2021-107-4Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2021. Випуск 107. С. 26–30.


Завантажити повний текст (PDF)


ФУНГІЦИДНА ДІЯ ДЕЗІНФІКУЮЧОГО ПРЕПАРАТУ «БІОЛАЙД»


Коваленко В. Л.

Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів, Київ, Україна, e-mail: kovalenkodoktor@gmail.com

Чечет О. М.

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, Київ, Україна

Умовно-патогенна та патогенна мікрофлора негативно впливає на загальний стан і продуктивність тварин навіть за забезпечення належних умов годівлі та утримання. Значної шкоди промисловим фермам завдають такі грибкові інфекції, як Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Candida albicans. Метою роботи було визначити ефективні концентрації препарату «Біолайд» для дезінфекції стосовно еталонних штамів Candida albicans ATCC 10231 і Aspergillus niger АТСС 16404. Дослідження проводили в Державному науково-дослідному інституті лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Використовували бактерицидний препарат «Біолайд» на основі перекису водню, надмолочної кислоти та молочної кислоти. Визначали фунгіцидну дію різних концентрацій «Біолайду» та параметри використання відповідно до загальноприйнятих рекомендацій. Визначення ефективних концентрацій препарату «Біолайд» проводили методами: суспензійним та паперових дисків. З цією метою готували водні розчини «Біолайд» у концентраціях 0,5, 1,0, 2,0 і 2,5 % та суспензії спор з еталонних штамів Candida albicans ATCC 10231 (2,5 × 107/см3) і Aspergillus niger АТСС 16404 (1,8 × 107/см3) з музею ДНКІБШМ. Контроль — культури мікроорганізмів досліджували в робочому розведенні. Установлено, що дезінфікуючий засіб Біолайд у концентрації 2,0 % чинить ефективну фунгіцидну дію стосовно еталонних штамів Candida albicans ATCC 10231 і Aspergillus niger АТСС 16404. Розчин дезінфікуючого препарату «Біолайд» у 2,0 % й концентрації за експозиції 60 хв виявляє фунгіцидні властивості на тест-об’єктах (дерево, залізо, цегла та штукатурка)

Ключові слова: Candida albicans, Aspergillus niger, тест-об’єкти


Список літератури

Канищев В. В., Еремеева Н. И. Выбор и применение современных дезинфицирующих средств. Желаемое и реальность. Дезинфекционное дело. 2016. № 1. С. 28–36. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25650563.

Апатенко В. М. Инфекционная патология и преволюция микробов. Ветеринарна медицина : міжвід. темат. наук. зб. 2009. Вип. 92. С. 36–38. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vetmed_2009_92_10.

Палий А. П., Палий А. П., Родионова Е. А. Дезинфицирующие средства в системе противоэпизоотических мероприятий. Известия Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. 2017. № 2. С. 24–33. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29385396.

Коваленко В. Л., Лясота В. П., Синицин В. А., Головко А. М., Кухтин М. Д. Загальні методи профілактики шляхом застосування комплексних дезінфікуючих засобів : наук. посіб. Київ ; Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2017. 407 с. ISBN: 9786176403326.

Rodionova K. O., Paliy A. P. Analysis of quality and safety indicators of poultry meat during primary processing. Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety. 2017. Vol. 3, iss. 2. P. 5–9. URL: http://jvmbbs.kharkov.ua/archive/2017/volume3/issue2/oJVMBBS_2017032_005-009.pdf.

Gilbert P., Moore L. E. Cationic antiseptics: diversity of action under a common epithet. Journal of Applied Microbiology. 2005. Vol. 99, iss. 4. P. 703–715. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.2005.02664.x.

Єфімова О. М., Касянчук В. В. Аналіз мікробіологічної безпечності національної продукції тваринного походження, призначеної для експорту. Ветеринарна медицина України. 2014. № 1. С. 30–34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vetm_2014_1_11.

ДСТУ EN 1275:2004. Засоби хімічні дезінфеційні та антисептичні. Основна фунгіцидна активність. Метод випробування та вимоги (стадія 1) (EN 1275:1997, IDT). Київ : Держспоживстандарт України, 2005. 20 с.

Коваленко В. Л., Васянович О. М., Загребельний О. В. Дослідження впливу дезіфектанту «Оргасепт» на гриби родів Aspergillus, Penicillium, Fusarium та Candida. Ветеринарна біотехнологія : бюл. 2016. Вип. 29. С. 132–137. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbtb_2016_29_16.

Коваленко В. Л., Гаркавенко В. М. Дослідження ефективності бактерицидного засобу Барез за визначенням фунгіцидної дії. Науковий вісник ветеринарної медицини. 2017. Вип. 2. С. 55–58. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvvm_2017_2_11.

Давлеев А. Д., Сорокин П. П. Производственные стандарты микробиологической безопасности при переработке птицы в США. Птица и птицепродукты. 2014. № 1. С. 56–58. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21400324.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description