DOI: 10.36016/VM-2019-105-24Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2019. Випуск 105. С. 113–116.


Завантажити повний текст (PDF)


ДО 100-РІЧЧЯ ПРОФЕСОРА ІВАНА ОЛЕКСІЙОВИЧА КАЛАШНИКА — РЕКТОРА ХАРКІВСЬКОГО ЗООВЕТЕРИНАРНОГО ІНСТИТУТУ (1962–1970 рр.)


Стегній Б. Т.

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків, Україна, e-mail: admin@vet.kharkov.ua

Головко В. О., Люлін П. В.

Харківська державна зооветеринарна академія, Харків, Україна, e-mail: liulinpetr@gmail.com

У статті висвітлені основні етапи життя, наукової та державної діяльності Івана Олексійовича Калашника на шляху розвитку та становлення Харківської школи ветеринарних хірургів, розвитку Харківського зооветеринарного інституту, а також основного напряму наукової діяльності вченого щодо розробки методів тканинної терапії та біогенної стимуляції у тварин

Ключові слова: ювілей, історія науки, Харківський зооветеринарний інститут, наукова школа, хірургія, тканинна терапія, біогенна стимуляція


Список літератури

Калашник И. А. 10 лет объединённому Харьковскому зооветеринарному институту (1960–1970 гг.) / И. А. Калашник // Науч. тр. ХЗВИ. — Харьков, 1970. — Т. 5(29). — С. 3–11.

Історія, здобутки та перспективи кафедри хірургії ім. професора І. О. Калашника (до 150-річчя кафедри хірургії) / Д. В. Сарбаш, О. В. Кантемир, Д. В. Слюсаренко, К. А. Синяговська // Проблеми зооінженерної та ветеринарної медицини : зб. наук. праць ХДЗВА. — Харків : РВВ ХДЗВА. 2012. — Вип. 24, ч. 2 : Ветеринарні науки. — С. 570–574.

Калашник І. О. (1919–2003) : бібліографічний покажчик наукових праць за 1919–2002 р. і до 100-річчя від дня народження / укл. З. І. Шакула, О. В. Фетісова ; за ред. Г. В. Свириденко, Т. О. Зінченко. — Харків, 2018. — 73 с.

Калашник І. О. Кафедра хірургії / І. О. Калашник // Тваринництво України. — 1991. — № 8. — С. 11–12.

Село Межирич — центр сельсовета в Лебединском районе Сумщины [Електрон. ресурс]. — Режим доступа : URL : https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/15353-Mezhirich.html.

Калашник И. А. Харьковская школа ветеринарных хирургов / И. А. Калашник // Материалы Всесоюз. межвуз. конф. по вопр. вет. хирургии / ХЗВИ. — Харьков 1970. — С. 3–6.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description