DOI: 10.36016/VM-2019-105-18Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2019. Випуск 105. С. 91–95.


Завантажити повний текст (PDF)


РІВЕНЬ БІЛКІВ І ІМУНОГЛОБУЛІНІВ У КРОВІ КРОЛІВ ЗА ПАСАЛУРОЗНОЇ ІНВАЗІЇ


Дуда Ю. В.

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро, Україна, e-mail: dudajulia1976@gmail.com

Прус М. П.

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна

За впливу збудника Passalurus ambiguus у крові кролів, у порівнянні з аналогічними показниками здорових тварин, виявили достовірно високий (p < 0,001) вміст загального протеїну, глобулінів, γ-глобулінів, IgA, IgG, IgM і креатиніну та низькі рівні сечової кислоти та протеїнового коефіцієнту. Істотні зміни цих показників вказують на посилення імунного захисту

Ключові слова: пасалуроз, протеїновий обмін, Passalurus ambiguus, альбуміни, глобуліни


Список літератури

Паладян З. Економічна ефективність організації невеликих приватних формувань по виробництву продукції кролівництва. Тваринництво України. 2004. № 9. С. 12–14.

Mykhailiutenko S. M. [et al.]. Pathomorphological changes in the large intestine of rabbits parasitised by Passalurus ambiguus (Nematoda, Oxyuridae). Regul. Mech. Biosyst. 2019. Vol. 10, No. 1. Р. 69–74.

Дуда Ю. В., Шевчик Р. С., Кунєва Л. В. Вплив Passalurus ambiguus та Cysticercus pisiformis на вихід продуктів забою кролів. Аграрний вісник Причорномор’я. Ветеринарні науки. 2019. Вип. 93. С. 234–239.

Sonon T. Enquete sur Pelevage du lapin dans la province du Mono. Memoire pour obtention du DETS, Abomey-calavi (Benin). 1986. Р. 123–128.

Дубницкий А. А. Пассалуроз. Болезни кроликов. Москва : Колос, 1974. С. 184–190.

Флориан Дага Даджо. Пассалуроз кроликов в условиях Московской области (биология возбудителя, эпизоотология и меры борьбы) : автореф. дис … канд. вет. наук. Москва, 1997. 22 с.

Дуда Ю. В., Кунєва Л. В., Христян О. П. Показники білкового обміну кролів за пасалурозної інвазії. Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. 2017. Т. 5, № 1. С. 93–96.

Дуда Ю. В., Прус М. П. Показники клітинного імунітету крові кролів за впливу збудника пасалурозу. Ветеринарна біотехнологія : бюл. 2019. Вип. 35. С. 35–44.

Пономар С. І., Гончаренко В. П., Соловйова Л. М. Довідник з диференціювання збудників інвазійних хвороб тварин. Київ : Аграрна освіта, 2010. С. 34–37.

Влізло В. В. [та ін.]. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині. Львів : Сполом, 2012. 764 с.

Маслянко Р. П. [та ін.]. Методичні рекомендації для оцінки та контролю імунної системи тварин. Львів, 2001. 87 с.

Гришина Е. А. Иммуно-биологичные основы патогенеза кишечных нематодозов : дис. … канд. биол. наук. Москва, 2019. 278 с.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description