DOI: 10.36016/VM-2019-105-17Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2019. Випуск 105. С. 88–91.


Завантажити повний текст (PDF)


СТАН МЕТАБОЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ОРГАНІЗМІ КОНЕЙ У ВЕСНЯНИЙ ПЕРІОД


Кравченко Н. О.

Харківська державна зооветеринарна академія, Харків, Україна

Коваленко Л. В., Руденко О. П., Бойко В. С.

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків, Україна, e-mail: lab.biochem.iekvm@ukr.net

У статті представлено результати дослідження біохімічних показників крові коней, які характеризують стан метаболічних процесів у їхнім організмі. Установлено спрямованість і ступінь змін показників білкового профілю, макроелементного та вітамінного обмінів, що призводить до розвитку метаболічного синдрому

Ключові слова: коні, сироватка крові, метаболічний синдром, білковий обмін, макроелементи, вітаміни


Список літератури

Маколкин В. И. Метаболический синдром / В. И. Маколкин. — Москва : Медицинское информационное агентство, 2010. — 144 с.

Agro C. M. Considerations for the use of restricted, soaked grass hay diets to promote weight loss in the management of equine metabolic syndrome and odesity / C. M. Argo, H. A. Dugdale, C. M. McGowan // Veterinary Journal. — 2015. — Vol. 206, No 2. — P. 170–177.

Максимович І. А. Метаболічний синдром у коней за фізичного навантаження (критерії діагностики) / І. А. Максимович, Л. Г. Слівінська // Біологія тварин. — 2017. — Т. 19. — С. 36–42.

Луценко М. В. Динаміка біохімічних показників крові коней різних напрямів використання під впливом фізичного навантаження / М. В. Луценко, М. П. Петрушко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. — 2015. — Вип. 207. — С. 168–175.

Методичний посібник «Вітаміни» / Г. Ф. Жегунов, Т. І. Якименко, В. О. Приходченко [та ін.]. — Харків : ХДЗВА, 2017. — 24 с.

Биохимические методы исследований в клинике / под ред. А. А. Покровского. — Москва : Медицина, 1969. — 652 с.

Лабораторные исследования в ветеринарии : справ. / под ред. Б. И. Антонова. — Москва : Агропромиздат, 1989. — 320 с.

Лабораторные методические исследования в клинике / под. ред. В. В. Меньшикова. — Москва : Медицина, 1987. — 90 с.

Методи оцінки інтенсивності перекисного окиснення ліпідів та його регуляції у біологічних об’єктах : метод. реком. / Б. Т. Стегній, Л. В. Коваленко М. Є. Романько [та ін.]. — Харків, 2009. — 64 с.

Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин / за ред. В. І. Левченка. — Біла Церква, 2004. — 608 с.

Факторні хвороби сільськогосподарських тварин / В. П. Литвин, Л. В. Олійник, Л. Є. Корнієнко [та ін.]. — Біла Церква, 2002. — 303 с.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description