DOI: 10.36016/VM-2019-105-13Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2019. Випуск 105. С. 69–73.


Завантажити повний текст (PDF)


ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА БОРОТЬБИ З ІНФЕКЦІЙНИМИ ХВОРОБАМИ ШОВКОВИЧНОГО ШОВКОПРЯДА


Ісіченко Н. В., Литвин В. М., Дехтяр І. І.

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків, Україна, e-mail: petrova-isichenko@yandex.ua

Розроблені режими застосування нових дезінфекційних препаратів для знезараження грени шовковичного шовкопряда Bombyx mori L. Використання препарату «І МЕD-Вет» у концентрації 0,1 % за експозиції 5 хв. дозволяє підвищити життєздатність гусениць молодших віків в середньому на 5,2 % (р < 0,05), загальну життєздатність — на 7,66 % (р < 0,05) та урожай коконів — на 0,50 кг (р < 0,01). Використання препарату «ФАГ» у концентраціях 1,5 % за експозиції 15 хв. та 2 % за експозиції 10 хв. призводить до тенденції підвищення життєздатності гусениць молодших віків (в середньому на 1,71 %), підвищення їх загальної життєздатності (на 2,66 %) та зниження показника коконів-«глухарів» (на 2,00 %)

Ключові слова: грена, дезінфекція, життєздатність, препарати, хвороби, шовковичний шовкопряд, Bombyx mori L.


Список літератури

Литвин В. М., Бабаєва Г. І., Дмитрієва О. В. Оцінка генотипів шовковичного шовкопряда (Bombyx mori L.) для органічного шовківництва. Вісник аграрної науки. 2017. № 2. С. 32–35.

Бабаєва Г. І., Литвин В. М., Войтенко В. І., Хмельова Т. С. Сорти плодової шовковиці для органічного садівництва. Вісник аграрної науки. 2016. № 6. С. 16–19.

Бабаєва Г. І., Литвин В. М., Войтенко В. І., Хмельова Т. С. Спосіб застосування шовковиці на шляху переходу тваринництва до виробництва органічної продукції. Ветеринарна медицина : міжвідом. темат. наук. зб. 2016. Вип. 102. С. 241–243.

Кириченко И. А. Основные инфекционные болезни тутового шелкопряда в Украине и меры борьбы с ними. — Харьков : РИП «Оригинал», 1998. 208 с.

Кириченко И. А., Денисенко Э. А., Суханова И. П., Кравцова С. Н. Изучение влияния вирусной и ассоциированной с бактериальными инфекций на резистентность тутового шелкопряда. Материалы международной научой конференции Алтайского государственного аграрного университета. Барнаул, 2002. Ч. 2. С. 258–261.

Головко В. А., Кириченко И. А. Инфекционные болезни тутового шелкопряда и меры борьбы с ними. Проблемные вопросы развития шелководства : материалы докладов научно-практической конференции. Харьков, 1993. С. 121–125.

Головко В. О., Злотін О. З., Браславський М. Ю. [та ін.]. Шовківництво. Харків : РВП «Оригінал», 1998. 416 с.

Ісіченко Н. В., Литвин В. М., Бабаєва Г. І., Стегній Б. Т., Дмітрієва О. В., Дегтяр І. І. Нові партеноклони шовковичного шовкопряда (Bombyx mori L.) з колекції генетичних ресурсів України. Розведення і генетика тварин. 2019. Вип. 57. С. 159–164.

Литвин В. М., Дмітрієва О. В., Терновська Н. І. Зв’язок захворюваності метеликів шовковичного шовкопряда з сонячною активністю. Ветеринарна медицина : міжвідом. темат. наук. зб. 2016. Вип. 102. С. 205–207.

Мейнелл Дж., Мейнелл Э. Экспериментальная микробиология : пер. с англ. Москва : Мир, 1967. 347 с.

О порядке испытания новых дезинфицирующих средств в ветеринарной практике : методические указания. Москва : Госагропром СССР, 1987. 157 с.

Селибер Г. Л. Большой практикум по микробиологии. Москва : Высшая школа, 1962. 490 с.

Бакулов И. А., Третьяков А. Д. Руководство по общей эпизоотологии. Москва : Колос, 1979. 424 с.

Кириченко І. О. [та ін.]. Практичний посібник по шовківництву : довідник. Київ : Урожай, 1991. 144 с.

Плохинский Н. А. Биометрия. Москва, 1970. 367 с.

Лакин Г. Ф. Биометрия : учеб. пособие. Москва : Высшая школа, 1990. 352 с.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description