DOI: 10.36016/VM-2019-105-11Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2019. Випуск 105. С. 59–62.


Завантажити повний текст (PDF)


ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕЗІНФІКУЮЧОГО ЗАСОБУ «ГУАНІДЕЗ» НА ЗБУДНИКІВ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ БДЖІЛ У ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ


Сіренко О. С., Десятникова О. В., Гур’єва В. Б.

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків, Україна, e-mail: elenasirenko88@gmail.com

Визначено високі дезінфікуючі властивості дослідного засобу «Гуанідез» відносно збудників гнильцевих захворювань бджіл. За результатами досліджень складено технологічний регламент виготовлення препарату: полігексаметиленгуанідину-гідрохлорид у концентрації не менше 20,0 %, перекис водню в концентрації не менше 35,0 % та ДМСО — 0,05 %

Ключові слова: бджоли, гнильці, «Гуанідез», дезінфекція


Список літератури

Домбровський О. Б. [та ін.]. Практикум з питань бджільництва та хвороб бджіл. Біла Церква, 2002. 248 с.

Сохликов А. Б., Игнатьева Г. И. Получение экологически чистой продукции. Пчеловодство. 2005. № 1. С. 213.

Лебедев В. И., Мурашова Е. А. Экологическая чистота продуктов пчеловодства. Пчеловодство. 2003. № 4. С. 21–24.

Інструкція щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл [Електронний ресурс] : затв. наказом Гол. держ. інспектора вет. медицини України 30.01.2001, № 9 ; зареєстр. в Мінюсті України 12.02.21, № 131/5322. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/z0131-01.

Бойко Т. В. Сравнительная оценка дезинфицирующих препаратов для дезинфекции в пчеловодстве. Учёные Записки УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины». 2014. Т. 50, вып. 1., ч. 1. С. 89–92.

Галатюк О. Є., Романишина Т. О., Лемешинська Л. Ф., Лахман А. Р. Використання продуктів бджільництва для здоров’я людей. Трофологія (вчення про закономірності живлення біоти та правильного харчування людей) новітній міждисциплінарний напрям в Україні : матеріали І Всеукраїнської науково-освітньо-практичної конференції (м. Житомир, 25–26 квітня 2019 р.). Житомир: Житомирський національний агроекологічний університет, 2019. С. 163–166.

Двилюк І. В. Санітарно-гігієнічні основи превентивних заходів у бджільництві. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 2014. Том 16, № 3(60), ч. 3. С. 286–294.

Мусієнко О. В., Кистерна О. С. Гнильцеві хвороби бджіл, особливості діагностики та боротьби. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Ветеринарна медицина. 2017. Вип. 11. С. 90–95.

Методичні вказівки з диференційної діагностики інфекційних хвороб розплоду бджіл : затв. наказом Гол. держ. інспектора вет. медицини України 27.12.2001, № 15-14/369.

Ступак Л. П., Маслій І. Г. Моніторингові дослідження зразків розплоду бджіл на гнильці у лабораторних умовах. Ветеринарна медицина : міжвід. темат. наук. зб. 2009. Вип. 92. С. 471–475.

Руденко Е. В. Питательная среда для культивирования возбудителя американского гнильца пчёл. Ветеринария. 1987. № 2. С. 72–73.

Руденко Е. В. Об особенностях эпизоотологии американского гнильца пчёл и его диагностике. Ветеринария : респ. межвед. темат. науч. сб. Киев, 1987. Вып. 62. С. 74–76.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description