DOI: 10.36016/VM-2019-105-9Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2019. Випуск 105. С. 46–53.


Завантажити повний текст (PDF)


ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ ПІДХОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ ТА БОРОТЬБИ З ІНФЕКЦІЙНИМИ ПНЕВМОЕНТЕРИТАМИ ВРХ


Корнєйков О. М., Прохорятова О. В., Кольчик О. В., Олешко А. Ю., Бородай Н. І.

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків, Україна, e-mail: korneykov@ukr.net

Аль Джабарі Мунір

Харківська державна зооветеринарна академія, Харків, Україна

Визначено, що у 83,4 % господарств з метою профілактики вірусних пневмоентеритів використовують засоби специфічної профілактики ІРТ, ВД, ПГ‑3 та РСІ у вигляді комбінованих препаратів, 80 % з яких мали у своєму складі живі атенуйовані штами вірусів. Незважаючи на високий рівень гуморальної імунної відповіді у тварин з обстежених господарств, у 61,1 % із них реєстрували ознаки захворювання з проявом респіраторного чи діарейного синдромів. Збудники інфекційних пневмоентеритів були виявлені у тварин з більшості господарств, незалежно від того, використовували в них засоби специфічної профілактики чи ні. Різниця була лише у клінічному прояві респіраторного чи діарейного синдромів, а саме у перебігу захворювання (хронічне, гостре, підгостре) і в рівні захворюваності тварин. Тривале використання в господарствах засобів специфічної профілактики до складу яких входять живі атенуйовані штами вірусів, на фоні покращення епізоотичної ситуації щодо ІРТ, ВД, ПГ‑3 та РСІ, призводило до ускладнення епізоотичної ситуації бактеріальними збудниками. Використання в господарствах препаратів сконструйованих на основі інактивованих вірусних штамів, до того ж актуальних саме для України, забезпечувало стійке благополуччя щодо означених захворювань

Ключові слова: атенуйовані штами, бактеріальні збудники, вакцина, велика рогата худоба, віруси, вірусна діарея, інфекційний ринотрахеїт, парагрип‑3, респіраторно-синцитіальна інфекція, специфічні антитіла


Список літератури

Мищенко В. А. Особенности массовых ассоциированных респираторных заболеваний взрослого крупного рогатого скота. Ветеринария Кубани. 2011. № 3. С. 13–15.

Прохорятова О. В. [та ін.] Визначення основних причин поширення інфекційних пневмоентеритів великої рогатої худоби в сучасних умовах. Ветеринарна медицина : міжвідом. темат. наук. зб. 2017. Вип. 103. С. 209–213.

Fulton R. W. [et al.] Bovine viral diarrhea viral infections in feeder calves with respiratory disease: Interactions with Pasteurella spp., parainfluenza‑3 virus, and bovine respiratory syncytial virus. Canadian Journal of Veterinary Research. 2000. Vol. 64. P. 151–159.

Напненко О. О. Нова вакцина проти інфекційного ринотрахеїту, парагрипу‑3 та вірусної діареї великої рогатої худоби. Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. 2014. Вип. 15, № 2–3. С. 299–303.

Miles E. [et al.] Systematic review and meta-analysis of the effectiveness of commercially available vaccines against bovine herpes virus, bovine viral diarrhea virus, bovine respiratory syncytial virus, and parainfluenza type 3 virus for mitigation of bovine respiratory disease complex in cattle. Journal of the American Veterinary Medical Association. 2015. Vol. 246, No. 1. P. 126–142.

Головко А. Н. [и др.] Микробиологические и вирусологические методы исследования в ветеринарной медицине : справочное пособие. Харьков : НТМТ, 2007. 524 с.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description