DOI: 10.36016/VM-2019-105-7Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2019. Випуск 105. С. 37–41.


Завантажити повний текст (PDF)


СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЗДОРОВЛЕННЯ ТВАРИННИЦТВА УКРАЇНИ ВІД ЛЕЙКОЗУ ВРХ


Корнєйков О. М., Горбатенко С. К., Завгородній А. І., Стегній Б. Т.

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків, Україна, e-mail: korneykov@ukr.net

Мандигра М. С.

Національна академія аграрних наук України, Київ, Україна, e-mail: mandyhra.iawp@gmail.com

Проведене визначення ефективності різних підходів оздоровлення поголів’я ВРХ від лейкозу та їх впливу на продуктивність ВРХ та рентабельність тваринництва господарства. Оздоровлення господарств шляхом виявлення та забою інфікованих тварин є економічно виправданим лише у випадку інфікованості поголів’я до 5–10 %. В інших випадках оздоровлення доцільно проводити методом поступової заміни інфікованого поголів’я, що дозволяє впродовж 2–4 років забезпечити благополуччя господарств зі збереженням чисельності та продуктивності поголів’я

Ключові слова: реакція імунодифузії (РІД), метод імуноферментного аналізу (ІФА), продуктивність ВРХ, оздоровлення


Список літератури

Nagy D. W. Overview of bovine Leukosis. Merck Veterinary Manual. Kenilworth, New Jersey : Merck Inc., 2014. Access mode : https://www.merckvetmanual.com/generalized-conditions/bovine-leukosis/overview-of-bovine-leukosis.

Новосельцев Г. Г., Карабактян В. А., Симонян Г. А., Репникова Н. В. Эффективный и безущербный метод борьбы с лейкозом крупного рогатого скота. Сайт Департамента ветеринарии Краснодарского края. Режим доступа : http://www.kubanvet.ru/journal_n1_20113.html.

Buehring G. C. [et al.]. Bovine leukemia virus discovered in human blood. BMC Infectious Diseases. 2019. Vol. 19. P. 297. DOI: https://doi.org/10.1186/s12879-019-3891-9.

Rodríguez S. M. [et al.] Preventive and therapeutic strategies for bovine leukemia virus: Lessons for HTLV. Viruses. 2011. Vol. 3, No. 7. P. 1210–1248. DOI: https://doi.org/10.3390/v3071210.

OIE (World Organisation for Animal Health). Chapter 3.4.9. Enzootic bovine leukosis. Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals (mammals, birds and bees). Paris: OIE, 2018. Access mode : https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.04.09_EBL.pdf.

Околелов В. И. Борьба с лейкозом крупного рогатого скота. Москва : Владос, 1999. 141 с.

Иванов О. В., Иванов О. Ю. Рекомендации по практической диагностике и оздоровлению стад крупного рогатого скота от лейкоза. Farm Animals. 2015. № 1. С. 22–24.

Зубова Т. В., Плешков В. А., Миронов А. Н. Современные методы и опыт борьбы с лейкозом крупного рогатого скота. Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture. 2018. Т. 10, № 5. С. 119–131.

Інструкція з профілактики та оздоровлення великої рогатої худоби від лейкозу : затв. наказом Держ. ком. вет. медицини України 21.12.2007, № 21 ; зареєстр. в Мінюсті України 11.01.2008 р., № 12/14703. Київ, 2008. 8 с.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description