DOI: 10.36016/VM-2019-105-6Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2019. Випуск 105. С. 32–36.


Завантажити повний текст (PDF)


ПОРІВНЯЛЬНА ДІАГНОСТИКА ЛЕЙКОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ МЕТОДОМ ІФА В ТЕСТ-СИСТЕМАХ РІЗНИХ КОНСТРУКЦІЙ


Стегній Б. Т., Завгородній А. І., Горбатенко С. К., Корнєйков О. М., Стегній М. Ю., Болотін В. І.

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків, Україна, e-mail: admin@vet.kharkov.ua

Горлов Ю. І., Ганова Л. О., Чумак О. М., Співак М. Я.

ПрАТ «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Київ, Україна

У роботі наведені результати порівняльного дослідження в імуноферментних тест-системах різних конструкцій сироваток крові ВРХ, які містять антитіла до BLV у різних концентраціях, а також негативних зразків, що попередньо перевірено в РІД і тест-системі «Bovine leukemia virus antibody test kit» (IDEXX). У тест-системі «DIA®-BLV-Ab» реакція проводиться в форматі непрямого ІФА, а в тест-системі «ID Screen® BLV Competition» — у конкурентному. Отримані дані показали, що обидва діагностикуми мають досить високу діагностичну спроможність і виявляють антитіла до BLV у різних концентраціях в усіх позитивних сироватках. При аналізі 34 сироваток крові ВРХ, в яких відсутність специфічних антитіл підтверджено кількома тестами, тест-система «ID Screen® BLV Competition» визначила 5 зразків з хибнопозитивним результатом

Ключові слова: BLV, діагностика, імуноферментні тест-системи


Список літератури

Косовский Г. Ю., Глазко В. И., Андрейченко И. А., Ковальчук С. Н., Глазко Т. Т. Инфекционная опасность носителей провируса бычьего лейкоза и её оценка в связи с лейкоцитозом. Сельскохозяйственная биология. 2016. Т. 51, № 4. С. 475–482.

Зубова Т. В., Плешков В. А., Миронов А. Н. Современные методы и опыт борьбы с лейкозом крупного рогатого скота. В мире научных открытий. 2018. Т. 10, № 5. С. 119–124.

Явников Н. В. Стратегия оздоровительных мероприятий при лейкозе крупного рогатого скота в современных условиях. Проблемы и перспективы инновационного развития агротехнологий : материалы ХХ международной научно-практической конференции (г. Белгород, 23–25 мая, 2016 г.). Белгород, 2016. С. 172–174.

Гулюкин М. Н. Победить лейкоз можно. Животноводство России. 2016. № 2. С. 29–31.

Стегний Б. Т., Шаповалова О. В., Горбатенко С. К., Корнейков А. Н., Горжеев В. М. Современные аспекты лейкоза крупного рогатого скота. Ветеринарна медицина : міжвід. темат. наук. зб. 2013. Вип. 95. С. 242–255.

Россельхознадзор. Эпизоотическая ситуация в Российской Федерации. 2015 год [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/iac/2015/files/iac2015.pdf.

Bai L., Yokoyama K., Watanuki S., Ishizaki H., Takeshima S. N., Aida Y. Development of a new recombinant p24 ELISA system for diagnosis of bovine leukemia virus in serum and milk. Archives of Virology. 2019. Vol. 164, No. 1. P. 201–211. DOI: https://doi.org/10.1007/s00705-018-4058-5.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description