DOI: 10.36016/VM-2019-105-5Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2019. Випуск 105. С. 26–31.


Завантажити повний текст (PDF)


КОМІСІЙНІ ВИПРОБУВАННЯ ТЕСТ-СИСТЕМИ «НАБІР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АНТИТІЛ ДО ВІРУСУ НЬЮКАСЛСЬКОЇ ХВОРОБИ В РЕАКЦІЇ ЗАТРИМКИ ГЕМАГЛЮТИНАЦІЇ»


Стегній Б. Т., Музика Д. В., Ткаченко С. В, Рула О. М., Стегній А. Б., Колесник О. С., Вовк С. І.

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків, Україна, e-mail: semen270181@gmail.com

Напненко О. О.

Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів, Київ, Україна

У статті наведена інформація щодо проведення раунду комісійних випробувань компонентів тест-системи «Набір для визначення антитіл до вірусу ньюкаслської хвороби в реакції затримки гемаглютинації». При тестуванні зашифрованих антигену та сироваток з раніше охарактеризованими та референтними зразками вони виявилися активними та специфічними, що відповідає вимогам ТУУ на зазначений препарат. Так, позитивний антиген мав активність в реакції гемаглютинації 1:256, реагував лише з позитивною до вірусу ньюкаслської хвороби сироваткою та не затримував аглютинацію у присутності референтних до вірусу грипу підтипів Н5 та Н7 сироваток. У присутності позитивних сироваток до вірусу ньюкаслської хвороби у зашифрованому вигляді позитивний антиген відповідного вірусу затримував аглютинацію еритроцитів півня в розведеннях 1:256–1:512

Ключові слова: антиген, ньюкаслська хвороба, грип птиці, реакція затримки гемаглютинації, тест-система


Список літератури

Особо опасные болезни животных : список группы А по классификации Международного эпизоотического бюро : справочник / И. А. Бакулов, В. М. Котляров, А. С. Донченко [и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — Покров ; Новосибирск, 2002. — 184 с.

Бирман, Б. Я. Эпизоотическая ситуация в мировом и отечественном птицеводстве и задачи по обеспечению эпизоотического благополучия птицеводства Белоруссии / Б. Я. Бирман, И. В. Насонов // Эпизоотология, иммунобиология, фармакология и санитария. — 2005. — № 2. — С. 2–4.

Изра, В. Н. Проблемы респираторных заболеваний в современном птицеводстве / В. Н. Ирза, А. В. Борисов, В. В. Борисов // 1‑й международный ветеринарный конгресс по птицеводству : материалы конгресса. — Москва, 2005. — С. 14–22.

Старов, С. К. Современные принципы профилактики ньюкаслской болезни птиц / С. К. Старов // Актуальные проблемы инфекционной патологии животных : материалы международной конференции, посвящённой 45 летию ФГУ ВНИИЗЖ. — Москва, 2003. — С. 284–289.

Papageorgion, C. Pouvoir immunisant du virus de Newcastle B 1 parvoil Intramusculaire chez les ponssins / C. Papageorgion // Bull. Soc. Sci. Vet. Med. Compare Lyon. — 1965. — Vol. 67. — P. 173–174.

Alexander, D. E. The structural polypeptides of avian paramyxoviruses / D. E. Alexander, M. S. Collins // Arch. Virol. — 1981. — Vol. 67. — P. 309–323.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description