DOI: 10.36016/VM-2019-105-4Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2019. Випуск 105. С. 20–25.


Завантажити повний текст (PDF)


ДЕТЕКЦІЯ ГЕНЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ЦИРКОВІРУСУ СВИНЕЙ ІІ ТИПУ МЕТОДОМ ПЕТЛЕВОЇ ІЗОТЕРМАЛЬНОЇ АМПЛІФІКАЦІЇ (LAMP)


Рудова Н. Г., Солодянкін О. С., Герілович А. П.

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків, Україна, e-mail: rudovanatawa@ukr.net

Для детекції ЦВС-ІІ розроблено достатню кількість молекулярно-генетичних на основі класичної ПЛР та ПЛР у реальному часі. Проте, ці методи потребують використання дорогого обладнання, теплових циклів для ампліфікації та чималої кількості часу для виконання дослідження. Метою нашої роботи було розробити альтернативний метод детекції ЦВС-ІІ на основі ізотермальної ампліфікації, який характеризуються високою швидкістю та економічністю аналізу. Нами було розроблено систему праймерів на основі таргетної послідовності гену cap для детекції цирковірусу свиней ІІ типу та проведено оптимізацію протоколу ампліфікації. Ампліфікація відбувалась протягом 60 хвилин на водяній бані, а результат можна було спостерігати в УФ-світлі з використанням трансілюмінатору шляхом додавання барвника SYBR green І до реакційної суміші. Розроблена нами система праймерів для детекції генетичного матеріалу ЦВС-ІІ методом петлевої ізотермальної ампліфікації (LAMP) показала високу чутливість та специфічність. Метод LAMP, заснований на використанні системи праймерів, розробленої з урахуванням молекулярно-генетичних особливостей ЦВС, може суттєво доповнити, розширити спектр існуючих методик молекулярно-генетичного скринінгу ЦВС-ІІ

Ключові слова: ЦВС-ІІ, петлева ізотермальна ампліфікація, система праймерів


Список літератури

Неволько О. М., Ситюк М. П.. Результати серологічних моніторингових досліджень щодо цирковірусної інфекції серед свійських свиней на території України за період 2010–2012 рр. Науковий вісник ветеринарної медицини. 2013. Вип. 12. С. 40–45.

Segales J. [et al.]. Immunosuppression in postweaning multisystemic wasting syndrome affected pigs. Veterinary Microbiology. 2004. Vol. 98, No. 2. P. 151–158.

Keikha M. LAMP method as one of the best candidates for replacing with PCR method. Malaysian Journal of Medical Sciences. 2018. Vol. 25, No. 1. P. 121–123.

Notomi T. [et al.]. Loop-mediated isothermal amplification of DNA. Nucleic Acids Research. 2000. Vol. 28, No. 12. P. e63.

Nagamine K., Hase T., Notomi T. Accelerated reaction by loop-mediated isothermal amplification using loop primers. Molecular and Cellular Probes. 2002. Vol. 16, No. 3. P. 223–229.

Chen H. [et al.]. Rapid detection of porcine circovirus type 2 by loop-mediated isothermal amplification. Journal of Virological Methods. 2008. Vol. 149, No. 2. P. 264–268.

Zhou S. [et al.]. Loop-mediated isothermal amplification for detection of porcine circovirus type 2. Virology Journal. 2011. Vol. 8, No. 1. P. 497.

Franzo G., Segalés J. Porcine circovirus 2 (PCV-2) genotype update and proposal of a new genotyping methodology. PLoS one. 2018. Vol. 13, No. 12. P. e 0208585.

Стегнiй Б. Т. [та ін.]. Полімеразна ланцюгова реакція у практиці ветеринарної медицини та біологічних дослідженнях : наук.-метод. посібник. Харків, 2010. 228 с.

Altschul S. F. [et al.]. Basic local alignment search tool. Journal of Molecular Biology. 1990. Vol. 215, No. 3. P. 403–410.

Ситюк М. П. [та ін.]. Цирковірусні інфекції. Київ: Аграрна наука, 2017. 128 с.

Parida M. [et al.]. Loop mediated isothermal amplification (LAMP): a new generation of innovative gene amplification technique; perspectives in clinical diagnosis of infectious diseases. Reviews in Medical Virology. 2008. Vol. 18, No. 6. P. 407–421.

Gerilovych A. P., Stegniy B. T., Rudova N. G., Buzun A. I.. Study of the genetic variability of the porcine circovirus type 2 in Ukraine. Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety. 2015. Vol. 1, No. 2. P. 25–31.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description