DOI: 10.36016/VM-2019-105-3Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2019. Випуск 105. С. 16–19.


Завантажити повний текст (PDF)


АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ SALMONELLA SPP. У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (УКРАЇНА)


Мартиненко Г. А.

Дніпровська експериментально-інноваційна група ветеринарної медицини Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Дніпро, Україна, e-mail: anna29.10.76@i.ua

У статті наведені узагальнені результати бактеріологічних досліджень різних груп тварин, що були проведені протягом 2014–2018 рр. у Дніпропетровській області, та доведено стабільно високий рівень (86 ± 3,7 %) висівання грам-негативних мікроорганізмів. Встановлено, що домінуючими збудниками в досліджуваному регіоні були представники родини Enterobacteriaceae (E. coli, Salmonella spp.), дані щодо яких можна використовувати в якості сурогатних маркерів резистентності. Визначені епізоотологічні закономірності сальмонельозу тварин і представлені дані стосовно резистентності збудника одного із найбільш поширених зоонозів. Також показана можливість прогнозування розповсюдження антибіотикорезистентних штамів у MS Excel у графічному вигляді за допомогою додавання лінії тренду

Ключові слова: антибіотикорезистентність, Salmonella spp., тварини, прогнозування


Список літератури

Глебова, Е. В. Изучение антибиотикорезистентности сальмонелл, выделенных от сельскохозяйственной птицы [Электронный ресурс] / Е. В. Глебова, О. В. Майборода // Актуал. вопр. вет. биологии. — 2014. — № 2 (22). — С. 40–43. — Режим доступа : https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21607393.

Сальмонеллёз [Электронный ресурс]: справочник // Библиотека «Здоровье Украины». — Режим доступа : http://www.dovidnyk.org/dir/27/156/1672.html.

European Food Safety Authority. The Community Summary Report on antimicrobial resistance in zoonotic agents from animals and food in the European Union in 2004–2007 [Electronic resource] // EFSA Journal. — 2010. — Vol. 8, iss. 4. — P. 1309–1615. — Access mode : https://doi.org/10.2903/j.efsa.2010.1309.

Методичні вказівки щодо визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів [Текст] / Т. О. Гаркавенко [та ін.]. — Київ : Держ. наук.-досл. ін-т з лаб. діагностики та вет.-сан. експертизи, 2014. — 78 с.

Куликовский, А. Сальмонеллёз: мониторинг необходим [Электронный ресурс] / А. Куликовский // Животноводство России. Спецвыпуск по птицеводству. — 2016. — № 1 — С. 63–64. — Режим доступа : http://zzr.ru/zzr-2016-pt-025.

Bubalo, V. O. Sensitivity to antibiotics among strains of Salmonella current, which circulates in the past 10 years in Ukraine / V. O. Bubalo // The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series : Medicine. — 2013. — No. 26(1090). — P. 9–16. — Access mode : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhM_2013_1090_26_4.

ВОЗ. Борьба с устойчивостью к антибиотикам с позиций безопасности пищевых продуктов в Европе [Электронный ресурс]. — Копенгаген, 2011. — Режим доступа : http://www.euro.who.int/ru/publications/abstracts/tackling-antibiotic-resistance-from-a-food-safety-perspective-in-europe.

Каркач, А. С. Прогнозирование распространения резистентных штаммов гонореи [Электронный ресурс] / А. С. Каркач, К. К. Авилов // XII Всероссийское совещание по проблемам управления ВСПУ-2014 (Москва, 16–19 июня 2014 г.) : труды. — Москва, 2014. — С. 6722–6731. — Режим доступа: http://vspu2014.ipu.ru/proceedings/prcdngs/6722.pdf.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description