ВЕТЕРИНАРНА ВІРУСОЛОГІЯ ТА МІКРОБІОЛОГІЯ


1. Драгуть С. С., Обуховська О. В., Болотін В. І., Марченко Н. В., Калініченко Т. В. ВИПРОБУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ АНТИГЕНІВ (C. F. SSP. FETUS; C. F. SSP. VENEREALIS) ДЛЯ СЕРОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ КАМПІЛОБАКТЕРІОЗУ ЖУЙНИХ ТА ІНШИХ ТВАРИН

2. Завгородний А. И., Стегний Б. Т., Калашник Н. В., Белушко В. В., Калашник Н. В., Гончарова Н. В., Позмогова С. А. ВИДЫ АТИПИЧНЫХ МИКОБАКТЕРИЙ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ОТ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И ПТИЦЫ

3. Завгородній А. І., Позмогова С. А., Гончарова Н. В., Калашник М. В., Білушко В. В. ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРАЛЬНИХ ТА ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ, ІЗОЛЬОВАНИХ IN VIVO L-ФОРМ M. AVIUM SUBSP. PARATUBERCULOSIS

4. Зажарський В. В., Давиденко П. О., Гапон Л. В, Паскалова Н. В. ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПРЕПАРАТУ ПГКП-135 НА КУЛЬТУРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ПАТОГЕННИХ М. BOVIS

5. Маслій І. Г., Беліба Л. П., Десятникова О. В., Рудова Н. Г., Матковська С. Г. ДІАГНОСТИКА ВІРУСНИХ ХВОРОБ БДЖІЛ В УКРАЇНІ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПЛР

6. Моложанова А. В., Коваленко Г. А., Музикіна Л. М., Галка І. В., Спиридонов В. Г., Айшпур О. Є., Ямцун Т. С., Чехун А. І. ВАЛІДАЦІЯ РОЗРОБЛЕНОЇ ТЕСТ-СИСТЕМИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВІРУСУ ЕПІДЕМІЧНОЇ ДІАРЕЇ СВИНЕЙ МЕТОДОМ ПЛР У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

7. Пустовіт Н. А., Пінчук Н. Г. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРОМИСЛОВИХ ДЕЗІНФІКУЮЧИХ ЗАСОБІВ НА СТІЙКІСТЬ ІЗОЛЯТІВ ВИДІЛЕНИХ ВІД ПТИЦІ

8. Рудь Ю. П., Залоїло О. В., Бучацький Л. П. ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА ЧОТИРЬОХ ПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ У РАЙДУЖНОЇ ФОРЕЛІ ONCHORHYNCHUS MYKISS

9. Ситюк М. П., Фурда І. Л., Байдалюк В. А., Подгорська К. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИЗАЦІЯ ІЗОЛЯТІВ ЦИРКОВІРУСУ ДРУГОГО ТИПУ, ВИДІЛЕНИХ ВІД СВІЙСЬКИХ СВИНЕЙ В УКРАЇНІ

10. Стегній Б. Т., Герілович А. П., Музика Д. В., Ткаченко С. В., Рула О. М., Стегній А. Б., Кошелев В. В., Майборода О. В., Кривошей Ю. В., Пешенко К. Л. МІЖНАРОДНІ МІЖЛАБОРАТОРНІ ПРОФЕСІЙНІ ТЕСТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ АКРЕДИТАЦІЇ ВІДДІЛУ З ВИВЧЕННЯ ХВОРОБ ПТИЦІ ННЦ «ІЕКВМ» ЗГІДНО СТАНДАРТУ ISO 17025

11. Тімченко О. В., Білушко В. В. БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЦИТРОБАКТЕРІЙ В УМОВАХ МІКРОСИМБІОЗУ ІЗ ЗОЛОТИСТИМ СТАФІЛОКОКОМ І САЛЬМОНЕЛОЮ (У ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ)

12. Bolotin V., Beseda N., PeschT., Isakov M., Prӓhauser B., Marchenko N., Gerilovych A., Pospischil A., Borel N. SURVEY FOR C. ABORTUS AND C. PECORUM IN RUMINANTS IN UKRAINE

13. Wojciech Iwaniak, Стегній Б. Т., Герілович А. П., Обуховська О. В., Драгуть С. С., Калініченко Т. В., Близнецов О. Г., Марченко Н. В., Krzysztof Szulowski, Jolanta Złotnicka, Болотін В. І. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АНТИГЕННОЇ АКТИВНОСТІ БРУЦЕЛЬОЗНИХ АНТИГЕНІВ З ІНСТРУМЕНТАЛЬНИМ ТА ВІЗУАЛЬНИМ ОБЛІКОМ СЕРОЛОГІЧНИХ РЕАКЦІЙ

image description