ІМУНОЛОГІЯ


1. Алешкевич В. Н., Красочко П. А., Мурад Маалуф Бешара Тони ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФ ФФ ЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБИОТИКА НА ОСНОВЕ БАЦИЛЛ ПРИ ТРИХОФИТИИ

2. Горбатенко С. К., Корнєйков О. М., Мягких Н. В., Зданєвич П. П., Мандигра М. С., Горбатенко В. П., Зоря К. О. РЕАКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗМУ ЗА РОЗВИТКУ ІНФЕКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ЛЕЙКОЗІ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

3. Коваленко Л. В., Кротовська Ю. М., Руденко О. П., Бойко В. С., Долецький С. П. ДИНАМІКА ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ КУРЧАТ, ВАКЦИНОВАНИХ ІНАКТИВОВАНОЮ ВАКЦИНОЮ ПРОТИ ВИСОКОПАТОГЕННОГО ГРИПУ, У РАЗІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

4. Красочко П. П., Ярыгина Е. И., Яромчик Я. П., Кашко Л. С., Кугелев И. М. ИММУННЬІЙ ОТВЕТ У КОРОВ ПРИ ИММУНИЗАЦИИ ПРОТИВ ИНФЕКЦИОННОГО РИНОТРАХЕИТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕРОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ЖИВОТНЬІХ В СТАДАХ

5. Лизогуб Л. Ю. БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СИРОВАТКИ КРОВІ КУРЧАТ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РІЗНИХ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ

6. Чорний М. В., Ігнатьєва Т. М., Кущ Л. Л. РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТЕЛЯТ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ІМУНОСТИМУЛЯТОРА АРСЕЛАН

image description