ПРОБЛЕМИ БІОБЕЗПЕКИ ТА БІОЗАХИСТУ


1. Гадзало Я. М. ПРОБЛЕМА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ МЕБ, ВООЗ ТА ФАО «ЄДИНЕ ЗДОРОВ'Я»

2. Бащенко М. І., Мандигра М. С, Стегній Б. Т., Герілович А. П. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ МЕБ, ВООЗ, ФАО «ЄДИНЕ ЗДОРОВ'Я»

3. Герілович А. П., Стегній Б. Т., Барановський Д. І., Мандигра М. С, Лиманська О. Ю., Болотін В. І. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ ТА БІОТЕХНОЛОПЇ В КОНТЕКСТІ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ БІОБЕЗПЕКИ

4. Белоконов И. И., Гринченко Д. Н., Стегний Б. Т. ОСНОВНЬІЕ НАПРАВЛЕННЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИОБЕЗОПАСНОСТИ И БИОЗАЩИТЬІ ПРИ СИБИРСКОЙ ЯЗВЕ

5. Болотін В. І., Стегній Б. Т., Солодянкін О. С, Зленко О. Б., Герілович А. П. АНАЛІЗ БІОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ПОШИРЕННЯ ТУЛЯРЕМІЇ У ПРИРОДНИХ ОСЕРЕДКАХ У СХІДНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

6. Данілова І. С. ВИМОГИ ЩОДО БІОБЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ У НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ І ДІАГНОСТИЧНИХ ЛАБОРАТОРІЯХ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ З МІКРООРГАНІЗМАМИ II ГРУПИ ПАТОГЕННОСТІ

7. Загребельний В. О. МЕХАНІЗМИ ПЕРЕДАЧІ ТА МІГРАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗБУДНИКА БРУЦЕЛЬОЗУ.

8. Музика Д. В., Стегній Б. Т., Рапііп-иаскшоосІ М. ПТАХИ-СЕНТИНЕЛІ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОНІТОРИНГУ ЗБУДНИКІВ ГРИПУ ТА ПАРАМІКСОВІРУСІВ У ПОПУЛЯЦІЯХ ДИКИХ ПТАХІВ

9. Попов Н. Н., Скляр Н. И., Колотова Т. Ю. КЛЕТОЧНЬІЕ ФАКТОРЬІ ГИПЕРМУТАГЕНЕЗА ЗМЕРДЖЕНТНЬІХ ВИРУСОВ

10. Стегній Б. Т., Герілович А. П., Бузун А. І., Філатов С. В., Вовк С. І. ЗАГРОЗИ АФРИКАНСЬКОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ.

11. Трофімов М. М., Селіщева Н. В., Андрієнко Ю. В., Богач Т. В., Монастирлі В. П. ЕПІЗООТОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ ЩОДО ОРТО- ТА ПАРАМІКСОВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ ПТИЦІ В ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОМУ ПРИЧОРНОМОР'Ї

12. Peter Braun, Gregor Grass, Angela Aceti, Luigina Serrecchia, Leonardo Marino, Matthias Hanczaruk, Enrico Georgi, Markus Antwerpen, Bernd Northoff, Michael Schloter, Antonio Fasanella MICROEVOLUTION FROM A YOUNG ANCESTOR (M.A.Y.A.) SUGGESTS A SOIL-BORNE LIFE CYCLE OF BACILLUS ANTHRACIS

13. Fatih Buyuk, O. Celebi, Ezra Linley, Mehmet Doganay, Mitat Sahin, Callum Cooper, Les Baillie THE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DECONTAMINATION OF BACILLUS ANTHRACIS SPORES USING BACTERIOPHAGES

image description