ВНУТРІШНІ НЕЗАРАЗНІ ХВОРОБИ ТА КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ


1. Білий Д.Д. ЗАСТОСУВАННЯ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ ГЕПАРИНІВ ЗА НЕОПЛАЗІЙ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ У СОБАК

2. Бойко В.С. ВПЛИВ ДНК-ВАКЦИНИ ПРОТИ ХВОРОБИ МАРЕКА НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У СИРОВАТЦІ КРОВІ КУРЧАТ

3. Деркач Є.А. ВПЛИВ КАДМІЮ СУЛЬФАТУ НА РІВЕНЬ ПОКАЗНИКІВ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ В КРОВІ ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ

4. Коваленко Л.В., Руденко О.П., Бойко В.С., Кротовська Ю.М., Долецький С.П. ДІАГНОСТИКА МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

5. Кравченко Н.О. ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ГЕПАТОРЕНАЛЬНОГО СИНДРОМУ У СОБАК

6. Мамедли А.Т НОВЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ СКРЫТОГО МАСТИТА У КОРОВ

7. Шапошнік В.М., Білоконь О.В., Постой Р.В., Сапачова М.А. ВМІСТ НАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ У АРТЕРІАЛЬНІЙ ТА ВЕНОЗНІЙ КРОВІ ТА ЇХ АРТЕРІО-ВЕНОЗНА РІЗНИЦЯ У МОЛОЧНІЙ ЗАЛОЗІ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ КОРІВ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

image description