ЯКІСТЬ І БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА. ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА. ЕКОЛОГІЧНА ТА ХІМІЧНА БЕЗПЕКА


1. Герілович І.О. ОЦІНКА ІМУНОМОДЕЛЮЮЧОЇ ТА МУТАГЕННОЇ ДІЇ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНОЇ СОЇ ЛІНІЇ 40-3-2 ЗА УМОВ ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ В ЯКОСТІ СИРОВИНИ КОРМІВ

2. Головко Н.П., Бусол Л.В., Яценко І.В. БАКТЕРІАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТІВ ЗАБОЮ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ, ЯКИМ ЗАДАВАЛИ ЦИТРАТ НАНОМОЛІБДЕНУ ТА КОРМОВУ ДОБАВКУ «ПРОБІКС», ПІД ЧАС ЇХ ЗБЕРІГАННЯ

3. Горбатенко С.К., Шаповалова О.В., Корнєйков О.М., Зданевич П.П., М’ягких Н.В., Кротовська Ю.М., Попова О.М. ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ МОЛОКА ІНФІКОВАНИХ ВІРУСОМ ЛЕЙКОЗУ Й ІНТАКТНИХ КОРІВ

4. Казанцев Р.Г., Шутченко П.О., Медвідь К.О. МОРФОЛОГІЧНІ ТА ХІМІЧНІ ЗМІНИ У СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗАХ ТА СУБПРОДУКТАХ КУРЧАТ ЗА ГОСТРОГО САЛЬМОНЕЛЬОЗУ

5. Магац Д.Ю., Стегний Б.Т., Стегний М.Ю. ИЗУЧЕНИЕ ЦИТОТОКСИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА, ДИОКСИДА МАРГАНЦА, ЦИНКА И ЖЕЛЕЗА (НА МОДЕЛИ ПЕРЕВИВАЕМОЙ КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК FLK-SBBL)

image description