РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ЗБІРНИКА «ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА»

Головний редактор: Стегній Б. Т., д-р вет. наук, проф., акад. НААН (Україна)

Заступники головного редактора: Куцан О. Т., д-р вет. наук, проф., член-кор. НААН (Україна); Герілович А. П., д-р. вет. наук, ст. наук. співроб. (Україна)

Відповідальний секретар: Унковська О. М., канд. с. г. наук (Україна)


ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

1. Бобош С., д-р вет. наук, проф., акад. НААН (Республіка Сербія)

2. Бреславець В. О., д-р с.-г. наук, проф. (Україна)

3. Бузун А. І., канд. вет. наук, доц. (Україна)

4. Бусол В. О., д-р вет. наук, проф., акад. НААН (Україна)

5. Влізло В. В., д-р вет. наук, проф., акад. НААН (Україна)

6. Власенко В. М., д-р вет. наук, проф., акад. НААН (Україна)

7. Вовк С. І., канд. вет. наук (Україна)

8. Головко А. М., д-р вет. наук, проф., акад. НААН (Україна)

9. Головко В. О., д-р вет. наук, проф., акад. НААН (Україна)

10. Горбатенко С. К., канд. вет. наук, доц. (Україна)

11. Горжеєв В. М., канд. вет. наук (Україна)

12. Грубий В. О., д-р економ. наук, проф. (Російська Федерація)

13. Гулюкін М. І., д-р вет. наук, проф., акад. РАН та НААН (Російська Федерація)

14. Долецький С. П., канд. вет. наук, доц. (Україна)

15. Євтушенко А. В., канд. вет. наук (Україна)

16. Завгородній А. І., д-р вет. наук, проф., член-кор. НААН (Україна)

17. Завірюха А. І., д-р вет. наук, проф., акад. НААН (Україна)

18. Іванов А. В., д-р біол. наук, проф., член-кор. РАН (Російська Федерація)

29. Коваленко Л. В., канд. біол. наук, ст. наук. співроб. (Україна)

20. Комісаренко С. В., д-р біол. наук, проф., акад. НАНУ, акад. НАМНУ (Україна)

21. Коцюмбас І. Я., д-р вет. наук, проф., член-кор. НААН (Україна)

22. Красочко П. А., д-р вет. наук, д-р біол. наук, проф. (Республіка Білорусь)

23. Кучерявенко Р. О., канд. вет. наук (Україна)

24. Мандигра М. С., д-р вет. наук, проф., член-кор. НААН (Україна)

25. Мельничук Д. О., д-р біол. наук, проф., акад. НАНУ та НААН (Україна)

26. Меттенляйтер Т. С., д-р вет. наук, проф. (Німеччина)

27. Немчук К., д-р вет. наук, проф. (Республіка Польща)

28. Ничик С. А., д-р вет. наук (Україна)

29. Богач М. В., д-р вет. наук (Україна)

30. Рубленко М. В., д-р вет. наук, проф., акад. НААН (Україна)

31. Самуйленко А. Я., д-р вет. наук, проф., акад. РАН та НААН (Російська Федерація)

32. Стегній М. Ю., канд. біол. наук, доц. (Україна)

33. Хмельницький Г. О., д-р вет. наук, проф., акад. НААН (Україна)

34. Цвіліховський М. І., д-р біол. наук, проф., акад. НААН (Україна)

35. Шабунін С. В., д-р біол. наук, проф., акад. РАН (Російська Федерація)

36. Шутченко П. О., канд. вет. наук (Україна)

image description