ВЕТЕРИНАРНА ВІРУСОЛОГІЯ ТА МІКРОБІОЛОГІЯ. ПРОБЛЕМИ БІОБЕЗПЕКИ ТА БІОЗАХИСТУ


1. Стегній Б.Т., Герілович А.П., Бузун А.І., Бісюк І.Ю. АНАЛІЗ РИЗИКІВ ТРАНСКОРДОННОГО ЗАНОСУ ЗБУДНИКА АЧС

2. Магдалена Ларска ВІРУС ШМАЛЛЕНБЕРГ (ВШ). ІНФЕКЦІЇ ЖУЙНИХ ТВАРИН У ПОЛЬЩІ

3. Niemczuk Krzysztof, Szymańska-Czerwińska Monika DIAGNOSTIC METHODS FOR DETECTION OF Q FEVER IN RUMINANTS

4. К. Подгорська, К. Кус, К. Жиманек, К. Стефанєвска, А. Яблонський, Т. Стадейек ВПЛИВ ЗМІШАНОЇ ІНФЕКЦІЇ СВИНЕЙ: РЕПРОДУКТИВНО-РЕСПІРАТОРНИЙ СИНДРОМ НА ФОНІ ЦИРКОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ СВИНЕЙ ТИПУ 2 У ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

5. Завгородний А.И., Позмогова С.А., Гирка М.А., Шутченко П.А., Медведь Е.А. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПАРАТУБЕРКУЛЕЗА У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ИНФИЦИРОВАННЫХ М. AVIUM SUBSP. PARATUBERCULOSIS (МАР) ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

6. Стегній Б.Т., Музика Д.В., Стегній А.Б., Рула О.М., Ткаченко С.В., Майорова К.Ф., Кошелєв В.В., Колесник О.В., А. Харитх Абдулла ДОСЛІДЖЕННЯ ДИКИХ ПТАХІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я ЩОДО НАЯВНОСТІ АНТИТІЛ ДО ОРТОМІКСОВІРУСІВ І ПАРАМІКСОВІРУСУ 1 СЕРОТИПУ

7. Герілович А.П., Глєбова К.В., Ареф’єв В.Л. РОЗРОБКА ТА АПРОБАЦІЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ КОНТАМІНАЦІЇ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ САЛЬМОНЕЛАМИ

8. Спиридонов В.Г., Іщенко Л.М., Мельничук С.Д. ВИКОРИСТАННЯ ПЛР У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗБУДНИКІВ ТРАНСКОРДОННИХ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ ТВАРИН

9. Стегній М.Ю. БІОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ВІРУСІВ І ВІРУСОВМІСНОГО МАТЕРІАЛУ В УМОВАХ КРІОБАНКУ ННЦ «ІЕКВМ»

10. Кучерявенко Р.О., Кучерявенко В.В., Малакєєв А.С., Годовський О. В. РЕЗУЛЬТАТИ КОМІСІЙНОГО ВИПРОБУВАННЯ ВАКЦИНИ ІНАКТИВОВАНОЇ ПРОТИ ІНФЕКЦІЙНОГО РИНОТРАХЕЇТУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОШКІРНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

11. Мандигра Ю.М. БАКТЕРИЦИДНА ЕФЕКТИВНІСТЬ «ЕПІДЕЗУ» ЩОДО МІКРООРГАНІЗМІВ, ЯКІ УТВОРЮЮТЬ БІОПЛІВКУ

12. Обуховська О.В., Близнецов О.Г., Марченко Н.В., Обуховський Ю.М. ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ СЕРОЛОГІЧНИХ РЕАКЦІЙ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ БРУЦЕЛЬОЗУ СОБАК

13. Білецька Г.В., Юрко П.С., Музика Н.М., Ракова Г.А.,Кулібаба Р.О. ЕНТЕРИТИ МОЛОДНЯКУ ГУСЕЙ ВІРУСНОЇ ЕТІОЛОГІЇ

14. Данілова І.С. ВИВЧЕННЯ ІМУНОГЕННИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ХЛАМІДІЙНОГО ІНАКТИВОВАНОГО ПРЕПАРАТУ В ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ

15. Зон Г.А., Ващик Є.В. МОДИФІКОВАНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ БАКТЕРИЦИДНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕЗІНФІКУЮЧИХ ЗАСОБІВ

16. Головко А.Н. ПОДХОДЫ К ПРОГРАММЕ ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ БИОРИСКОВ В УКРАИНЕ

17. Музика В.П. ОЦІНКА НЕБЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ ЯК СКЛАДОВА АНАЛІЗУ РИЗИКУ ДЛЯ ЛЮДИНИ

18. Романишина Ю.Р., Скрипник В.Г., Скрипник А.В. ВИЯВЛЕННЯ CHLAMYDIA AVIUM У СИНАНТРОПНИХ ГОЛУБІВ УКРАЇНИ

19. Ісаков М.М. АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХЛАМІДІОЗІВ ТВАРИН (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

20. Палій А.П., Завгородній А.І., Стегній Б.Т., Мандигра Ю.М. ТУБЕРКУЛОЦИДНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕЗІНФЕКТАНТІВ ЗАКОРДОННОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА

21. Котляр О.В. ВИВЧЕННЯ ПАТОГЕННИХ І СЕНСИБІЛІЗУЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АТИПОВИХ МІКОБАКТЕРІЙ ВИДІЛЕНИХ ВІД ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

image description