ВЕТЕРИНАРНА ФАРМАКОЛОГІЯ ТА ТОКСИКОЛОГІЯ. ЯКІСТЬ І БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА.
ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА. ЕКОЛОГІЧНА ТА ХІМІЧНА БЕЗПЕКА


1. Григорьев А. Я. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИЛЬТРАТОРОВ ЗООПЛАНКТОНА НА ДИСТАНЦИОННО ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ

2. Григорьев А.Я., Жолткевич Г.Н., Носов К.В., Беспалов Ю.Г., Печерская А.И. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМНЫХ ЭФФЕКТОВ ДИНАМИКИ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАВЯНОГО ПОКРОВА, ДЕМАСКИРУЮЩИХ СКОПЛЕНИЯ САРАНЧИ

3. Загребельний В.О., Гайдей О.С., Усаченко Н.В. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИЗНАЧЕННЯ ГМО В СИРОВИНІ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ЗА 2013 РІК

4. Коваленко Л.В., Михайлова С.А., Руденко О.П., Бойко В.С., Матюша Л.В., Попова О.М. РОЗРОБКА МЕТОДИК ОДЕРЖАННЯ КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ Т-2 ТОКСИНУ В КОРМАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ІФА

5. Краєвський А.Й., Лазоренко А.Б., Захарченко В.А., Кургуз М.М., Стрельнікова Н.О., Рубленко М.В., Куцан О.Т., Краєвський С.А. ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ ЗА ХРОНІЧНОГО МІКОТОКСИКОЗУ У КОРІВ

6. Куцан О.Т., Нємкова С.М., Доценко Р.В., Оробченко О.Л., Маслій І.Г., Десятникова О.В. ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ МЕДУ ЦУКРОВИМ СИРОПОМ АБО ШЛЯХОМ ЙОГО ПРОГРІВАННЯ ЗА ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУР

7. Куцан О.Т., Романько М.Є., Джасім Навфал Хаммаді СТАН ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У КУРЕЙ-НЕСУЧОК ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СУБХРОНІЧНОГО ОТРУЄННЯ ДИХЛОРИДОМ НІКЕЛЮ

8. Якубчак О. М., Збарська А.А. ОЦІНКА МІКРОБІОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ЩОДО М’ЯСА СВИНЕЙ, УРАЖЕНИХ ЕХІНОКОКОЗОМ

9. Ярошенко М.О., Красніков Г.А., Долецький С.П. МОНІТОРИНГ ТА ВИДОВА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МІКОБІОТИ КОРМІВ ДЛЯ СВИНЕЙ ТА ВРХ РІЗНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ У 2011-2013 РР

image description