ЕКОЛОГІЯ ТА БІОЛОГІЯ ВЕКТОРІВ – ПЕРЕНОСНИКІВ ТРАНСМІСИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ


1. Машкей А.М., Міщенко О.О. Сумакова Н.В., Сіренко О.С., Євтушенко А.В., Євтушенко І.Д. ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ КРОВОСИСНИХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ У ПРИРОДНИХ ТА ГОСПОДАРЧИХ БІОЦЕНОЗАХ УКРАЇНИ

2. Приходько Ю.О., Нікіфорова О.В. ІКСОДИДИ – ПЕРЕНОСНИКИ ЗБУДНИКІВ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ТВАРИН

3. Русев И.Т. МЕХАНИЗМЫ ВЕРОЯТНОЙ АКТИВИЗАЦИИ РЕЛИКТОВЫХ ОЧАГОВ ЧУМЫ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

4. Русев І.Т., Закусило В.М., Винник В.Д., Радьков Д.В. ФАУНІСТИЧНІ КОМПЛЕКСИ КРОВОСИСНИХ КОМАРІВ У УРБАНІЗОВАНИХ БІОЦЕНОЗАХ МІСТА ОДЕСИ ТА ЇХ РОЛЬ У ЦИРКУЛЯЦІЇ АРБОВІРУСІВ

5. Стегній Б.Т., Машкей А.М., Євтушенко А.В., Міщенко О.О., Сумакова Н.В. КРОВОСИСНІ ЧЛЕНИСТОНОГІ – ПЕРЕНОСНИКИ ЗБУДНИКІВ ТРАНСМІСИВНИХ ІНФЕКЦІЙ

6. Шевченко А.М., Катюха С.М. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ КІЛЬКІСНОГО ОБЛІКУ КРОВОСИСНИХ ДВОКРИЛИХ КОМАХ

image description