БІОБЕЗПЕКА ТА БІОЗАХИСТ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ, ЕМЕРДЖЕНТНІ ТРАНСМІСИВНІ ТА ТРАНСКОРДОННІ ХВОРОБИ ТВАРИН


1. Безуглий М.Д., Стегній Б.Т., Герілович А.П., Бісюк І.Ю., Загребельний В.О. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БІОБЕЗПЕКИ ТА БІОЗАХИСТУ В НАУКОВИХ ТА ДІАГНОСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ У ГАЛУЗІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

2. Стегній Б.Т., Герілович А.П., Бузун А.І., Бісюк І.Ю., Загребельний В.О. ТРАНСМІСИВНІ ХВОРОБИ ТВАРИН: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД МОНІТОРИНГУ, ПРОГНОЗУВАННЯ, РЕАГУВАННЯ ТА НАУКОВИЙ СУПРОВІД ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ

3. Бузун А.І., Стегній Б.Т., Кольчик О.В., Прохорятова О.В., Заремба О.В., Вовк С.І., Богач М.В., Оніщенко Н.Г., Гнисюк О.М. НАУКОВИЙ СУПРОВІД МОНІТОРИНГУ АФРИКАНСЬКОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ, ЯК ТРАНСМІСИВНОГО ЗООНОЗУ

4. Влізло В.В., Загребельний В.О., Олійник А.В., Неволько О.М. МОНІТОРИНГ БЛУТАНГУ В СВІТІ ТА УКРАЇНІ

5. Донченко А.С., Юшков Ю.Г., Кононова Ю.В., Шестопалов А.М. АНАЛИЗ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО ЛИХОРАДКЕ ЗАПАДНОГО НИЛА СРЕДИ ДИКИХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

6. Келеберда М.І., Олешко А.Ю., Кузнецов Є.П., Фурда І.В. ПОШИРЕННЯ ДИРОФІЛЯРІОЗУ СОБАК ПІВДЕННО-СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РІД В ЙОГО ДІАГНОСТИЦІ

7. Козій Р.В., Скрипник А.В., Скрипник В.Г. 111ГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗБУДНИКА САПУ BURKHOLDERIA MALLEI

8. Косумбеков М.И., Мурватуллоев С.А., Аноятбеков М.А., Амирбеков М., Тиллоев Тилло СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЩУРА В ТАДЖИКИСТАНЕ

9. Марущак Л.В. ВИВЧЕННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КУ-ЛИХОМАНКИ НА ТЕРИТОРІЇ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10. Мисак А.Р., Брода Н.А., Віщур О.І., Рацький М.І., Мудрак Д.І. ТРАНСМІСИВНА ВЕНЕРИЧНА САРКОМА СОБАК: ПОШИРЕНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

11. Музика Д.В. ЦИРКУЛЯЦІЯ ПАРАМІКСОВІРУСІВ ПТИЦІ РІЗНИХ СЕРОТИПІВ (ПМВ-1-9) В ПОПУЛЯЦІЯХ ДИКИХ ПТАХІВ УКРАЇНИ В 2006-2011 РОКАХ

12. Новіцька О.В., Гулянич М.М. МІСЦЕ ВАКЦІНАЦІЇ У СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ ТРАНСМІСИВНИХ ВІРУСНИХ ХВОРОБ КРОЛІВ

13. Прудникова Е.Ю., Неверовская Н.С., Балышева В.И., Аншба Э.А. КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ВИРУСА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ, ВЫДЕЛЕННОГО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ

14. Рахманов А.М. СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ СЛУЖБ БЕЛОРУССИИ, РОССИИ И УКРАИНЫ КАК ЭЛЕМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ

15. Саркисян Х.В., Маркосян Т.А., Харатян С.А., Элбакян А.Л. Хачатрян М.А., Григорян Г.В. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ В СВИНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ И ДИКОЙ ФАУНЕ АРМЕНИИ

16. Ситюк М.П., Ображей А.Ф. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ЩОДО ПРОЯВУ АФРИКАНСЬКОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ У СВІТІ З ВЛАСНИМ БАЧЕННЯМ РЕАЛІЙ ЗАГРОЗИ ДЛЯ УКРАЇНИ

17. Скотникова Т.А., Еремец В.И., Неминущая Л.А., Люлькова Л.С., Еремец Н.К., Бобровская И.В., Ким Н.И., Самуйленко А.Я. ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ

18. Скрипник В.Г., Безименний М.В., Скрипник А.В. СТАН БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЩОДО СИБІРКИ В УКРАЇНІ

19. Стегній Б.Т., Герілович А.П., Горайчук І.В., Солодянкін О.С., Болотін В.І., Вовк С.І. РОЗРОБКА РЕГЛАМЕНТУ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ДНК-КОНТРОЛЮ ДЛЯ ПЛР-ДІАГНОСТИКИ АЧС

20. Стегній Б.Т., Кучерявенко Р.О., Кучерявенко В.В., Філатов С.В. СЕРОЛОГІЧНИЙ ТА ЕНТОМОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ БЛЮТАНГУ В УКРАЇНІ

21. Хисматуллина Н.А., Гулюкин А.М., Сабирова В.В., Гафарова А.З., Елаков А.Л. РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ БЛОК-ИММУНОФЕРМЕНТНОЙ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ БЕШЕНСТВА

22. Хисматуллина Н.А., Каримов М.М., Савицкая Т.А. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И МЕРЫ БОРЬБЫ С ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКОЙ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ И ЛИХОРАДКОЙ ЗАПАДНОГО НИЛА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

23. Моне С., Селлал Е., Леколліне С. ОЦІНКА КОМЕРЦІЙНОГО НАБОРУ ПЛР РЕАЛЬНОГО ЧАСУ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВІРУСУ ЛИХОМАНКИ ЗАХІДНОГО НІЛУ

24. Стрікман Д. ЕВОЛЮЦІЯ МОСКІТІВ: ІСТОРІЯ УКУСУ

25. Ущебрка Г., Зікіч Д., Стояновіч С., Севіч Д. ПРИКЛАД МОДЕЛІ ОЦІНКИ РІВНЯ БІОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ НА ФЕРМАХ НА ОСНОВІ ВИМОГ GAP (НАЛЕЖНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ)

26. Зьентара С., Сайле С., Віарог С., Деспарат А., Бреард Е., Вітор Д. ЕПІДЕМІОЛОГІЯ БЛЮТАНГУ У ФРАНЦІЇ ТА РОЗРОБКА МОЛЕКУЛЯРНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ТИПУВАННЯ ВІРУСУ БЛЮТАНГУ І ВІРУСУ ЕПІЗООТИЧНОЇ ГЕМОРАГІЧНОЇ ХВОРОБИ В МАРТІНІЦІ ТА НА ОСТРОВАХ РЕЮНЬОН

image description