ЕПІЗООТОЛОГІЯ ТА ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ


1. Баранов В.С., Неволько О.М., Іванов М.Ю. СКАЗ – ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРИ ОЗДОРОВЛЕННІ В УКРАЇНІ

2. Безвершенко О.С., Зон Г.А., Купрієнко Л.С. РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ЕПІЗООТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ ЩОДО ЕШЕРИХІОЗУ ПРИ ПРОМИСЛОВОМУ УТРИМАННІ ІНДИКІВ

3. Бусол В.О., Шевчук В.М., Мазур В.М. РОЛЬ МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ У СПОНТАННОМУ РОЗВИТКУ ЕПІЗООТИЧНОГО ПРОЦЕСУ ТУБЕРКУЛЬОЗУ

4. Гадзевич Д.В., Дунаєв Ю.К., Горбенко О.В., Гадзевич О.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВАКЦИНОПРОФІЛАКТИКИ СТРЕПТОКОКОВИХ ТА СТАФІЛОКОКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У СКОТАРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ

5. Горжеєв В.М. СУЧАСНИЙ ЕПІЗООТИЧНИЙ СТАН ЯК ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП ЕРАДИКАЦІЇ ЛЕЙКОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В УКРАЇНІ

6. Горбатенко С.К., Сулімова Г.Ю., Герілович А.П., Шаповалова О.В., Корнейков О.М. ДО ВИВЧЕННЯ ЕПІЗООТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ З ЛЕЙКОЗУ ВРХ ТА ГЕНЕТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗБУДНИКА В РІЗНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗОНАХ УКРАЇНИ

7. Горбатенко С.К., Шаповалова О.В. ЛЕЙКОЗ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ. ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

8. Горбатюк О.І., Жовнір О.М., Андріящук В.О., Рудой О.В., Мазигула Т.О. ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІКРОБІОЦЕНОЗУ ЗА НЕКРОБАКТЕРІОЗУ ТВАРИН

9. Горбенко А.В., Гадзевич Д.В., Гужвинская С.А., Гадзевич О.В., Кривогина Т.В., Дунаев Ю.К. ВОЗБУДИТЕЛИ КЛИНИЧЕСКИХ И СУБКЛИНИЧЕСКИХ МАСТИТОВ КОРОВ И ИХ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ

10. Горжеєв В.М. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЗІНФІКУЮЧИХ ЗАСОБІВ

11. Дворська Ю.Є., Фотіна Т.І. ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ОРГАНІЗМІ БРОЙЛЕРІВ ПРИ ІНФІКУВАННІ ЗБУДНИКАМИ ХАРЧОВИХ ТОКСИКОІНФЕКЦІЙ ТА ЗГОДОВУВАННІ КОНТАМІНОВАНИХ МІКОТОКСИНАМИ КОРМІВ

12. Деркач І.М. АНАЛІЗ РИЗИКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ БОРОТЬБИ ІЗ ЗООНОЗАМИ

13. Драгуть С.С. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ САЛЬМОНЕЛЬОЗУ, КАМПІЛОБАКТЕРІОЗУ ТА ІЄРСИНІОЗУ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС

14. Євтушенко І.Д. ЕПІЗООТИЧНА СИТУАЦІЯ ЩОДО ПАРАЗИТОЗІВ РИБ НА ВОДНИХ ОБ’ЄКТАХ ХАРКІВЩИНИ

15. Калюжний А.В., Ушкалов А.В. ГЕОГРАФІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ЕПІЗООТОЛОГІЇ

16. Кольчик О.В., Прохорятова О.В., Бузун А.І. ЗАСТОСУВАННЯ ІМУНОМОДУЛЯТОРА ТА СПЕЦИФІЧНОЇ СИРОВАТКИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ МУЛЬТИСИСТЕМНОГО ВИСНАЖЕННЯ ВІДЛУЧЕНИХ ПОРОСЯТ

17. Мазур Т.В., Сорокіна Н.Г. ЕПІЗООТИЧНА СИТУАЦІЯ З ПАСТЕРЕЛЬОЗУ В УКРАЇНІ

18. Меженський А.О. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗАРАЗНИХ ХВОРОБ КОНЕЙ В УКРАЇНІ

19. Москалик Р.С., Гангал Н.И., Балов С.З. ГЛАВНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ В ИСКОРЕНЕНИИ ЛЕЙКОЗА – МЕХАНИЧЕСКОЕ ДОЕНИЕ ОБЩИМ АППАРАТОМ КОРОВ ЗДОРОВЫХ И ЗАРАЖЕННЫХ ВЛКРС

20. Новгородова А.Ю., Мазур Т.В. ОСОБЛИВОСТІ ЕПІЗООТИЧНОГО ПРОЦЕСУ ЗА ПСЕВДОМОНОЗУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН В УКРАЇНІ

21. Обуховська О.В., Обуховський Ю.М. БРУЦЕЛЬОЗ СОБАК

22. Обуховська О.В., Орлов С.М., Дегтярьов І.М. ЕПІЗООТОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЩОДО ІНФЕКЦІЙНОГО ЕПІДИДИМІТУ БАРАНІВ У ВІВЦЕГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ

23. Пеленьо Р.А. ЛОКАЛІЗАЦІЯ УМОВНО-ПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ В ОРГАНІЗМІ СВИНЕЙ ПРИ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ І РЕСПІРАТОРНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ УСКЛАДНЕНИХ БАЛАНТИДІОЗОМ

24. Пікар-Мейер E., Робарде E., Бьярне M., Кліке Ф., Moроз Д., Солодчук В., Троценко З., Джожже Ж., Смерчак M. МОЛЕКУЛЯРНА ЕПІДЕМІОЛОГІЯ СКАЗУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

25. Плис В.М. ЕПІЗООТОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПАСТЕРЕЛЬОЗУ (ХОЛЕРИ) ПТИЦІ В ПТАХОГОСПОДАРСТВАХ, ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ, СЕРЕД ДИКИХ ПЕРЕЛІТНИХ І СИНАНТРОПНИХ ПТАХІВ

26. Романенко В.П. ЕПІЗООТОЛОГО–ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МІКОБАКТЕРІЙ ТУБЕРКУЛЬОЗУ

27. Салмаков К.М., Фомин А.М., Сафина Г.М., Косарев М.А., Фёдорова Н.Ю., Хабибуллин Р.Р. РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛИКВИДАЦИИ БРУЦЕЛЛЁЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

28. Ситюк М.П. ВИЯВЛЕННЯ ОДНОЧАСНОЇ ПРИСУТНОСТІ СПЕЦИФІЧНИХ АНТИТІЛ ПРОТИ ЗБУДНИКІВ ДЕЯКИХ ВІРУСНИХ ХВОРОБ СВИНЕЙ В СИРОВАТКАХ КРОВІ ДИКИХ КАБАНІВ

29. Солонина Н.Л. ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

30. Стегній Б.Т., Глєбова К.В., Петренчук Е.П., Заремба І.А., Майборода О.В. АНАЛІЗ ЕПІЗООТИЧНОГО МОНІТОРИНГУ БАКТЕРІАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ, ДИКОЇ ТА ДЕКОРАТИВНОЇ ПТИЦІ НА ТЕРИТОРІЇ СХОДУ УКРАЇНИ

31. Стегній Б.Т., Музика Д.В., Стегній А.Б., Воротілова Н.Г., Трофімов М.М., Іонкіна І.Б. ЕПІЗООТОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ВІРУСНИХ ХВОРОБ ПТИЦІ НА ТЕРИТОРІЇ АР КРИМ

32. Стегній Б.Т., Музика Д.В., Рула О.М., Стегній А.Б., Ткаченко С.В., Майорова К.Ф., Усова Л.П., Воротілова Н.Г., Полторацький Є.В. МОНІТОРИНГ ІНФЕКЦІЙНОГО ЛАРИНГОТРАХЕЇТУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

33. Стегний Б.Т., Сосницкий А.И. ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПУЛЬМОНАЛЬНОЙ ФОРМЫ ПАСТЕРЕЛЛЕЗА У ТЕЛЯТ

34. Стегний Б.Т., Стеценко В.И., Кучерявенко Р.А., Герилович А.П., Болотин В.И., Павленко Л.Н., Кучерявенко В.В., Данилова И.С., Тукан И.В. ОБНАРУЖЕНИЕ ВИРУСОВ И БАКТЕРИЙ В ЗАМОРОЖЕННОЙ СПЕРМЕ ПЛЕМЕННЫХ БЫКОВ

35. Стегний Б.Т., Шаповалова О.В., Горбатенко С.К., Корнейков А.Н., Горжеев В.М. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

36. Тішин О.Л., Хом’як Р.В., Козира О.Н., Копійчук Г.Т., Крушельницька Н.В., Хирівський О.В. БАКТЕРИЦИДНІ ТА ДЕЗІНФІКУЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕЗЗАСОБУ ОКСІН ФОРТЕ

37. Улько Л.Г. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ЗА АСОЦІЙОВАНИХ БАКТЕРІОЗІВ КІНЦІВОК У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

image description