DOI: 10.36016/VM-2021-107-3Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2021. Випуск 107. С. 19–25.


Завантажити повний текст (PDF)


АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ ЗІ СКАЗОМ ТВАРИН В УКРАЇНІ


Гібалюк Ю. О.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Київ, Україна, e-mail: yurgib@ukr.net

Недосєков В. В.

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна

Метою роботи було оцінити ефективність протиепізоотичних заходів щодо боротьби зі сказом тварин, які були проведені в Україні у 2018–2020 рр. Для проведення аналізу було використано матеріали офіційної ветеринарної звітності, звіт Рахункової палати України, звіти про проведену оцінку ризику поширення сказу серед домашніх, сільськогосподарських та диких тварин, інформацію референс-лабораторії ЄС зі сказу та дикої природи, інформацію інтернет-ресурсу Rabies-Bulletin-Europe, звіти Європейської Комісії з реалізації національних програм ерадикації сказу в ЄС. Установлено, що відсутність ідентифікації домашніх м’ясоїдних тварин є ймовірним фактором неповного охоплення антирабічною парентеральною вакцинацією собак і котів, незважаючи на 100 %-ве виконання протиепізоотичних планів. Установлено, що кампанії з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу проводилися раз на рік (восени), а не двічі на рік (навесні та восени), що значним чином мало негативний вплив на показники ефективності цього протиепізоотичного заходу. Незважаючи на виявлені недоліки, результатом проведених кампаній з пероральної вакцинації диких м’ясоїдних тварин проти сказу є зменшення кількості випадків сказу серед цільових груп тварин у період 2018–2020 рр. у два рази. Протиепізоотичні заходи щодо боротьби зі сказом тварин у 2018–2020 рр. проводилися відповідно до вітчизняних нормативно-правових стандартів і з використанням організаційно-технічних засобів Держпродспоживслужби. За результатами оцінки проведених у 2018–2020 рр. антирабічних заходів запропоновано низку нормативних, технічних та організаційних рекомендацій, реалізація яких дасть змогу підвищити ефективність усіх антирабічних заходів в Україні

Ключові слова: епізоотична ситуація, м’ясоїдні тварини, вакцинація, біомаркер тетрациклін


Список літератури

World Health Organization. WHO expert consultation on rabies: Third report. Geneva: WHO, 2018. 195 pp. (WHO Technical Report Series, Vol. 1012). ISBN: 9789241210218. URL: https://apps.who.int/iris/handle/10665/272364.

Hanlon C. A., Niezgoda M., Rupprecht C. E. Rabies in terrestrial animals. In: Jackson A. C., Wunner W. H., eds. Rabies. 2nd ed. London : Academic Press. 2007. P. 201–246. URL: https://www.elsevier.com/books/rabies/jackson/978-0-12-369366-2.

Недосєков В. В., Гришок Л. П., Полупан І. М., Іванов М. Ю. Оздоровлення території України від сказу — невідкладні завдання науки і практики. Ветеринарна медицина України. 2009. № 2. С. 12–13.

Голік М. О., Недосєков В. В., Карловська К. П., Полупан І. М. Характеристика епізоотичної ситуації зі сказу в Україні. Тваринництво України. 2015. № 9. С. 26–31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TvUkr_2015_9_10.

Steck F., Wandeler A., Bichsel P., Capt S., Schneider L. Oral immunisation of foxes against rabies. A field study. Zentralblatt fur Veterinarmedizin. Reihe B. 1982. Bd. 29, Hf. 5. S. 372–396. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1439-0450.1982.tb01237.x.

Baer G. M. Oral rabies vaccination: an overview. Reviews of Infectious Diseases. 1988. Vol. 10, suppl 4. P. S644–S648. DOI: https://doi.org/10.1093/clinids/10.supplement_4.s644.

Müller T. F., Schröder R., Wysocki P., Mettenleiter T. C., Freuling C. M. Spatio-temporal use of oral rabies vaccines in fox rabies elimination programmes in Europe. PLoS Neglected Tropical Diseases. 2015. Vol. 9, iss. 8. P. e0003953. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0003953.

Maki J., Guiot A. L., Aubert M., Brochier B., Cliquet F., Hanlon C. A., King R., Oertli E. H., Rupprecht C. E., Schumacher C., Slate D., Yakobson B., Wohlers A., Lankau E. W. Oral vaccination of wildlife using a vaccinia-rabies-glycoprotein recombinant virus vaccine (RABORAL V-RG): a global review. Veterinary Research. 2017. Vol. 48, iss. 1. P. 57. DOI: https://doi.org/10.1186/s13567-017-0459-9.

Гришок Л. П., Падалка О. В., Троценко З. Р. Вивчення ефективності пероральної імунізації лисиць проти сказу в областях України. Ветеринарна медицина : міжвідом. темат. наук. зб. Харків, 2005. Вип. 85, т. 1. С. 352–357.

Polupan I., Bezymennyi M., Gibaliuk Y., Drozhzhe Z., Rudoi O., Ukhovskyi V., Nedosekov V., De Nardi M. An analysis of rabies incidence and its geographic spread in the buffer area among orally vaccinated wildlife in Ukraine from 2012 to 2016. Frontiers in Veterinary Science. 2019. Vol. 6. P. 290. DOI: https://doi.org/10.3389/fvets.2019.00290.

Полупан І. М., Дрожже Ж. М., Гібалюк Ю. О., Шарай Я. М. Удосконалення системи антирабічних заходів в Україні. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. 2018. № 1–2. С. 149–152. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vddau_2018_1-2_28.

Полупан І. М., Рудой О. В., Ложкіна О. В., Павлунько В. Г., Купневська М. В., Теплих Н. І., Кравченко А. Л., Гібалюк Ю. О. Оцінка ефективності пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу (2018–2020 рр.). Ветеринарна біотехнологія: бюл. Київ, 2021. Вип. 39. С. 96–107. DOI: https://doi.org/10.31073/vet_biotech39-09.

European Commission. Guidelines to design an EU co-financed programme on eradication and control of rabies in wildlife : working discussion document. SANTE/10201/2015rev1. 2015. URL: https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-12/cff_animal_vet-progs_guidance_rabies.pdf.

Полупан І. М., ред. Планування, організація та проведення пероральної імунізації м’ясоїдних тварин проти сказу : метод. реком. Київ : ПП «Тім-Сервіс К», 2019. 30 с.

Голік М. О., Недосєков В. В., Полупан І. М. Значення різних видів тварин у підтриманні стаціонарно-неблагополучних осередків сказу на території Чернігівської області. Біологія тварин. Львів, 2016. Т. 18, № 4. С. 129. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bitv_2016_18_4_29.

Корнієнко Л. Є., Мороз О. А., Меженський А. О., Скороход С. В., Даценко Р. А., Карпуленко М. С., Полупан І. М., Дзюба Я. М., Недосєков В. В., Маковська І. Ф., Гибалюк Ю. О., Сонько М. П., Царенко Т. М., Піщанський О. В. (2019). Епізоотологічні та епідеміологічні аспекти сказу в Україні за період 1999–2018 рр. Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування. 2019. № 3. С. 90–109. DOI: https://doi.org/10.31890/vttp.2019.03.14.

Рахункова палата. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на проведення протиепізоотичних заходів. Київ, 2021. 176 с. URL: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2021/5-2_2021/Zvit_5-2_2021.pdf.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Звіти про проведені оцінки ризиків. URL: https://dpss.gov.ua/diyalnist/ocinka-riziku/zviti.

The French Agency for Food, Environmental and Occupational Health Safety (ANSES). European Union Reference Laboratory EURL for rabies. 2021. URL: https://eurl-rabies.anses.fr/en/minisite/rabies/european-union-reference-laboratory-eurl-rabies.

WHO Collaborating Centre for Rabies Research and Surveillance. Rabies-Bulletin-Europe. Information Surveillance Report. 2021. URL: https://www.who-rabies-bulletin.org.

European Commission. Final reports — 2019. Geneva : European Commission, 2020. URL: https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/funding-procurement-grants/food-chain-funding/funding-animal-health-measures/national-veterinary-programmes/final-reports-2019_en#rabies.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description