DOI: 10.36016/VM-2020-106-14Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2020. Випуск 106. С. 78–81.


Завантажити повний текст (PDF)


ВИВЧЕННЯ РІВНЯ АДГЕЗИВНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОБІОТИЧНИХ КУЛЬТУР ЗА РІЗНИХ ТЕРМІНІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ


Гужвинська С. О., Палій А. П.

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків, Україна, e-mail: aspirantura.iecvm@gmail.com

Павліченко О. В.

Харківська державна зооветеринарна академія, Харків, Україна

У статті представлені результати вивчення рівня адгезивної активності пробіотичних культур. Установлено, що досліджувані культури по різному проявляли здатність до адгезії. Найвищий коефіцієнт адгезії виявився у штаму B. adolescentis 17 (64,2 ± 7,30 %), B. adolescentis 23 (61,5 ± 3,27 %), B. adolescentis 17-316 (60,1 ± 5,97 %) і L. plantarum 7 (59,8 ± 5,01 %). Дослідження показали, що через 3 роки зберігання високоадгезивними виявилися 4 (26,7 %) та середньоадгезивними — 2 (13,3 %) штами. Під час визначення адгезивних властивостей досліджуваних мікроорганізмів через 4 роки зберігання встановлено, що 4 (26,7 %) мікроорганізми були високоадгезивними та 1 (6,7 %) — середньоадгезивним

Ключові слова: Lactobacillus, Bifidоbacterium, еритроцити барана


Список літератури

Гармашева И. Л. Коваленко Н. К. Адгезивные свойства молочнокислих бактерий и методы их изучения. Микробиологический журнал. 2005. Т. 67, № 4. С. 68–84.

Гужвинська С. О, Палій А. П. Біологічні властивості лактобактерій та біфідобактерій. Ветеринарна біотехнологія. 2018. Вип. 32, ч. 1. С. 92–98. DOI: https://doi.org/10.31073/vet_biotech32(1)-10.

Гужвинська С. О. Вивчення біологічних властивостей лакто- та біфідобактерій-кандидатів у пробіотик. Птахівництво: мiжвiд. темат. наук. зб. 2007. Вип. 60. С. 287–290.

Кігель Н. Ф., Насирова Г. Ф. Критерії відбору заквашувальних культур. Вісник аграрної науки. 2002. № 2. С. 58–60.

Коваленко Н. К. та ін. Пробіотичні властивості промислових штамів лактобацил і біфідобактерій. Мікробіологічний журнал. 2010. Т. 72, № 1. С. 9–17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MicroBiol_2010_72_1_3.

Лясковський Т. М. та ін. Ідентифікація пробіотичних штамів молочнокислих бактерій. Мікробіологічний журнал. 2008. Т 70, № 6. С. 3–10.

Мосієнко В. С., Мосієнко М. Д., Рябуха В. М. Молочнокислі бактерії, їх властивості та використання в медичній практиці. Український хіміотерапевтичний журнал. 2002. № 1(13). С. 16–23. URL: http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/uhj/02/pdf02-1/18.pdf.

Полтавська О. А., Коваленко Н. К. Антагоністичні властивості біфідобактерій, ізольованих із різних природних джерел. Мікробіологічний журнал. 2005. Т. 67, № 6. С. 32–39.

Старовойтова С. О., Карпов О. В. Перспективи використання пробіотичних мікроорганізмів в функціональних продуктах харчування та медицині. Харчова промисловість. 2015. № 18. С. 76–80. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khp_2015_18_16.

Янковский Д. С. Микробная экология человека: современные возможности её поддержания и восстановления. Киев: Эксперт ЛТД, 2005. 361 с.

Gujvinska S. O. et al. Biotechnology production of medium for cultivation and lyophilization of lactic acid bacteria. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. Vol. 8, No. 2. P. 5–11. URL: https://www.ujecology.com/abstract/biotechnology-production-of-medium-for-cultivation-and-lyophilization-of-lactic-acid-bacteria-1225.html.

Jamalifar H. et al. Antimicrobial activity of different Lactobacillus species against multi-drug resistant clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa. Iranian Journal of Microbiology. 2011. Vol. 3, No. 1. P. 21–25. PMID: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22347578.

Kasianenko O. I. et al. Application of mannan oligosaccaharides (Alltech Inc.) in waterfowl: optimal dose and effectiveness. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10, No. 3, P. 63–68. URL: https://www.ujecology.com/abstract/application-of-mannan-oligosaccaharides-alltech-inc-in-waterfowl-optimal-dose-and-effectiveness-55127.html.

Paliy A. P. et al. Enhanced cultivation technology for lacto- and bifidobacteria. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10, No. 3. P. 83–87. URL: https://www.ujecology.com/abstract/enhanced-cultivation-technology-for-lacto-and-bifidobacteria-55133.html.

Paliy A. P. et al. Selection of technological regime and cryoprotector for lyophilization of lactobacteria (Lactobacillus spp.). Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10, No. 4. P. 184–190. DOI: https://doi.org/10.15421/2020_186.

Paliy A. P. et al. Specific composition of indigenous microflora (Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp., Lactococcus spp.) in farm animals. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10, No. 1. P. 43–48. DOI: https://doi.org/10.15421/2020_7.

Saranya S., Hemashenpagam N. Antagonistic activity and antibiotic sensitivity of Lactic acid bacteria from fermented dairy products. Advances in Applied Science Research. 2011. Vol. 2, No. 4. P. 528–534. URL: https://www.primescholars.com/articles/antagonistic-activity-and-antibiotic-sensitivity-of-lactic-acid-bacteria-from-fermented-dairy-products.pdf.

Woodmansey E. J. Intestinal bacteria and ageing. Journal of Applied Microbiology. 2007. Vol. 102, No. 5. P. 1178–1186. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.2007.03400.x.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description