DOI: 10.36016/VM-2019-105-20Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2019. Випуск 105. С. 99–101.


Завантажити повний текст (PDF)


ВПЛИВ ДЕЗІНФЕКТАНТУ «БРОВАДЕЗ-ПЛЮС» У РІЗНИХ КОНЦЕНТРАЦІЯХ НА ООЦИСТИ ЕЙМЕРІЙ ТЕЛЯТ


Богач М. В., Скальчук В. В.

Одеська дослідна станція Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Одеса, Україна, e-mail: bogach_nv@ukr.net

Кущак І. А.

Одеський державний аграрний університет, Одеса, Україна

Досліджено дію дезінфікуючого препарату «Бровадез-плюс» на ооцисти еймерій телят. У результаті експериментальних досліджень встановлено, що згубний вплив на ооцисти прямо пропорційно залежить від терміну їх контакту та концентрації робочого розчину досліджуваного препарату. Високий дезінвазійний вплив дезінфектанту «Бровадез-плюс» на ооцисти еймерій телят встановлено при застосуванні 3 і 3,5 % концентрації за експозиції 5 та 8 годин. Спорогонія не проходила у 96,8 ± 2,1 % та 99,1 ± 2,4 % ооцист еймерій

Ключові слова: телята, еймеріоз, ооцисти, «Бровадез-плюс


Список літератури

Слободян Р. О. Еймеріоз телят (поширення, діагностика та лікування) : автореф. дис. … канд. вет. наук : 16.00.11 / Р. О. Слободян ; [НУБіП України]. — Київ, 2016. — 25 с.

Мандигра М. С. Дезінфекція довкілля / М. С. Мандигра, А. В. Лисиця, Г. П. Воловик, Ю. М. Мандигра, О. П. Бойко // Вет. біотехнологія : бюл. — Київ, 2018. — Вип. 32, ч. 2. — С. 355‒364.

Клименко О. С. Порівняння терапевтичної ефективності та дезінвазійної активності препаратів за гельмінтозів свиней у виробничих умовах приватних господарств Полтавської області / О. С. Клименко, С. М. Михайлютенко, О. В. Кручененко, А. І. Литвиненко // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. — Суми, 2018. — Вип. 1(42). — С. 116‒120.

Волошина Н. О. Ветеринарний санітарно-паразитологічний моніторинг території тваринницьких господарств / Н. О. Волошина // Зб. наук. праць Луган. нац. аграр. ун-ту. Сер. : Вет. науки. — 2007. — № 7(101). — С. 87–90.

Коцюмбас І. Я. Щодо розробки та вдосконалення ефективності нових дезінфекційних засобів серії «Кристал» / І. Я. Коцюмбас, О. І. Сергієнко, Л. М. Ковальчик [та ін.] // Вет. медицина України. — 2007. — № 2. — С. 44.

Шкромада О. І. Дезінвазійна дія препаратів Бі-дез та Бровітакокцид на ооцисти еймерій кролів / О. І. Шкромада, Ю. А. Дудченко // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. — Суми, 2018. — Вип. 1(42). — С. 112‒116.

Корчан Л. М. Дезінвазійна ефективність препарату «Дезсан» щодо ооцист еймерій кіз / Л. М. Корчан, М. І. Корчан // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. — Суми, 2018. — Вип. 1(42). — С. 141‒144.

Кушнірова Г. А. Еймеріоз домашніх птахів (поширення, патогенез та заходи боротьби) : автореф. дис. … канд. вет. наук : 16.00.11 / Г. А. Кушнірова ; [ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Ґжицького]. — Львів, 2017. — 21 с.

Передера О. О. Дезінвазійна дія Бровадезу-плюс на ооцисти еймерій кролів / О. О. Передера // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — 2008. — Т. 10, № 2(37), ч. 2. — С. 207–212.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description