DOI: 10.36016/VM-2019-105-12Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2019. Випуск 105. С. 63–68.


Завантажити повний текст (PDF)


ПОРІВНЯЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІАГНОСТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІМУНОФЕРМЕНТНИХ ТЕСТ-СИСТЕМ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАКОРДОННОГО ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ТВАРИН НА БРУЦЕЛЬОЗ


Стегній Б. Т., Драгуть С. С., Куценко В. А., Рамазанова Т. П., Марченко Н. В., Обуховська О. В., Болотін В. І.

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків, Україна, e-mail: vbolotin@hotmail.de

Горлов Ю. І., Ганова Л. О., Чумак О. М., Горлов А. Ю., Співак М. Я.

ПрАТ «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Київ, Україна

У роботі представлені результати порівняльного дослідження імуноферментних тест-систем «DIA®-Brucella ab. combi-V» (ПрАТ «НВК Діапроф-Мед», Україна) і «ID Screen® Brucellosis Serum Indirect Multi-species» (IDvet, Франція) за допомогою панелей сироваток крові різних тварин і зразків молока корів, які містять антитіла до збудників бруцельозу в різних концентраціях, а також негативних зразків. В обох тест-системах реакція проводиться у форматі непрямого ІФА. Отримані дані показали, що при аналізі 26 сироваток крові різних тварин і 3 зразків молока корів, які містять антитіла до збудників бруцельозу, тест-система «DIA®-Brucella ab. combi-V» визначила всі зразки позитивними. Тест-система «ID Screen® Brucellosis Serum Indirect Multi-species» виявила специфічні антитіла тільки у 24 зразках, результат аналізу чотирьох зразків був сумнівним і одного — негативним. При аналізі 34 зразків сироваток крові від різних тварин і молока ВРХ, які не містять антитіл до збудників бруцельозу, в обох діагностикумах результат дослідження був негативним. Із трьох зразків гетерологічних сироваток крові ВРХ, з яких два містять антитіла до Yersinia enterocolitica та один — до Francisella tularensis, при дослідженні у відповідних тест-системах два зразки визначені негативними, при аналізі однієї сироватки з антитілами до Yersinia enterocolitica О9 отримано хибнопозитивний результат в обох тестах

Ключові слова: бруцельоз, діагностика, імуноферментні тест-системи


Список літератури

Banai M., Corbel M. Taxonomy of Brucella. The Open Veterinary Science Journal. 2010. Vol. 4. P. 85–101.

Оракбай Л. Ж., Черепанова Л. Ю., Денисова Т. Г. Современные аспекты эпидемического процесса бруцеллёза [Электронный ресурс]. Современные проблемы науки и образования. 2015. № 6. С. 12. Режим доступа : https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25389589.

Охапкина В. Ю., Пяткова Н. В., Павлов Д. Л., Суслопаров А. А. Эпидемическая опасность бруцеллёза в современных условиях. Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2016. Т. 88, № 3. С. 15–22.

Рымаренко Н. В., Дедюра Е. Н., Мазинова Э. Р., Ивановский С. В., Джемилева Х. Ш. Бруцеллёз — редкое, но все ещё существующее заболевание (клинический случай). Современная педиатрия. 2014. Т. 58, № 2. С. 116–118.

Фазылов В. Х., Гилмуллина Ф. С., Загидуллина А. И., Хамидуллина З. Л. Диагностика и лечение хронического бруцеллёза в реальной практике. Инфекционные болезни. Антимикробная терапия. 2014. Т. 83, № 7. С. 75–81.

Фазылов В. Х., Гилмуллина Ф. С., Хамидуллина З. Л., Галина Г. В. Клинико-эпидемиологическая характеристика хронического бруцеллёза. Казанский медицинский журнал. 2018. Т. 99, № 6. С. 924–928.

Искандеров М., Фёдоров А., Альбертян М. Диагностика бруцеллёза. Ветеринария сельскохозяйственных животных. 2011. № 4. С. 28–31.

Нурпейсова А. Х., Софонов А. Д., Рудаков Н. В., Березкина Г. В., Томилова Л. А. Сравнительный анализ рутинных методов определения общей активности антител и ИФА в диагностике хронического бруцеллёза. Эпидемиология, специфическая диагностика, экология, профилактика. 2009. № 2. С. 137–138.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description