ВЕТЕРИНАРНА ФАРМАКОЛОГІЯ ТА ТОКСИКОЛОГІЯ


1. Доценко Р. В., Оробченко О. Л., Романько М. Є., Ярошенко М. О., Герілович І. О., Філатова О. І. ВИЗНАЧЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ ГЛІФОСАТУ ДЛЯ ПЕРЕПЕЛІВ

2. Журавльов О. Ю., Гунчак В. М. ВПЛИВ БІОЛОГІЧНО-АКТИВНОЇ ДОБАВКИ «СИЛІМАСК» НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ ТА АКТИВНІСТЬ ОКРЕМИХ ФЕРМЕНТІВ У СОБАК ЗА ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДЕГЕЛЬМІНТИЗАЦІЇ

3. Мельникова Н. М., Ворошилова Н. М., Мезенцева Л. М. ЕНЗИМОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ЩУРІВ ПРИ ОТРУЄННІ КАДМІЄМ У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ

4. Мельникова Н. М., Лазаренко І. А., Мезенцева Л. М. ВМІСТ БІЛКОВИХ ФРАКЦІЙ КРОВІ ЩУРІВ ЗА ДІЇ РІЗНИХ ДИСПЕРСНИХ ФОРМ СВИНЦЮ

5. Нагорна Л. В. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРАТОГЕННОСТІ ПРЕПАРАТУ «БРОВЕРМЕКТИН 2%»

6. Сіренко О. С. ДОСЛІДЖЕННЯ АКАРИЦИДНОЇ ТА ЗАЛИШКОВОЇ ДІЇ ЗАСОБУ «АКАРИНОЦИД-ЗЕОН» НА ЧЕРВОНОМУ КУРЯЧОМУ КЛІЩІ DERMANYSSUS GALLINAE IN VITRO

7. Стегній Б. Т., Музика Д. В., Усова Л. П., Коломієць Ю. В. МЕТОДИ СТАБІЛІЗАЦІЇ АНТИВИДОВОГО ІМУНОПЕРОКСИДАЗНОГО КОН’ЮГАТУ ПРОТИ ІМУНОГЛОБУЛІНІВ G КУРЕЙ

image description