ВЕТЕРИНАРНА ВІРУСОЛОГІЯ ТА МІКРОБІОЛОГІЯ


1. Беседа Н. В. МЕТОДИ СЕРОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЛЕЙКОЗУ ВРХ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

2. Близнецов О. Г. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ВІЗУАЛЬНОГО ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБЛІКУ ТИТРАЦІЇ ПОЗИТИВНОЇ ЛІСТЕРЮЗНОЇ СИРОВАТКИ В РЗК ТА М-РЗК З РІЗНИМИ ДОЗАМИ АНТИГЕНУ.

3. Бондарчук А. О., Головко В. О. РЕЗУЛЬТАТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НОВОГО ДЕЗІНФІКУЮЧОГО ЗАСОБУ ЩОДО ТЕСТ-КУЛЬТУР КИШКОВОЇ ПАЛИЧКИ

4. Гадзевич Д. В., Гадзевич О. В., Присяжнюк Ю. М. БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ЧАСТОТА ВИДІЛЕННЯ ЗБУДНИКА ПСЕВДОМОНОЗУ ВІД ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ У СКОТАРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ СХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

5. Гадзевич О. В. ФАКТОРИ ПАТОГЕННОСТІ ЗБУДНИКА ПСЕВДОМОНОЗУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

6. Горбатенко С. К., Стегній Б. Т., Вовк С. І., Корнєйков О. М., Стегній М. Ю., Дунаєв Ю. К. СТАНОВЛЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ДІАГНОСТИКУМУ ЛЕЙКОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

7. Євтушенко А. В., Євтушенко І. Д., Воловик Т. П., Збожинська О. В. ОЦІНКА ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИМІКРОБНОГО ЗАСОБУ «ВЕРМІБАК-ПЛЮС» ПРИ ЛІКУВАННІ АЕРОМОНОЗУ РИБ

8. Завгородній А. І., Білушко В. В., Загребельний В. О., Балим Ю. П. ВИВЧЕННЯ СЕНСИБІЛІЗУЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АТИПОВИХ МІКОБАКТЕРІЙ, ІЗОЛЬОВАНИХ ІЗ БІОМАТЕРІАЛУ ВІД ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ТА З ОБ'ЄКТІВ ДОВКІЛЛЯ

9. Завгородний А. И., Позмогова С. А., Сапко С. А., Калашник Н. В. РОЛЬ ПЕРСИСТЕНТНЫХ L-ФОРМ M. AVIUM SUBSPECIES РARATUBERCULOSIS (МАР) В ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ НА ТУБЕРКУЛИН

10. Калашник М. В. ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ ВІД ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ КУЛЬТУРАЛЬНИМ МЕТОДОМ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ

11. Коваленко В. Л., Палій А. П., Загребельний О. В., Куницький В. А., Балим Ю. П., Коломієць Ю. В. ВИЗНАЧЕННЯ БАКТЕРИЦИДНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРЕПАРАТУ «ОРГАСЕПТ»

12. Маслій І. Г., Нємкова С. М., Десятникова О. В., Матковська С. Г. ПОРІВНЯЛЬНІ МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІРОЗІВ БДЖІЛ ШЛЯХОМ ЕПІЗООТОЛОГІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ПРОБИ

13. Обуховська О. В., Драгуть С. С., Марченко Н. В., Калініченко Т. В., Куценко В. А., Коломієць Ю. В. ВИВЧЕННЯ АКТИВНОСТІ ТА СПЕЦИФІЧНОСТІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗРАЗКІВ КАМПІЛОБАКТЕРІОЗНИХ АНТИГЕНІВ (CAMPYLOBACTER FETUS SSP. FETUS; CAMPYLOBACTER FETUS SSP. VENERIALIS) В РЕАКЦІЇ АГЛЮТИНАЦІЇ

14. Рудь Ю. П., Бучацький Л. П. МОЛЕКУЛЯРНА ДІАГНОСТИКА РНК-ВМІСНИХ ВІРУСІВ РИБ УКРАЇНИ

15. Рула О. М., Стегній Б. Т., Музика Д. В., Стегній А. Б., Усова Л. П.. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ВІДБОРУ «СУХОЇ КРАПЛИНИ КРОВІ» ДЛЯ ЕПІЗООТОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТА ДИКИХ ПТАХІВ

16. Стегній Б. Т., Музика Д. В., Білойван О. В., Павліченко О. В. ЕПІЗООТОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ МЕТАПНЕВМОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ПТИЦІ У ПТАХІВНИЧИХ ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ У 2015 РОЦІ

17. Стегній Б. Т., Потрясаєва О. О., Музика Д. В., Рула О. М. ЗДАТНІСТЬ ВІРУСУ ІНФЕКЦІЙНОЇ БУРСАЛЬНОЇ ХВОРОБИ ДО КУЛЬТИВУВАННЯ У РІЗНИХ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ

18. Ткаченко С. В., Стегній М. Ю., Музика Д. В., Стегній А. Б., Рула О. М. ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШТАМУ «CRIMEA`07» ВІРУСУ СИНДРОМУ ЗНИЖЕННЯ НЕСУЧОСТІ

19. Ткаченко С. В. ВИВЧЕННЯ ДИНАМІКИ КОЛИВАННЯ АНТИТІЛ ДО ВІРУСУ СИНДРОМУ ЗНИЖЕННЯ НЕСУЧОСТІ У РІЗНОВІКОВИХ КУРЕЙ

20. Фотіна Т. І., Ващик Є. В. МОНІТОРИНГ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІЗОЛЯТІВ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ПРИ ДОВГОТРИВАЛОМУ ЗБЕРІГАННІ

21. Kushkevych M. V., Vlizlo V. V. CELLULAR PRION ISOFORMS LEVEL AND ATPASES ACTIVITIES IN THE CEREBELLUM OF DIFFERENT AGE WISTAR LINE RATS

image description