ВЕТЕРИНАРНА ФАРМАКОЛОГІЯ ТА ТОКСИКОЛОГІЯ


1. Данко Г.В. РОЗТОРОПША ПЛЯМИСТА (ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ, МЕТОДИ ЇХ ОТРИМАННЯ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ)

2. Доценко Р.В. ДИНАМІКА ВМІСТУ ФЕРУМУ, КУПРУМУ ТА ЦИНКУ В ЛЕГЕНЯХ КУРЕЙ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГОСТРОГО ОТРУЄННЯ БІФЕНТРИНОМ

3. Мельникова Н.М., Кліх Л.В. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ НАКОПИЧЕННЯ СТРОНЦІЮ В ОКРЕМИХ ТКАНИНАХ І ОРГАНАХ ЩУРІВ І КРОЛІВ

4. Оробченко О.Л., Романько М.Є., Куцан О.Т., Бреславець В.О. ЕМБРІОТОКСИЧНІСТЬ НАНОКОМПОЗИТУ (AG, CU, FE І ДВООКИС MN) І СОЛЕЙ МЕТАЛІВ ЗА УМОВ ХРОНІЧНОГО ЇХ НАДХОДЖЕННЯ З КОРМОМ В ОРГАНІЗМ КУРЕЙ-НЕСУЧОК

5. Руденко Є.В., Руденко О.П. ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ТОКСИКОЗІВ БДЖІЛ

6. Сімонов М.Р., Влізло В.В. ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ «РЕМІВІТАЛ» НА ПОКАЗНИКИ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В КРОВІ КОРІВ, ХВОРИХ НА КЕТОЗ

image description