Шановні колеги!


image description

Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Ветеринарна медицина» заснований у 1964 році, включений до категорії «Б» «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та доктора філософії» у галузях ветеринарних (спеціальності 211 — Ветеринарна медицина, 212 — Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза) і біологічних (спеціальність 91 — біологія) наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р.).

У збірнику висвітлюються актуальні питання з проблеми біобезпеки та біозахисту; ветеринарної вірусології та мікробіології; епізоотології та інфекційних хвороб; імунології; ветеринарної патології та морфології; внутрішніх незаразних хвороб та клінічної біохімії; паразитології; ветеринарної фармакології та токсикології; якості і безпечності продукції тваринництва; ветеринарно-санітарної експертизи; екологічної та хімічної безпеки; біотехнології; провайдингу інновацій у ветеринарній медицині та історії ветеринарної медицини.

У збірнику «Ветеринарна медицина» статті публікуються українською та англійською мовами.

З метою більш широкого знайомства з опублікованими матеріалами фахівців, які не володіють українською мовою, в журналі розміщуються великі резюме (обсягом 200-250 слів) кожної оригінальної статті англійською мовою.

Головний редактор збірника «Ветеринарна медицина» і члени редакційної колегії – висококваліфіковані спеціалісти в різних напрямах ветеринарної медицини з України, Словаччини, Грузії, Туреччини, Сербії, Німеччини, Польщі та США.

Усі публікації попередньо рецензуються і ретельно відбираються. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають тематиці, оформлені з порушенням означених правил або статті, які отримали негативну рецензію.
Головний редактор збірника «Ветеринарна медицина» Б.Т. Стегній
і члени Редакційної колегії

image description