БІОТЕХНОЛОГІЯ


1. Стегній М.Ю., Магац Д.Ю., Юрченко О.М. ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУБЛІНІЇ ПЕРЕЩЕПЛЮВАНОЇ КУЛЬТУРИ КЛІТИН FLK 50/100 ПІД ВПЛИВОМ НАНОЧАСТОК АРГЕНТУМУ ТА ЦИНКУ

2. Бреславець В.О., Стегній О.О. ЩОДО РОЗРОБКИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ МЕТОДІВ БІОКОНТРОЛЮ В ІНКУБАЦІЇ

3. Волков А.М. ВІДБІР ДЕРМАТОМІЦЕТІВ ЗА СТУПЕНЕМ ВІРУЛЕНТНОСТІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

4. Гриневич О.Й., Красніков Г.А., Горбатенко С.К., Шутченко П.О., Медвідь К.О., Шаповалова О.В., Зданєвич П.П., Корнєйков О.М. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРЕПАРАТУ ZG-2011 НА ІМУННУ СИСТЕМУ ОВЕЦЬ ЗА МОРФОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ОРГАНІВ ІМУННОГО ЗАХИСТУ

5. Гужвинська С.О. ВІДБІР МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОБІОТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

6. Завгородний А.И., Позмогова С.А., Палий А.П., Гончарова Н.В. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РОСТОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СИНТЕТИЧЕСКИХ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ M. AVIUM SUBSP. PARATUBERCULOSIS (МАР)

7. Клестова З.С., Дремух Ю.Ю. ПІДБІР ЧУТЛИВИХ БІОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДО ВІРУСУ ДІАРЕЇ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ IN VITRO ТА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРВИННОГО ТЕСТУВАННЯ ПРОТИВІРУСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН

8. Кучерявенко В.В., Кучерявенко Р.О., Шутченко П.О., Гадзевич О.В., Медвідь К.О. ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМБІНОВАНОЇ ІНАКТИВОВАНОЇ ВІРУС-БАКТЕРІАЛЬНОЇ ВАКЦИНИ ПРОТИ ІНФЕКЦІЙНОГО РИНОТРАХЕЇТУ, ВІРУСНОЇ ДІАРЕЇ, ПАРАГРИПУ-3 ТА ПАСТЕРЕЛЬОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ НА ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИНАХ

9. Мазуркевич А.Й. СУЧАСНЕ І МАЙБУТНЄ ВИКОРИСТАННЯ КЛІТИННИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ

10. Мазуркевич А.Й., Малюк М.О., Стародуб Л.Ф., Копилов К.В. ДОСЛІДЖЕННЯ КАРІОТИПУ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ПУПКОВОГО КАНАТИКУ ЛОШАТ ПІД ЧАС КУЛЬТИВУВАННЯ IN VITRO

11. Павленко М.П., Стегній Б.Т., Павленко Л.М., Данілова І.С., Болотін В.І., Павленко В.М., Павленко Б.М. НОВІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ХАРКІВСЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЇ АСЕПТИЧНОГО ОТРИМАННЯ, КРІОКОНСЕРВУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ СПЕРМИ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ

12. Плис В.М., Колбасіна Т.В., Стегній Б.Т., Обуховська О.В., Ушкалов В.О., Блоцька О.Ф., Виговська Л.М., Короленко Л.С., Вовк С.І. РОЗРОБКА ТА АПРОБАЦІЯ В УКРАЇНІ «НАБОРУ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПАСТЕРЕЛЬОЗУ (ХОЛЕРИ) ПТИЦІ В РЕАКЦІЇ НЕПРЯМОЇ ГЕМАГЛЮТИНАЦІЇ (РНГА)»

13. Стегній Б.Т., Стегній М.Ю., Состін Д.Д., Зайцев Д.С. ВИЗНАЧЕННЯ НЕШКІДЛИВОСТІ ДОСЛІДНИХ ЗРАЗКІВ ТРЬОХВАЛЕНТНОЇ ВАКЦИНИ ПРОТИ ХВОРОБИ МАРЕКА

14. Шаповалова О.В., Горбатенко С.К., Кузнецова О.В., М’ягких Н.В. ОСАДЖЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСУ ЛЕЙКОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ У ДВОФАЗНІЙ СИСТЕМІ ВОДОРОЗЧИННИХ ПОЛІМЕРІВ

image description